reklama
| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr X/73/15 Rady Gminy i Miasta Odolanów

z dnia 10 września 2015r.

w sprawie upoważnienia Zarządu Odolanowskiego Zakładu Komunalnego spółki z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Raczycach do załatwiania indywidualnych spraw z zakresu administracji publicznej

Na podstawie art. 39 ust. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r. poz. 594 ze zm.), w zw. z art. 5 ust. 7 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu porządku i czystości w gminach (Dz. U. z 2013 r. poz. 1399 ze zm.), Rada Gminy i Miasta Odolanów uchwala, co następuje:

§ 1. Upoważnia się Zarząd Odolanowskiego Zakładu Komunalnego spółki z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Raczycach do załatwiania w imieniu Burmistrza Gminy i Miasta Odolanów indywidualnych spraw z zakresu administracji publicznej, w tym do wydawania decyzji administracyjnych oraz wszelkich postanowień i zaświadczeń wydawanych w toku prowadzonego postępowania administracyjnego w zakresie określonym w § 2.

§ 2. Niniejsze upoważnienie obejmuje załatwianie indywidualnych spraw z zakresu administracji publicznej wymienionych w art. 5 ust. 7 w zw. z art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Gminy i Miasta Odolanów.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.


Uzasadnienie

do Uchwały Nr X/73/15

Rady Gminy i Miasta Odolanów

z dnia 10 września 2015 r.

w sprawie upoważnienia Zarządu Odolanowskiego Zakładu Komunalnego spółki z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Raczycach do załatwiania indywidualnych spraw z zakresu administracji publicznej

Na podstawie art. 39 ust. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r. poz. 594 ze zm.) rada gminy może upoważnić m.in. zarząd spółki prawa handlowego, jako organ jednostki organizacyjnej do załatwiania wskazanych w uchwale indywidualnych spraw z zakresu administracji publicznej. Na podstawie art. 5 ust. 7 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu porządku i czystości w gminach (Dz. U. z 2013 r. poz. 1399 ze zm.) burmistrz gminy posiada uprawnienie do wydawania decyzji administracyjnych w przedmiocie m.in. obowiązku przyłączenia mieszkańca do sieci kanalizacyjnej. Zgodnie z art. 5 ust. 1 pkt. 2 w/w ustawy mieszkaniec gminy ma obowiązek podłączenia się do istniejącej sieci kanalizacyjnej, chyba że posiada przydomową oczyszczalnie ścieków spełniającą wymagania określone w przepisach odrębnych. W razie więc nie wykonania przez mieszkańca obowiązku przyłączenia burmistrz gminy wydaje decyzję nakazującą spełnienie tego obowiązku. Natomiast w razie jej nie wykonania można wszcząć postępowanie egzekucyjne, w celu przymuszenia do wykonania przyłącza. Tak więc w tym zakresie niniejszą uchwałą przekazuje się sprawy wydawania w/w decyzji administracyjnych z burmistrza gminy, na zarząd spółki komunalnej ze 100% udziałem gminy Odolanów. Jednocześnie organ, któremu przekazano takowe uprawnienia uchwałą samodzielnie prowadzi we własnym imieniu postępowania administracyjne i wydaje decyzje nakazujące przyłączenie mieszkańca do sieci kanalizacyjnej. Jest to przykład dekoncentracji zewnętrznej, gdzie mocą takiej uchwały przenosi się uprawnienia do wydawania decyzji administracyjnych z jednego organu tj. burmistrza, na inny organ tutaj zarząd spółki. W tym przypadku uprawnienie do wydawania decyzji straci organ dotychczasowy.

reklama
reklama

POLECANE

reklama

Artykuł sponsorowany

reklama

Ostatnio na forum

reklama

Artykuł partnerski

reklama

Eksperci portalu infor.pl

widoczni.com

Agencja marketingu internetowego

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
reklama
reklama
reklama