| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XII/84/2015 Rady Gminy Ryczywół

z dnia 25 listopada 2015r.

w sprawie terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Na podstawie art. 6l ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach
(Dz. U. z 2013, poz. 1399 ze zm.) Rada Gminy Ryczywół uchwala, co następuje:

§ 1. Ustala się termin i częstotliwość opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi zebranymi na terenie nieruchomości zamieszkałych, zwaną dalej "opłatą":

- za styczeń - opłata płatna z dołu, do 15 lutego każdego roku;

- za luty- opłata płatna z góry, do 15 lutego każdego roku;

- za marzec - opłata płatna z dołu, do 15 kwietnia każdego roku;

- za kwiecień - opłata płatna z góry, do 15 kwietnia każdego roku;

- za maj - opłata płatna z dołu, do 15 czerwca każdego roku;

- za czerwiec - opłata płatna z góry, do 15 czerwca każdego roku;

- za lipiec - opłata płatna z dołu, do 15 sierpnia każdego roku;

- za sierpień - opłata płatna z góry, do 15 sierpnia każdego roku;

- za wrzesień - opłata płatna z dołu, do 15 października każdego roku;

- za październik - opłata płatna z góry, do 15 października każdego roku;

- za listopad - opłata płatna z dołu, do 15 grudnia każdego roku;

- za grudzień - opłata płatna z góry, do 15 grudnia każdego roku;

§ 2. Opłatę uiszcza się gotówką w kasie Urzędu Gminy Ryczywół albo przelewem na rachunek bankowy Gminy.

§ 3. Traci moc uchwała Nr XX/145/2012 Rady Gminy Ryczywół z dnia 17 października 2012 r. w sprawie terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Ryczywół.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.


Uzasadnienie

Po wejściu w życie zmiany ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminie od dnia 1 lipca 2013 roku Rada Gminy Ryczywół podjęła uchwałę Nr XX/145/2012 z dnia 17 października 2012 r., w której ustaliła terminy, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi tj. do dnia 15 lutego, 15 kwietnia, 15 czerwca, 15 sierpnia, 15 października i 15 grudnia, każdego roku, począwszy od 15 sierpnia 2013 r.

Nowelizacja ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz.U. z 2015 r. poz. 87) spowodowała konieczność wskazania czy opłata jest opłata wnoszoną "z góry" czy "z dołu".

W związku z powyższym podjęcie uchwały jest uzasadnione.

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

iBHP Sp. z o.o.

ekspert z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »