reklama
| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XX/172/2016 Rady Miejskiej w Murowanej Goślinie

z dnia 26 kwietnia 2016r.

w sprawie w sprawie zmiany uchwały nr XXIII/226/2012 w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych i dworców, których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Murowana Goślina oraz warunków i zasad korzystania z tych obiektów

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2016 poz. 446) oraz art. 15 ust. 1 pkt. 6 i ust. 2 ustawy z dnia
16 grudnia 2010 roku o publicznym transporcie zbiorowym (tj. Dz. U. z 2015 r. poz. 1440, poz.1045, poz. 1890, poz. 1753, poz. 1893) Rada Miejska w Murowanej Goślinie uchwala, co następuje:

§ 1. W uchwale Nr XXIII/226/2012 Rady Miejskiej w Murowanej Goślinie z dnia 18 grudnia 2012 r. (Dz. Urz. Woj. Wlkp. z 2013 r. poz. 1331) w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych i dworców, których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Murowana Goślina oraz warunków i zasad korzystania z tych obiektów wprowadza się następujące zmiany - uchyla się dotychczasowy załącznik nr 1 do uchwały Nr XXIII/226/2012 Rady Miejskiej w Murowanej Goślinie z dnia 18 grudnia 2012 r. i nadaje mu nowe brzmienie stanowiące załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Murowana Goślina.

§ 3. Traci moc Uchwała nr XIV/140/2015 Rady Miejskiej w Murowanej Goślinie
z dnia 15 grudnia 2015 r. (Dz. Urz. Woj. Wlkp. z 2015 r. poz. 8583).

§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.


Załącznik do Uchwały Nr XX/172/2016
Rady Miejskiej w Murowanej Goślinie
z dnia 26 kwietnia 2016 r.
Zalacznik1.pdf

Załącznik 1


Uzasadnienie

Gmina Murowana Goślina jest właścicielem przystanków komunikacyjnych zlokalizowanych przy drogach gminnych oraz na podstawie porozumień:

· 298/2012 z dnia 31.10.2012 r. w sprawie powierzenia gminie Murowana Goślina wykonania zadania pn. "Zarzadzanie przystankami komunikacyjnymi zlokalizowanymi w ciągu dróg wojewódzkich w granicach administracyjnych gminy" zawartego pomiędzy Zarządem Województwa Wielkopolskiego a Burmistrzem Miasta i Gminy Murowana Goślina,

· 296/2007 z dnia 11.07.2007 r. (aneks) w sprawie powierzenia zarządzania drogami powiatowymi w granicach administracyjnych miasta Murowana Goślina w zakresie
i na czas wynikający z ww. porozumienia zawartego pomiędzy Zarządem Powiatu Poznańskiego a Gminą Murowana Goślina,

zarządcą przystanków określonych w pkt. 2 i 3 załącznika nr 1 do niniejszej uchwały,

Podjęcie niniejszej uchwały jest uzasadnione ze względu na pośrednią zmianę kategorii dróg na terenie miasta i gminy Murowana Goślina z dróg gminnych na drogi powiatowe,
przy których zlokalizowane są przystanki komunikacyjne, a które nie są uwzględnione
w ww. porozumieniu nr 296/2007 wraz z aneksem.

reklama
reklama

POLECANE

reklama
reklama

Ostatnio na forum

reklama
reklama

Eksperci portalu infor.pl

Chałas i Wspólnicy

Kancelaria Prawna

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
reklama
reklama
reklama