| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr IV/32/15 Rady Miejskiej w Gostyniu

z dnia 29 stycznia 2015r.

w sprawie uchwalenia regulaminu korzystania z?parku przy Placu Karola Marcinkowskiego w?Gostyniu

Na podstawie art. 40 ust. 1 i 2 pkt 4 i art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r., poz. 594 – ze zmianami)

Rada Miejska uchwala, co następuje:

§ 1. Uchwala się „Regulamin korzystania z parku przy Placu Karola Marcinkowskiego w Gostyniu”, w brzmieniu stanowiącym załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2. Regulamin, o którym mowa w § 1 podaje się do publicznej wiadomości poprzez zamieszczenie na tablicach usytuowanych na terenie parku.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Gostynia.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.

Przewodniczący Rady Miejskiej


Grzegorz Skorupski


Załącznik do Uchwały Nr IV/32/15
Rady Miejskiej w Gostyniu
z dnia 29 stycznia 2015 r.

REGULAMIN PARKU PRZY PLACU KAROLA MARCINKOWSKIEGO W GOSTY NIU

1. Park przy Placu Karola Marcinkowskiego w Gostyniu jest obiektem administrowanym przez Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Gostyniu, ul. Fabryczna 1.

2. Park to ogólnodostępny teren służący zabawie, rekreacji i wypoczynkowi.

3. Każda osoba przebywająca na terenie parku zobowiązana jest do przestrzegania zasad określonych w niniejszym regulaminie.

4. Na terenie parku obowiązuje bezwzględny zakaz palenia tytoniu, spożywania alkoholu lub innych środków odurzających oraz zakaz przebywania osób nietrzeźwych lub osób będących pod wpływem środków odurzających.

5. Zabrania się:

- niszczenia drzew, krzewów i kwiatów,

- niszczenia lub przestawiania urządzeń parkowych: ławek, koszy, tablic i innych urządzeń,

- korzystania z urządzeń niezgodnie z ich przeznaczeniem,

- zaśmiecania terenu,

- wjazdu bez zgody administratora wszelkimi pojazdami silnikowymi,

- umieszczania reklam, tablic i ogłoszeń bez zgody administratora,

- prowadzenia handlu bez zgody administratora,

- organizowania imprez bez zgody administratora.

6. Opiekunom psów nakazuje się wyprowadzanie ich na smyczy oraz bezzwłoczne sprzątanie pozostawionych przez nie odchodów.

7. Wszelkie zauważone uszkodzenia urządzeń należy zgłaszać administratorowi tj. Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Gostyniu, tel. 65 572 03 10.

8. O wszelkich aktach wandalizmu lub innych niebezpiecznych zdarzeniach mających miejsce na terenie parku należy poinformować Straż Miejską (tel. 65 575 21 64 lub 507 154 706), Policję lub administratora.


Uzasadnienie

do Uchwały nr IV/32/15

Rady Miejskiej w Gostyniu

z dnia 29 stycznia 2015 r.

w sprawie: uchwalenia regulaminu korzystania z parku przy Placu Karola Marcinkowskiego w Gostyniu

Na podstawie art. 40 ust. 1 i 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym do właściwości rady gminy należy ustalenie zasad korzystania z gminnych obiektów i urządzeń użyteczności publicznej.

Wprowadzenie regulaminu korzystania z parku ma na celu ustalenie zasad właściwego korzystania z urządzeń i zapewnienie porządku i bezpieczeństwa.

Biorąc pod uwagę powyższe, podjęcie niniejszej uchwały jest uzasadnione.

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Madejski Sasiński Starowicz radcowie prawni

spółka partnerska

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »