| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr 96/2015 Rady Miejskiej w Jastrowiu

z dnia 23 czerwca 2015r.

w sprawie zmian budżetu gminy i miasta na rok 2015

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. "i" ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. 2013 r. poz. 594 ze zm.) oraz art. 212, 214, 222 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013r, poz. 885 ze zmianami)

Rada Miejska uchwala, co następuje:

§ 1. W budżecie gminy i miasta zatwierdzonym uchwałą Nr 24/2014 Rady Miejskiej w Jastrowiu z dnia 30 grudnia 2014r. z późniejszymi zmianami:

1. Zarządzenie Nr 14/2015 Burmistrza G i M z dnia 30.01.2015r.

2. 2. Uchwała Nr 39/2015 Rady Miejskiej z dnia 03.02.2015r.

3. Uchwała Nr 70/2015 Rady Miejskiej z dnia 31.03.2015r.

4. Uchwała Nr 81/2015 Rady Miejskiej z dnia 28.04.2015r.

5. Zarządzenie Nr 45/2015 Burmistrza G i M z dnia 30.04.2015r.

6. Zarządzenie Nr 51/2015 Burmistrza G i M z dnia 22.05.2015r.

7. Uchwała Nr 85/2015 Rady Miejskiej z dnia 26.05.2015r.

8. Zarządzenie Nr 58/2015 Burmistrza G i M z dnia 02.06.2015r.

wprowadza się następujące zmiany:

I. Dochody bieżące zwiększa się o kwotę 162.390,00 zł

w tym:

1. Dochody własne o kwotę 90,00 zł

2. Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin o kwotę 162.300,00 zł

II. Dochody majątkowe zwiększa się o kwotę 90.000,00 zł

w tym :

1. Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielonej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych o kwotę 90.000,00 zł

III. Wydatki bieżące zwiększa się o kwotę 195.690,00 zł

w tym:

1. Oświata i wychowanie o kwotę 90,00 zł

2. Pomoc społeczna o kwotę 162.300,00 zł

3. Gospodarka komunalna i ochrona środowiska o kwotę 3.300,00 zł

4. Kultura fizyczna o kwotę 30.000,00 zł

IV. Wydatki majątkowe zwiększa się o kwotę 56.700,00 zł

Dokonuje się przeniesień wydatków budżetowych między działami, rozdziałami i paragrafami zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały na kwotę - 6.000,00 zł zmieniającym załącznik Nr 2 do uchwały Nr 24/2014.

§ 2. Podział dochodów i wydatków budżetowych na poszczególne działy, rozdziały i paragrafy klasyfikacji budżetowej określa załącznik Nr 1 i Nr 2.

§ 3. Wykaz wydatków majątkowych stanowi załącznik Nr 3.

§ 4. Wykaz dotacji na zadania bieżące określa załącznik Nr 4.

§ 5. Wykaz wydatków z podziałem kwot oraz określeniem przedsięwzięć do realizacji poszczególnym sołectwom w ramach środków z funduszu sołeckiego stanowi załącznik Nr 5.

§ 6. Zmniejsza się:

1. rezerwę celową o kwotę 80.000,00 zł.

Rezerwa po zmianie:

1) celowa wysokość 702.235,00 zł,

z tego:

a) na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w kwocie 93.000,00 zł,

b) na wynagrodzenia 343.000,00 zł,

c) na poręczenie części gwarancji bankowej dla Fundacji Lokalnej Grupy Działania-Naszyjnik Północy z siedzibą w Debrznie 26.235,00 zł,

d) na inwestycje 240.000,00 zł

§ 7. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Gminy i Miasta Jastrowie.

§ 8. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.


Uzasadnienie

do Uchwały Nr 96/2015 Rady Miejskiej w Jastrowiu z dnia 23 czerwca 2015r. w sprawie: zmian budżetu gminy i miasta na rok 2015 I. Dochody bieżące zwiększa się o kwotę 162.390,00 zł w tym: 1. Dochody własne o kwotę 90,00 zł Wniosek Publicznego Gimnazjum w Jastrowiu zwrot opłaty za postępowanie sądowe przeciwko TESS POLSKA Sp. z o.o. w Koszalinie 2. Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin o kwotę 162.300,00 zł Pismo Wojewody Wielkopolskiego FB-I.3111.182.2015.8 z dnia 10.06.2015 zwiększenie dotacji celowej w dziale 852, rozdz.85295 § 2030 z przeznaczeniem na dofinansowanie zadań realizowanych w ramach wieloletniego programu "Pomoc państwa w zakresie dożywiania" II. Dochody majątkowe zwiększa się o kwotę 90.000,00 zł w tym: 1. Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielonej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych o kwotę 90.000,00 zł Środki ze Starostwa Powiatowego Złotów na realizację zadania "Przebudowa drogi w Sypniewie" III. Wydatki bieżące zwiększa się o kwotę 195.690,00 zł w tym: 1. Oświata i wychowanie o kwotę 90,00 zł Publiczne Gimnazjum 2. Pomoc społeczna o kwotę 162.300,00 zł na dofinansowanie zadań realizowanych w ramach wieloletniego programu "Pomoc państwa w zakresie dożywiania" 3. Gospodarka komunalna i ochrona środowiska o kwotę 3.300,00 zł Sołectwo Budy fundusz sołecki zakup kosy spalinowej 4. Kultura fizyczna o kwotę 30.000,00 zł Dotacja na dofinansowanie zadań do realizacji stowarzyszeniom IV. Wydatki majątkowe zwiększa się o kwotę 56.700,00 zł § 6. Zmniejsza się: 1. rezerwę celową o kwotę 80.000,00 zł. Rezerwa po zmianie: 1) celowa wysokość 702.235,00 zł, z tego: a) na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w kwocie 93.000,00 zł, b) na wynagrodzenia 343.000,00 zł, c) na poręczenie części gwarancji bankowej dla Fundacji Lokalnej Grupy Działania-Naszyjnik Północy z siedzibą w Debrznie 26.235,00 zł, d) na inwestycje 240.000,00 zł

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 96/2015
Rady Miejskiej w Jastrowiu
z dnia 23 czerwca 2015 r.
Zalacznik1.pdf

zał 1 dochody do uchwały 96

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr 96/2015
Rady Miejskiej w Jastrowiu
z dnia 23 czerwca 2015 r.
Zalacznik2.pdf

zał 2 wydatki do uchwały 96

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr 96/2015
Rady Miejskiej w Jastrowiu
z dnia 23 czerwca 2015 r.
Zalacznik3.pdf

zał 3 wydatki majątkowe do uchwały 96

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr 96/2015
Rady Miejskiej w Jastrowiu
z dnia 23 czerwca 2015 r.
Zalacznik4.pdf

Zal 4 Zestawienie dotacji na zadania bieżące

Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr 96/2015
Rady Miejskiej w Jastrowiu
z dnia 23 czerwca 2015 r.
Zalacznik5.pdf

zał nr 5 Fundusz Sołecki

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

dr Witold Florczak

Aktuariusz, Ekspert ds. wyceny rezerw na świadczenia pracownicze

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »