reklama
| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr X/76/15 Rady Gminy i Miasta Odolanów

z dnia 10 września 2015r.

w sprawie przyjęcia "Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy i Miasta Odolanów"

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013r. poz. 594 ze zm.) i art. 11a ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o ochronie zwierząt (Dz. U. z 2013r. poz. 856, ze zm.), Rada Gminy i Miasta Odolanów uchwala, co następuje:

§ 1. Przyjmuje się "Program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy i Miasta Odolanów w 2015 roku" w brzmieniu określonym w załączniku do uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Gminy i Miasta Odolanów.

§ 3. Traci moc uchwała nr VIII/64/15 Rady Gminy i Miasta Odolanów z dnia 16 czerwca 2015r. w sprawie przyjęcia "Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy i Miasta Odolanów".

§ 4. Uchwała wchodzi w życie w terminie 14 dni od daty ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.


Załącznik do Uchwały Nr X/76/15
Rady Gminy i Miasta Odolanów
z dnia 10 września 2015 r.
Zalacznik1.pdf


Uzasadnienie

do Uchwały Nr X/76/15

Rady Gminy i Miasta Odolanów

z dnia 10 września 2015 r.

w sprawie przyjęcia "Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy i Miasta Odolanów"

W związku z nowelizacją ustawy o ochronie zwierząt z dnia 21 sierpnia 1997r. (Dz. U. z 2013 r., poz. 856) zmieniony został art. 11a, który zobowiązuje Radę Gminy i Miasta do określenia w drodze uchwały, corocznie programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt.

W związku z powyższym przygotowany został Program Opieki nad bezdomnymi zwierzętami oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy i Miasta Odolanów, który stanowi załącznik do niniejszej uchwały. Obejmuje on swoim zakresem realizację takich zadań, jak:

1) Zapewnienie bezdomnym zwierzętom miejsca w schronisku dla zwierząt

2) Opiekę nad wolno żyjącymi kotami, w tym ich dokarmianie

3) Odławianie bezdomnych zwierząt

4) Obligatoryjną sterylizację albo kastrację zwierząt w schronisku dla zwierząt

5) Poszukiwanie właścicieli dla bezdomnych zwierząt

6) Usypianie ślepych miotów

7) Wskazanie gospodarstwa rolnego w celu zapewnienia miejsca dla zwierząt gospodarskich

8) Zapewnienie całodobowej opieki weterynaryjnej w przypadkach zdarzeń drogowych z udziałem zwierząt.

Projekt programu został przekazany do zaopiniowania powiatowemu lekarzowi weterynarii, organizacjom społecznym, których statutowym celem jest ochrona zwierząt oraz dzierżawcom obwodów łowieckich.

reklama
reklama

POLECANE

reklama

KORONAWIRUS - podatki i prawo

reklama

Ostatnio na forum

reklama

Artykuł partnerski

reklama

Eksperci portalu infor.pl

Emmerson Nieruchomości

Emmerson Twój Partner w Nieruchomościach.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
reklama
reklama
reklama