reklama
| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XX/174/16 Rady Miejskiej w Łobżenicy

z dnia 23 czerwca 2016r.

zmieniająca Uchwałę Nr XV/127/16 Rady Miejskiej w Łobżenicy z dnia 29 stycznia 2016 r. w sprawie zasad i trybu udzielania dotacji celowej na dofinansowanie kosztów budowy studni wierconych

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016 r., poz. 446) i art. 403 ust. 2, 4, 5, 6 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2016 r. poz. 672) oraz art. 221 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych ( Dz. U. z 2013 r., poz. 885 z późn. zm.), Rada Miejska w Łobżenicy uchwala, co następuje:

§ 1. W Uchwale Nr XV/127/16 Rady Miejskiej w Łobżenicy z dnia 29 stycznia 2016 r. w sprawie zasad i trybu udzielania dotacji celowej na dofinansowanie kosztów budowy studni wierconych, zmienionej Uchwałą Nr XV/137/16 Rady Miejskiej w Łobżenicy z dnia 29 lutego 2016 r. ( Dz. Urz. Woj. Wielkopolskiego z dnia 8 lutego 2016 r. poz. 1208 z późn. zm.) wprowadza się następujące zmiany:

1) § 3 otrzymuje brzmienie:

Wnioski rozpatrywane będą wg kolejności wpływu do Urzędu Miejskiego Gminy Łobżenica.
O udzieleniu dotacji w danym roku budżetowym decydować będzie kolejność złożenia kompletnych dokumentów niezbędnych do zawarcia umowy oraz wielkość środków zaplanowanych na dotacje w danym roku budżetowym.";

2) § 4 otrzymuje brzmienie:

1. Wnioski o dofinansowanie analizowane będą w minimum trzyosobowym składzie przez Komisję do spraw rozpatrywania wniosków powołaną przez Burmistrza Łobżenicy.

2. W terminie 30 dni od daty wpływu wniosku Komisja powołana przez Burmistrza Łobżenicy dokona oceny wniosku pod kątem spełnienia kryteriów wyboru inwestycji, o których mowa w § 1 uchwały.";

3) W § 6 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

Umowa o dofinansowanie zostanie podpisana w terminie 30 dni od złożenia przez Wnioskodawcę niezbędnych dokumentów.".

§ 2. Wykonanie Uchwały powierza się Burmistrzowi Łobżenicy.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.

PRZEWODNICZĄCY RADY


Antoni Kapeja


Uzasadnienie

do Uchwały Nr XX/174/16

Rady Miejskiej w Łobżenicy

z dnia 23 czerwca 2016 r.

zmieniającej Uchwałę Nr XV/127/16 Rady Miejskiej w Łobżenicy z dnia 29 stycznia 2016 r., w sprawie zasad i trybu udzielania dotacji celowej na dofinansowanie kosztów budowy studni wierconych

Stosowna uchwała Nr XV/127/16 w sprawie zasad i trybu udzielania dotacji celowej na dofinansowanie kosztów budowy studni wierconych, została podjęta na sesji Rady Miejskiej w Łobżenicy w dniu 29 stycznia 2016r. Potrzeba zmiany powyższej uchwały wynika z niewielkiej ilości wniosków, które wpłynęły do Urzędu Miejskiego Gminy Łobżenica we wcześniej wyznaczonym terminie. Zmiana ww. uchwały pozwala mieszkańcom na ubieganie się o dofinansowanie na bieżąco, w zależności od realizacji przedsięwzięcia.

reklama
reklama

POLECANE

reklama
reklama

Ostatnio na forum

reklama
reklama

Eksperci portalu infor.pl

Robert Pakla

doktorant Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego im. Jana Pawła II, ekspert ds. Regulacji Nadzorczych i ALM w Alior Bank SA.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
reklama
reklama
reklama