reklama
| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XVII/110/15 Rady Gminy Damasławek

z dnia 7 grudnia 2015r.

w sprawie zmiany Uchwały Nr XVI/102/15 Rady Gminy Damasławek z dnia 2 listopada 2015 roku w sprawie podatku od nieruchomości na 2016 rok

Na podstawie art.18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz.U. z 2015 r. poz. 1515), art. 5, art. 7 ust. 3 ustawy z dnia 12 stycznia 1991r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz.U. z 2014 r. poz. 849, z 2015 r. poz. 528, poz. 774 ) Rada Gminy Damasławek uchwala, co następuje:

§ 1. Zmienia się Uchwałę Nr XVI/102/15 Rady Gminy Damasławek z dnia 2 listopada 2015 roku w sprawie podatku od nieruchomości na 2016 rok w ten sposób, że w § 1 ust. 1 pkt 1 dodaje się literę d, która otrzymuje brzmienie:

niezabudowanych objętych obszarem rewitalizacji, o którym mowa w ustawie z dnia 9 października 2015 r. o rewitalizacji (Dz. U. z 2015 r. poz. 1777) i położonych na terenach, dla których miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego przewiduje przeznaczenie pod zabudowę mieszkaniową, usługową albo zabudowę o przeznaczeniu mieszanym obejmującym wyłącznie te rodzaje zabudowy, jeżeli od dnia wejścia w życie tego planu w odniesieniu do tych gruntów upłynął okres 4 lat, a w tym czasie nie zakończono budowy zgodnie z przepisami prawa budowlanego - 3,00 zł od 1 m2 powierzchni".

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Damasławek.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego, nie wcześniej niż z dniem 1 stycznia 2016 roku i ma zastosowanie do naliczenia podatku od nieruchomości na 2016 rok.

Przewodniczący Rady Gminy


Wojciech Ollek


Uzasadnienie

do Uchwały Nr XVII/110/15

Rady Gminy Damasławek

z dnia 7 grudnia 2015 roku

w sprawie zmiany Uchwały Nr XVI/102/15 Rady Gminy Damasławek z dnia 2 listopada 2015 roku w sprawie podatku od nieruchomości na 2016 rok

Ustawa z dnia 9 października 2015 roku o rewitalizacji (Dz. U. z 2015 r. poz. 1777) wprowadza zmianę w art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 roku o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2014 r., poz. 849 ze zmianami) w ten sposób, że został dodany kolejny punkt z określeniem nowej stawki dla gruntów niezabudowanych, objętych obszarem rewitalizacji w brzmieniu cytowanym w przedmiotowej uchwale. Tym samym ustawodawca ustalił maksymalną wysokość stawki podatku od tego rodzaju gruntów w wysokości 3,00 zł za 1 m2 powierzchni. Rada Gminy ma obowiązek uwzględnienia aktualnego stanu prawnego w procesie stanowienia miejscowego prawa podatkowego.

Wobec powyższego podjęcie przedmiotowej uchwały jest uzasadnione.

Przewodniczący Rady Gminy


Wojciech Ollek

reklama
reklama

POLECANE

reklama

Artykuł sponsorowany

reklama

Ostatnio na forum

reklama

Artykuł partnerski

reklama

Eksperci portalu infor.pl

widoczni.com

Agencja marketingu internetowego

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
reklama
reklama
reklama