reklama
| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr VII/60/2015 Rady Gminy Godziesze Wielkie

z dnia 22 maja 2015r.

w sprawie ustalenia stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi za pojemnik o określonej pojemności

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15, art. 40 ust. 1 i art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r., poz. 594 ze zm.), art. 6k ust.1 pkt 2, ust.2, 2a i ust.3 oraz art. 6j ust. 3 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2013 r., poz. 1399 ze zm.) uchwala się, co następuje:

§ 1. Od właścicieli nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy a powstają odpady komunalne, ustala się stawkę opłaty za odbiór pojemnika o określonej pojemności zmieszanych odpadów komunalnych - mokrych, jeżeli:

1. odpady komunalne zbierane są i odbierane z nieruchomości w sposób selektywny:

1) za pojemnik o pojemności 120l - 20,00 zł

2) za pojemnik o pojemności 240l - 36,00 zł

3) za pojemnik o pojemności 340l - 50,00 zł

4) za pojemnik o pojemności 660l - 70,00 zł

5) za pojemnik o pojemności 1100l - 100,00 zł

2. odpady komunalne nie są zbierane i odbierane z nieruchomości w sposób selektywny:

1) za pojemnik o pojemności 120l - 25,00 zł

2) za pojemnik o pojemności 240l - 45,00 zł

3) za pojemnik o pojemności 340l - 63,00 zł

4) za pojemnik o pojemności 660l - 88,00 zł

5) za pojemnik o pojemności 1100l - 125,00 zł

§ 2. Miesięczna wysokość opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi stanowi:

1. iloczyn zadeklarowanej liczby pojemników o określonej pojemności oraz odpowiedniej stawki opłaty, o której mowa w § 1 ust. 1 lub ust. 2,

2. sumę iloczynów zadeklarowanej liczby pojemników o różnej pojemności, oraz odpowiedniej stawki opłaty, o której mowa w § 1 ust.1 lub ust. 2.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Godziesze Wielkie.

§ 4. 1. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.

2. Uchwała podlega podaniu do publicznej wiadomości poprzez umieszczenie jej treści w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Gminy Godziesze Wielkie oraz rozplakatowanie na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Godziesze Wielkie i we wsiach sołeckich.

Przewodnicząca Rady Gminy


Mirosława Kobyłka

reklama
reklama

POLECANE

reklama

Artykuł sponsorowany

reklama

Ostatnio na forum

reklama

Artykuł partnerski

reklama

Eksperci portalu infor.pl

JSLegal Jankowki & Stroiński

Adwokacka Spółka Partnerska

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
reklama
reklama
reklama