reklama
| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr VIII/55/2015 Rady Gminy Lisków

z dnia 11 czerwca 2015r.

w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Chrusty

Na podstawie art. 35 ust. 1 i 3, art. 40 ust. 2 pkt. 1, art. 41 ust. 1 i art. 42 ustawy z dnia
8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r., poz. 594 ze zmianami), po przeprowadzeniu konsultacji z mieszkańcami, Rada Gminy Lisków uchwala, co następuje:

§ 1. Przyjmuje się Statut Sołectwa Chrusty stanowiący Załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Lisków.

§ 3. Traci moc Uchwała Nr III/23/98 Rady Gminy w Liskowie z dnia 29.12.1998 r. w sprawie statutu sołectwa.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.


Załącznik do Uchwały Nr VIII/55/2015
Rady Gminy Lisków
z dnia 11 czerwca 2015 r.
Zalacznik1.pdf


Uzasadnienie

do Uchwały Nr VIII/55/2015

Rady Gminy Lisków

z dnia 11.06.2015 r.

w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Chrusty.

Zgodnie z art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym organizację i zakres działania jednostki pomocniczej określa rada gminy odrębnym statutem, po przeprowadzeniu konsultacji z mieszkańcami.

Jednostki pomocnicze w naszej gminie to 20 sołectw, które funkcjonują w oparciu o swe statuty. Dotychczas obowiązywał jeden wzorcowy statut dla wszystkich 20 sołectw przyjęty Uchwałą Nr III/23/98 Rady Gminy w Liskowie z dnia 29.12.1998 r. w sprawie statutu sołectwa. Treść tego statutu wymagała doprecyzowania niektórych jego postanowień bądź uregulowania spraw do tej pory nieunormowanych w sposób wyczerpujący. Projekty statutów jednostek pomocniczych podlegają konsultacji z mieszkańcami sołectwa. Procedurę przeprowadzania konsultacji społecznych w Gminie Lisków określa Uchwała
Nr XXIII/171/2013 Rady Gminy Lisków z dnia 28 lutego 2013 r. (Dziennik Urzędowy Województwa Wielkopolskiego z 2013 r., poz. 2285). Na podstawie Uchwały
Nr IV/22/2015 Rady Gminy Lisków z dnia 09.02.2015 r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych z mieszkańcami sołectw Gminy Lisków w sprawie projektów statutów sołectw Wójt Gminy Lisków wydał Zarządzenie Nr OR.0050.5.2015 z dnia 23.02.2015 r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych z mieszkańcami sołectw Gminy Lisków w sprawie projektów statutów sołectw. Konsultacje te miały na celu poznanie opinii mieszkańców co do opracowanych projektów statutów.

Konsultacje zostały przeprowadzone w formie zebrań wiejskich w każdym sołectwie w dniach od 03.03.2015 r. do 15.04.2015 r., w trakcie których mieszkańcy mieli możliwość składania wniosków i uwag do projektu statutu danego sołectwa. Mieszkańcy mieli też możliwość składania wniosków i uwag w formie pisemnej na formularzu za pośrednictwem poczty tradycyjnej lub przesyłanych drogą elektroniczną do Urzędu Gminy w Liskowie.

Mieszkańcy sołectw nie wnieśli uwag czy swoich propozycji do przedstawionych projektów.

Mając na uwadze powyższe podjęcie niniejszej uchwały jest uzasadnione.

reklama
reklama

POLECANE

reklama

KORONAWIRUS - podatki i prawo

reklama

Ostatnio na forum

reklama

Artykuł partnerski

reklama

Eksperci portalu infor.pl

Natalia Zawadzka

Adwokat

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
reklama
reklama
reklama