reklama
| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XIII/1/2015 Zgromadzenia Związku Międzygminnego "Komunalny Związek Gmin Regionu Leszczyńskiego"

z dnia 8 października 2015r.

w sprawie ustalenia ryczałtowej stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi za rok od domku letniskowego lub od innej nieruchomości wykorzystywanej na cele rekreacyjno-wypoczynkowe, wykorzystywanej jedynie przez część roku

Na podstawie art. 6j ust. 3b i 3c i art.3 ust. 2a ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2013 r. poz. 1399 ze zm.) oraz art. 18 ust. 2 pkt 15 w związku z art. 40 ust.1, art.41 ust.1 i art. 69 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r., poz. 594 ze zm.) i § 6 ust. 1 pkt 5 i § 8 ust. 6 pkt 4 statutu Związku Międzygminnego "Komunalny Związek Gmin Regionu Leszczyńskiego" (Dz. Urz. Woj. Wlkp. z 2012 r. poz. 6135 ze zm.)

uchwala się, co następuje:

§ 1

1. Ustala się ryczałtową stawkę opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi za rok od domku letniskowego lub od innej nieruchomości wykorzystywanej na cele rekreacyjno-wypoczynkowe, wykorzystywanej jedynie przez część roku, jeżeli odpady są zbierane i odbierane w sposób selektywny w wysokości: 98 zł.

2. Ustala się ryczałtową stawkę opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi za rok od domku letniskowego lub od innej nieruchomości wykorzystywanej na cele rekreacyjno-wypoczynkowe, wykorzystywanej jedynie przez część roku, jeżeli odpady nie są zbierane i odbierane w sposób selektywny w wysokości: 160 zł.

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Komunalnego Związku Gmin Regionu Leszczyńskiego.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego, nie wcześniej jednak niż z dniem 1 stycznia 2016r.

Przewodniczący Zgromadzenia Komunalnego Związku Gmin Regionu Leszczyńskiego


Jacek Karmiński


Uzasadnienie

Od lutego 2015 r. znowelizowana została ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t.j. Dz.U. z 2013 r. poz. 1399 ze zm.).W przypadku objęcia przez gminę zorganizowanym przez nią systemem odbierania odpadów komunalnych nieruchomości z domkami letniskowymi i innych wykorzystywanych na cele rekreacyjno-wypoczynkowe przez część roku, na gminie ciąży obowiązek podjęcia uchwały określającej ryczałtową stawkę opłaty za rok za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Wprowadzenie tego zapisu ma ułatwić ustalenie opłaty - ma ona mieć charakter ryczałtowy bez ustalania okresu przebywania na danej nieruchomości i faktycznego czasu wytwarzania na niej odpadów.

W związku z powyższym wprowadza się ryczałtową stawkę opłaty od domku letniskowego lub od innej nieruchomości wykorzystywanej na cele rekreacyjno-wypoczynkowe. Wielkość stawki uzależniona jest od sposobu zbierania odpadów (selektywnie bądź nieselektywnie). Ustalenie stawki nastąpiło zgodnie z art. 6j. ust. 3c. ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach.

W związku z powyższym podjęcie niniejszej uchwały jest uzasadnione.

reklama
reklama

POLECANE

reklama

Artykuł sponsorowany

reklama

Ostatnio na forum

reklama

Artykuł partnerski

reklama

Eksperci portalu infor.pl

POLAUDIT Sp. z o. o.

Podatki, rachunkowość, audyt

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
reklama
reklama
reklama