| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XVIII/156/2016 Rady Miejskiej w Nowym Tomyślu

z dnia 29 lutego 2016r.

w sprawie zmiany uchwały Nr LVII/492/2010 Rady Miejskiej w Nowym Tomyślu z dnia 27 września 2010 r. w sprawie ustalenia Strefy Płatnego Parkowania w mieście Nowy Tomyśl

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8, art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2015 r., poz. 1515 ze zm.) oraz art. 13 b ust. 4 pkt 3 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2015 r., poz. 460 ze zm.), Rada Miejska w Nowym Tomyślu uchwala, co następuje:

§ 1. W uchwale Nr LVII/492/2010 wprowadza się następujące zmiany:

1. w § 2 po ust. 6 dodaje się ust. 6a w brzmieniu: ,,6a. Dopuszcza się wniesienie opłaty w systemach informatycznych (elektronicznych systemach płatności) dostępnych na urządzeniach mobilnych obsługiwanych przez podmiot wyłoniony w postępowaniu dotyczącym zamówień publicznych."

2. § 4 ust. 5 otrzymuje brzmienie: ,,7a. Stwierdzenie nie uiszczenia opłaty za parkowanie lub parkowanie ponad czas określony na bilecie parkingowym, na podstawie odczytu lub informacji z elektronicznego systemu płatności udokumentowane zostaje poprzez sporządzenie zawiadomienia. Zawiadomienie zostaje umieszczone za wycieraczką pojazdu. Wzór zawiadomienia stanowi załącznik nr 2 do niniejszej uchwały."

3. w § 2 po ust. 8 dodaje się ust. 8a w brzmieniu: ,,8a. W przypadku uiszczenia opłaty za parkowanie w sposób wskazany w § 2 ust. 6a posiadacz pojazdu korzystający ze Strefy Płatnego Parkowania powinien umieścić wewnątrz zaparkowanego pojazdu, za przednią szybą w miejscu widocznym informację o uiszczeniu opłaty w systemie teleinformatycznym. Informacja może być w formie znaku graficznego ustalonego przez podmiot obsługujący system lub kartki z nazwą tego podmiotu. Znak graficzny podmiotu obsługującego można uzyskać na jego stronie internetowej lub w biurze strefy."

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Nowego Tomyśla.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.


Uzasadnienie

Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych daje organowi stanowiącemu kompetencje dotyczące określenia sposobu pobierania opłaty za postój pojazdów w strefie płatnego parkowania.

Istnieją techniczne możliwości wniesienia opłaty za parkowanie przy użyciu telefonu komórkowego dysponującego odpowiednią aplikacją. Rejestracji i zainstalowania aplikacji płatności w telefonie komórkowym dokonuje zainteresowana osoba samodzielnie.

Nowa forma płatności staje się ogólnoeuropejskim standardem, usprawnia funkcjonowanie strefy oraz daje klientowi możliwość zapłaty za faktyczny czas parkowania, bez obawy o przekroczenie opłaconego czasu parkowania.

Z tych względów podjęcie uchwały jest w pełni zasadne.

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Katarzyna Rogowska

Doradca podatkowy

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »