| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr 25/1264/2014 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu

z dnia 3 grudnia 2014r.

stwierdzająca częściową nieważność uchwały Nr LIV/697/14 Rady Miejskiej w Obornikach z dnia 30 października 2014 r. w sprawie określenia stawek podatku od nieruchomości i zwolnień w tym podatku

Na podstawie art. 18 ust. 1 pkt 1 i art. 11 ust. 1 pkt 5 ustawy z dnia 7 października 1992 roku o regionalnych izbach obrachunkowych (Dz. U. z 2012 r. poz.1113 z późn. zm.) oraz art. 91 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r.poz. 594 z późn. zm.) Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu

stwierdza nieważność

uchwały Nr LIV/697/14 Rady Miejskiej w Obornikach z dnia 30 października 2014 r. w sprawie określenia stawek podatku od nieruchomości i zwolnień w tym podatku, w części obejmującej wzór deklaracji na podatek od nieruchomości - ZN-1/B "Dane o zwolnieniach podatkowych w podatku od nieruchomości" w pkt C "Dane dotyczące zwolnień podatkowych wynikających z ustawy lub uchwały Rady Miejskiej w Obornikach" zapisu "Art. 7 ust. 2 pkt 6 - Polski Związek Działkowców, z wyjątkiem przedmiotów opodatkowania zajętych na działalność gospodarczą", z powodu naruszenia przepisu art. 6 ust. 13 w związku z art. 7 ust. 2 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2014 r. poz. 849)

Uzasadnienie

Przedmiotową uchwałą doręczoną tutejszej Izbie w dniu 07 listopada 2014 roku Rada Miejska w Obornikach powołując się na przepisy art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym oraz art. 5 ust. 1, art. 6 ust. 13, art. 7 ust. 3 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 roku o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. 2014 r. poz. 849), zdecydowała o określeniu wysokości stawek podatku od nieruchomości i zwolnień w tym podatku.

Regionalna Izba Obrachunkowa na podstawie przepisów art. 61 § 1 i 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2013 r. poz. 267 z późn. zm.) w związku z art. 91 ust. 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym zawiadomiła przedstawiciela Gminy Oborniki o wszczętym postępowaniu nadzorczym w odniesieniu do uchwały Nr LIV/697/14 Rady Miejskiej w Obornikach z dnia 30 października 2014 r. w sprawie określenia stawek podatku od nieruchomości i zwolnień w tym podatku. Termin rozpatrzenia sprawy został wyznaczony na dzień 03 grudnia 2014 roku.

Rozpoznając sprawę Kolegium Izby ustaliło i zważyło, co następuje.

W deklaracji na podatek od nieruchomości w części ZN-1/B "Dane o zwolnieniach podatkowych w podatku od nieruchomości" w pkt C "Dane dotyczące zwolnień podatkowych wynikających z ustawy lub uchwały Rady Miejskiej w Obornikach" ujęto zwolnienie z podatku od nieruchomości "Art. 7 ust. 2 pkt 6 - Polski Związek Działkowców, z wyjątkiem przedmiotów opodatkowania zajętych na działalność gospodarczą", podczas gdy ustawą z dnia 13 grudnia 2013 r. o rodzinnych ogrodach działkowych (Dz. U z 2014 r. poz. 40) przepis ten uchylono.

Mając powyższe na uwadze Kolegium Izby stwierdziło jak w sentencji uchwały.

Pouczenie: Na niniejsze rozstrzygnięcie nadzorcze przysługuje prawo wniesienia skargi do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu w terminie 30 dni od daty doręczenia za pośrednictwem Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu.

z up. Aniela Michalec
Przewodnicząca Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu


Grażyna Wróblewska

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Rafał Biernacki

Aplikant adwokacki

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »