reklama
| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XXX/260/2014 Rady Miejskiej w Pyzdrach

z dnia 26 czerwca 2014r.

w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina i Miasto Pyzdry, warunków i zasad korzystania z nich

Na podstawie art 15 ust. 2 ustawy z dnia 16 grudnia 2010 roku o publicznym tranporcie zbiorowym (Dz. U. z 2011 roku nr 5, poz.13) art. 18 ust. 2 pkt. 15, art. 40 ust. 1 i ust.2 pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz. U. z 2013 roku poz. 594 ) Rada Miejska w Pyzdrach uchwala, co następuje:

§ 1. Określa się przystanki komunikacyjne, których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina i Miasto Pyzdry zgodnie załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. Warunki i zasady korzystania z przystanków określa załącznik nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Pyzdr.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od daty jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.


Uzasadnienie

Ustawa o publicznym transporcie zbiorowym, która weszła w życie z dniem 01 marca 2011r. stanowi, iż do zadań własnych gminy w zakresie publicznego transportu zbiorowego należy utrzymanie oraz budowa , przebudowa i wykonywanie remontów przystanków komunikacyjnych, wiat przystankowych lub innych budynków służących pasażerom. Natomiast Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 10.04.2012r. określa sposób nadawania numeracji porządkowej przystanku komunikacyjnego.


Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXX/260/2014
Rady Miejskiej w Pyzdrach
z dnia 26 czerwca 2014 r.
Zalacznik1.pdf

przystanki zał nr 1


Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXX/260/2014
Rady Miejskiej w Pyzdrach
z dnia 26 czerwca 2014 r.

Warunki i zasady korzystania z przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina i Miasto Pyzdry

1. Z przystanków komunikacyjnych mogą korzystać wyłącznie operatorzy i przewoźnicy prowadzący działalność w zakresie publicznego transportu zbiorowego.

2. Operator i przewoźnik zobowiązany jest do zatrzymywania się na przystankach w sposób zgodny z przepisami Prawa o ruchu drogowym.

3. Operator i przewoźnik może zatrzymywać pojazdy na przystankach przelotowych wyłącznie na czas niezbędny do wsiadania i wysiadania pasażerów, bez oczekiwania na pasażerów, bez przerw czasowych w funkcjonowaniu linii, bez przerw na spożywanie posiłków przez kierowców lub sprzątanie autobusów. Postanowienie nie dotyczy przystanków krańcowych.

4. Operator i przewoźnik zobowiązany jest do wykonywania usług publicznego transportu zbiorowego zgodnie z uzgodnionym rozkładem jazdy, umieszczonym na każdym przystanku dla danej linii komunikacyjnej.

5. Operator i przewoźnik zobowiązany jest wystąpić do organizatora o wydanie zgody na korzystanie z przystanków oraz umieszczania na przystankach niezbędnych informacji dla pasażerów.

6. Operator lub przewoźnik występujący o wyrażenie zgody na korzystanie z przystanków transportu zbiorowego powinien złożyć wniosek wraz z rozkładem jazdy, schematem linii komunikacyjnej oraz wskazaniem przystanku początkowego i końcowego.

7. Operator lub przewoźnik w terminie 3 miesięcy od dnia uzgodnienia zasad korzystania z przystanków komunikacyjnych zobowiązany jest przekazać organizatorowi kserokopię zezwolenia na przewozy regularne lub potwierdzenia przewozu.

8. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za zniszczone mienie operatora lub przewoźnika na przystankach komunikacyjnych.

9. W przypadku prowadzenia jakichkolwiek prac na przystankach komunikacyjnych lub dworcach zastrzega się możliwość zmiany lokalizacji tych obiektów oraz prawa do ich likwidacji bądź czasowego zawieszenia w funkcjonowaniu.

10. Organizator może odmówić zgody na udostępnienie przystanków komunikacji, jeżeli wydanie zgody ograniczy przepustowość przystanków komunikacyjnych (uniemożliwi lub w znaczny sposób utrudni korzystanie z przystanków przez uprawnionych przedsiębiorców) lub wydanie zgody spowoduje zagrożenie dla organizacji ruchu lub bezpieczeństwa ruchu drogowego

Przewodnicząca Rady


Elżbieta Kłossowska

reklama
reklama

POLECANE

reklama

KORONAWIRUS - podatki i prawo

reklama

Ostatnio na forum

reklama

Artykuł partnerski

reklama

Eksperci portalu infor.pl

WNCL

Butikowa firma doradcza wyspecjalizowana w strategicznym zarządzaniu HR

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
reklama
reklama
reklama