| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr VIII/46/2015 Rady Gminy Brodnica

z dnia 28 września 2015r.

zmieniająca uchwałę budżetową na 2015 r

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 i art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. i ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r. poz. 594 z późn. zm.) w związku z art. 211, art. 212, art. 214 pkt 1 i art. 215 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z późn. zm.) Rada Gminy Brodnica uchwala, co następuje:

§ 1. W Uchwale Nr III/18/2015 Rady Gminy Brodnica z dnia 26 stycznia 2015 r. w sprawie uchwały budżetowej na 2015 rok zmienionej:

- Zarządzeniem Wójta Gminy Brodnica Nr 3/2015 z dnia 12 lutego 2015 r.,

- Uchwałą Rady Gminy Brodnica Nr IV/20/2015 z dnia 9 marca 2015 r.,

- Zarządzeniem Wójta Gminy Brodnica Nr 12/2015 z dnia 31 marca 2015 r.,

- Uchwałą Rady Gminy Brodnica Nr V/25/2015 z dnia 28 kwietnia 2015 r.,

- Zarządzeniem Wójta Gminy Brodnica Nr 22/2015 z dnia 30 kwietnia 2015 r.,

- Zarządzeniem Wójta Gminy Brodnica Nr 25/2015 z dnia 8 maja 2015 r.,

- Zarządzeniem Wójta Gminy Brodnica Nr 28/2015 z dnia 20 maja 2015 r.,

- Uchwałą Rady Gminy Brodnica Nr VI/35/2015 z dnia 2 czerwca 2015 r.,

- Zarządzeniem Wójta Gminy Brodnica Nr 36/2015 z dnia 7 lipca 2015 r.,

- Zarządzeniem Wójta Gminy Brodnica Nr 37/2015 z dnia 8 lipca 2015 r.,

- Zarządzeniem Wójta Gminy Brodnica Nr 38/2015 z dnia 22 lipca 2015 r.,

- Uchwałą Rady Gminy Brodnica Nr VII/41/2015 z dnia 3 sierpnia 2015 r.,

- Zarządzeniem Wójta Gminy Brodnica Nr 47/2015 z dnia 31 sierpnia 2015 r.,

- Zarządzeniem Wójta Gminy Brodnica Nr 49/2015 z dnia 4 września 2015 r., wprowadza się następujące zmiany:

1) w § 1:

a) w ust. 1 zmniejsza się dochody budżetu gminy o kwotę 25.126,20 zł do kwoty 16.729.702,24 zł, zmiany załącznika nr 1 do uchwały budżetowej zawiera załącznik nr 1 do niniejszej uchwały,

b) w ust. 1 pkt 1 dochody bieżące zwiększa się o kwotę 75.037,84 zł do kwoty 15.309.324,28 zł,

c) w ust. 1 pkt 2 dochody majątkowe zmniejsza się o kwotę 100.164,04 zł do kwoty 1.420.377,96 zł,

2) w § 2:

a) w ust. 1 zmniejsza się wydatki budżetu o kwotę 29.136,00 zł do kwoty 16.804.330,44 zł, zmiany załącznika nr 2 do uchwały budżetowej zawiera załącznik nr 2 do niniejszej uchwały,

b) w ust. 1 pkt 1 zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 72.229,00 zł do kwoty 14.694.759,72 zł,

c) w ust. 1 pkt 2 zmniejsza się wydatki majątkowe o kwotę 101.365,00 zł do kwoty 2.109.570,72 zł, załącznik nr 6 otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 3 do niniejszej uchwały,

3) § 3 otrzymuje brzmienie:

Deficyt budżetu w kwocie 74.628,20 zł zostanie sfinansowany przychodami pochodzącymi z wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu wynikających z rozliczenia kredytów i pożyczek z lat ubiegłych.";

4) w § 4:

a) w ust. 1 zmniejsza się kwotę planowanych przychodów o kwotę 4.359,80 zł do kwoty 437.969,20 zł,

b) w ust. 2 zmniejsza się kwotę planowanych rozchodów o kwotę 350,00 zł do kwoty 363.341,00 zł, zmiany załącznika nr 3 uchwały budżetowej zawiera załącznik nr 4 do niniejszej uchwały,

5) w § 5 pkt 2 zwiększa się kwotę dotacji dla jednostek spoza sektora finansów publicznych o kwotę 1.311,75 zł do kwoty 399.303,75 zł, załącznik nr 7 otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 5 do niniejszej uchwały,

6) § 11 otrzymuje brzmienie:

Określa się limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek w kwocie 100.000,00 zł na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu.";

7) w § 12:

a) pkt 1 otrzymuje brzmienie:

zaciągania kredytów i pożyczek na pokrycie występującego w ciągu roku budżetowego przejściowego deficytu budżetu 100.000,00 zł,",

b) pkt 5 otrzymuje brzmienie:

udzielania pożyczek w roku budżetowym do wysokości 38.491,00 zł.";

8) w załączniku nr 9 pkt 4 otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 6 do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Brodnica.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.

Przewodniczący Rady Gminy Brodnica


Andrzej Wojciechowski


Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr VIII/46/2015
Rady Gminy Brodnica
z dnia 28 września 2015 r.
Zalacznik1.pdf


Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr VIII/46/2015
Rady Gminy Brodnica
z dnia 28 września 2015 r.
Zalacznik2.pdf


Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr VIII/46/2015
Rady Gminy Brodnica
z dnia 28 września 2015 r.
Zalacznik3.pdf


Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr VIII/46/2015
Rady Gminy Brodnica
z dnia 28 września 2015 r.
Zalacznik4.pdf


Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr VIII/46/2015
Rady Gminy Brodnica
z dnia 28 września 2015 r.
Zalacznik5.pdf


Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr VIII/46/2015
Rady Gminy Brodnica
z dnia 28 września 2015 r.
Zalacznik6.pdf

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

PORTA KMI POLAND

jest liderem wśród producentów skrzydeł i ościeżnic drzwiowych w Polsce.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »