| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr IV/16/2015 Rady Gminy Kamieniec

z dnia 26 lutego 2015r.

w sprawie zarządzenia poboru w?drodze inkasa podatku od nieruchomości, podatku rolnego i?podatku leśnego, wyznaczenia inkasentów oraz określenia wysokości wynagrodzenia za inkaso

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 594 z późniejszymi zmianami) art. 6 ust. 12 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (t.j. Dz. U. z 2014 r. poz. 849 z późniejszymi zmianami), art. 6b ustawy z dnia 15 listopada 1984 r. o podatku rolnym (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 1381 z późniejszymi zmianami) oraz art. 6 ust. 8 ustawy z dnia 30 października 2002 r. o podatku leśnym (j.t. Dz. U. z 2013 r. poz 465) Rada Gminy Kamieniec uchwala co następuje:

§ 1. Zarządza się pobór w drodze inkasa podatku od nieruchomości, podatku rolnego oraz podatku leśnego.

§ 2. Na inkasentów wyznacza się osoby wymienione w załączniku do uchwały.

§ 3. Wysokość wynagrodzenia za inkaso podatku od nieruchomości, podatku rolnego oraz podatku leśnego ustala się w wysokości 5% zainkasowanych kwot.

§ 4. Uchyla się uchwałę nr XXIII/149/2013 Rady Gminy Kamieniec z dnia 25 kwietnia 2013 roku w sprawie zarządzenia poboru w drodze inkasa podatku od nieruchomości, podatku rolnego i podatku leśnego, wyznaczenia inkasentów oraz określenia wysokości wynagrodzenia za inkaso.

§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 6. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od daty ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.

Przewodniczący Rady


Roman Bosy


Załącznik do Uchwały Nr IV/16/2015
Rady Gminy Kamieniec
z dnia 26 lutego 2015 r.
Zalacznik1.pdf


Uzasadnienie

DO UCHWAŁY NR IV/16/2015

RADY GMINY KAMIENIEC

z dnia 26 lutego 2015 r.

w sprawie zarządzenia poboru w drodze inkasa podatku od nieruchomości, podatku rolnego i podatku leśnego, wyznaczenia inkasentów oraz określenia wysokości wynagrodzenia za inkaso

W związku ze zmianą osób pełniących funkcję sołtysów w nowej kadencji, należało dokonać zmiany inkasentów podatku od nieruchomości, podatku rolnego oraz podatku leśnego.

W związku z powyższym podjęcie przedmiotowej uchwały uznaje się za zasadne.

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Sławomir Janiak

Ekspert podatkowy

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »