| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr V/42/2015 Rady Miejskiej w Kleczewie

z dnia 27 lutego 2015r.

o zmienie uchwały w sprawie ustalenia obowiązkowego wymiaru zajęć niektórych nauczycieli zatrudnionych w szkołach i przedszkolach prowadzonych przez Gminę Kleczew

Na podstawie art.42 ust.7 w związku z art.91d pkt 1 ustawy z dnia 26 stycznia 1982r. Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2006r. Nr 97, poz.674 z późn. zm.) Rada Miejska w Kleczewie uchwala, co następuje:

§ 1. 1. W uchwale Nr XXXIV/348/02 Rady Miejskiej w Kleczewie w sprawie ustalania obowiązkowego wymiaru zajęć niektórych nauczycieli zatrudnionych w szkołach i przedszkolach prowadzonych przez Gminę Kleczew uchyla się dotychczasową treść § 8 i wpisuje sie nową treść w brzmieniu:

1) "Dyrektorom i wicedyrektorom oraz nauczycielom pełniącym inne stanowiska kierownicze w szkołach prowadzonych przez Gminę Kleczew obniża się tygodniowy obowiązkowy wymiar godzin zajęć określony w art.42 ust.3 ustawy - Karta Nauczyciela do wymiaru określonego w poniższej tabeli, z zastrzeżeniem ust.2 i 3.

Stanowisko kierownicze

Tygodniowy wymiar zajęć

Dyrektor Zespołu Szkolno-Przedszkolnego liczącego:

a) do 8 oddziałów

6h

b)od 9 do 20 oddziałów

4h

c) od 21 oddziałów i więcej

3h

Wicedyrektor Zespołu Szkolno - Przedszkolnego liczącego:

a) od 11 do 17 oddziałów

9h

b) od 18 do 24 oddziałów

8h

c) od 25 oddziałów i więcej -dwa stanowiska wicedyrektorów

9h

Dyrektor Szkoły Podstawowej liczącej:

a) do 8 oddziałów

6h

b) od 9 do 20 oddziałów

4h

c) od 21 oddziałów i więcej

3h

Wicedyrektor Szkoły Podstawowej liczącej:

a) od 11 do 17 oddziałów

9h

b) od 18 do 24 oddziałów

8h

c) od 25 oddziałów i więcej -dwa stanowiska wicedyrektorów

9h

Dyrektor Gimnazjum liczącego:

a) do 8 oddziałów

6h

b) od 9 do 20 oddziałów

4h

c) od 21 oddziałów i więcej

3h

Wicedyrektor Gimnazjum liczącego:

a) od 11 do 17 oddziałów

9h

b) od 18 do 24 oddziałów

8h

c) od 25 oddziałów i więcej -dwa stanowiska wicedyrektorów

9h

2) W przypadku gdy szkołą kieruje osoba nie będąca nauczycielem , rozmiar obniżki tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć wicedyrektora zmniejsza się o 25%.

3) Obniżony tygodniowy obowiązkowy wymiar godzin zajęć ulega odpowiedniemu zaokrągleniu do jedności.

4) Obniżony tygodniowy obowiązkowy wymiar godzin zajęć odnosi się także do nauczycieli, którzy obowiązki kierownicze pełnią w zastępstwie nauczycieli, którym powierzono te stanowiska, z tym że wymiar ten obowiązuje od pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym powierzono zastępstwo".

2. Uchyla się treść § 9 i § 10 uchwały Nr XXXIV/348/02 Rady Miejskiej w Kleczewie z dnia 26 kwietnia 2002r.

§ 2. Obowiązkowe tygodniowe wymiary godzin zajęć dyrektorów , wicedyrektorów i nauczycieli pełniących stanowiska kierownicze w szkołach obowiązujące w dniu wejścia w życie niniejszej uchwały, pozostają bez zmian do końca roku szkolnego 2014/2015.

§ 3. Burmistrz Gminy i Miasta Kleczew uwzględni zmiany obowiązkowych tygodniowych wymiarów godzin, wprowadzone na podstawie §1 uchwały, w arkuszach organizacyjnych szkół, zatwierdzanych na rok szkolny 2015/2016.

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Gminy i Miasta Kleczew.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.

Przewodniczący Rady Miejskiej w Kleczewie


Maciej Trzewiczyński

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Karolina Piekarczyk

Radca prawny

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »