reklama
| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr VI/36/15 Rady Gminy Kaźmierz

z dnia 16 marca 2015r.

w sprawie przyjęcia ,,Rocznego programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt dla Gminy Kaźmierz na 2015 r."

Na podstawie art. 11a ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ochronie zwierząt
(Dz. U. z 2013 r. poz. 856, z 2014 r. poz. 1794) Rada Gminy Kaźmierz uchwala, co następuje:

§ 1. Przyjmuje się "Roczny program opieki nad bezdomnymi zwierzętami oraz zapobiegania bezdomności zwierząt dla Gminy Kaźmierz" w brzmieniu określonym w załączniku do uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Kaźmierz.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.

Przewodniczący Rady


Arleta Wojciechowska


Załącznik do Uchwały Nr VI/36/15
Rady Gminy Kaźmierz
z dnia 16 marca 2015 r.
Zalacznik1.pdf


Uzasadnienie

do uchwały Nr VI/36/15

Rady Gminy Kaźmierz
z dnia 16 marca 2015 r.

W związku z brzmieniem art. 11a ustawy o ochronie zwierząt z dnia 21 sierpnia 1997 r.
(Dz. U. z 2013 r. poz. 856, z 2014 r. poz. 1794) Rady Gmin zobowiązane są do określenia w drodze uchwały, corocznie do 31 marca, programu opieki nad bezdomnymi zwierzętami i zapobiegania bezdomności zwierząt. Wg raportu NIK w sprawie przestrzegania praw zwierząt z dnia 23 sierpnia 2011r. zjawisko bezdomności zwierząt utrzymuje się w Polsce na wysokim poziomie i ma tendencję wzrostową. Obligatoryjne coroczne uchwalanie programu przyczyni się do ograniczenia bezdomności zwierząt oraz skuteczniejsze systemowe rozwiązywanie problemu ograniczania zjawiska bezdomności jak również zagwarantowania opieki nad bezdomnymi zwierzętami.

Projekt programu w procesie tworzenia niniejszego programu przekazano do zaopiniowania instytucjom wskazanym w art. 11 ust. 7 ustawy.

W związku z powyższym przygotowany program, który stanowi załącznik do niniejszej uchwały obejmuje swoim zakresem realizację takich zadań jak:

- zapewnienie bezdomnym zwierzętom opieki w schronisku dla zwierząt,

- opiekę nad wolno żyjącymi kotami i ich dokarmiane,

- odławianie bezdomnych zwierząt,

- obligatoryjną sterylizację zwierząt w schronisku,

- poszukiwanie właścicieli i opiekunów dla bezdomnych zwierząt,

- usypianie ślepych miotów,

- wskazanie gospodarstwa rolnego w celu zapewnienia miejsca dla zwierząt gospodarskich w sytuacjach losowych,

- zapewnienie całodobowej opieki weterynaryjnej w przypadkach zdarzeń drogowych z udziałem zwierząt.

Program przewiduje koordynację działań oraz udział wielu jednostek i instytucji w realizacji poszczególnych zadań oraz kalkulację kosztów i uwzględnienie ich w budżecie gminy dla zagwarantowania środków do wdrażania i realizacji niniejszego programu.

reklama
reklama

POLECANE

reklama

Artykuł sponsorowany

reklama

Ostatnio na forum

reklama

Artykuł partnerski

reklama

Eksperci portalu infor.pl

Ewa Sokołowska – Strug

Doradca podatkowy

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
reklama
reklama
reklama