| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Zarządzenie nr 44/11 Wojewody Śląskiego

z dnia 31 stycznia 2011r.

w sprawie przeprowadzenia wyborów uzupełniających do Rady Gminy Kamienica Polska w okręgu wyborczym nr 5

Na podstawie art. 192 ustawy z dnia 16 lipca 1998 r. – Ordynacja wyborcza do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw (Dz. U. z 2010 r. Nr 176, poz. 1190) w związku z uchwałą Nr 17/IV/2011 Rady Gminy Kamienica Polska z dnia 14 stycznia 2011 r. w sprawie wygaśnięcia mandatu Radnego Gminy Kamienica Polska zarządza się, co następuje:

§ 1. W związku z wygaśnięciem mandatu radnego Pana Michała Sitka przeprowadzone zostaną wybory uzupełniające do Rady Gminy Kamienica Polska w dwumandatowym okręgu wyborczym nr 5.

§ 2. W okręgu, o którym mowa w § 1, wybierany będzie 1 radny.

§ 3. Wybory przeprowadzone zostaną w dniu 10 kwietnia 2011 r.

§ 4. Czynności wyborcze realizowane będą zgodnie z kalendarzem wyborczym stanowiącym załącznik do niniejszego zarządzenia.

§ 5. Zarządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

wz. WOJEWODY ŚLĄSKIEGO
I WICEWOJEWODA

Stanisław Dąbrowa


Załącznik do Zarządzenia Nr 44/11
Wojewody Śląskiego
z dnia 31 stycznia 2011 r.

KALENDARZ WYBORCZY
do wyborów uzupełniających
do Rady Gminy Kamienica Polska w okręgu wyborczym nr 5

Dzień, w którym upływa
termin wykonania czynności wyborczej

Treść czynności

1

2

06.02.2011 r.

- podanie do publicznej wiadomości i ogłoszenie w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego Zarządzenia Wojewody Śląskiego w sprawie przeprowadzenia wyborów uzupełniających do Rady Gminy Kamienica Polska w okręgu wyborczym nr 5,

20.02.2011 r.

- podanie do publicznej wiadomości, w formie obwieszczenia informacji o granicach i numerze okręgu wyborczego oraz o wyznaczonej siedzibie Gminnej Komisji Wyborczej w Kamienicy Polskiej,
- zawiadomienie Komisarza Wyborczego w Częstochowie o utworzeniu komitetu wyborczego oraz o zamiarze zgłaszania kandydata na radnego w okręgu nr 5,
- zgłaszanie Komisarzowi Wyborczemu w Częstochowie kandydatów na członków Gminnej Komisji Wyborczej w Kamienicy Polskiej

24.02.2011 r.

- powołanie przez Komisarza Wyborczego w Częstochowie Gminnej Komisji Wyborczej w Kamienicy Polskiej,

11.03.2011 r.
(do godziny 2400)

- zgłaszanie Gminnej Komisji Wyborczej w Kamienicy Polskiej list kandydatów na radnego w okręgu wyborczym nr 5,

18.03.2011 r.

- zgłaszanie kandydatów na członków Obwodowej Komisji Wyborczej nr 2 w Kamienicy Polskiej,

18.03.2011 r.

- podanie do publicznej wiadomości, w formie obwieszczenia, informacji o numerze i granicach obwodu głosowania oraz o wyznaczonej siedzibie Obwodowej Komisji Wyborczej,

21.03.2011 r.

- nadanie przez Gminną Komisję Wyborczą w Kamiency Polskiej numerów zarejestrowanym listom kandydatów na radnego,

24.03.2011 r.

- powołanie przez GKW w Kamienicy Polskiej Obwodowej Komisji Wyborczej,

26.03.2011 r.

- rozplakatowanie obwieszczenia Gminnej Komisji Wyborczej w Kamienicy Polskiej zawierającego numery list i dane o kandydatach na radnego zarejestrowanych w okręgu wyborczym nr 5,

28.03.2011 r.

- sporządzenie spisów wyborców dla okręgu wyborczego nr 5 w Urzędzie Gminy w Kamienicy Polskiej,

01.04.2011 r.

- składanie wniosków o sporządzenie aktu pełnomocnictwa do głosowania

08.04.2011 r.
o godz. 24 00

- zakończenie kampanii wyborczej

09.04.2011 r.

- przekazanie Przewodniczącemu Obwodowej Komisji Wyborczej nr 2 w Kamienicy Polskiej spisu wyborców,


10.04.2011 r. 8:00 – 22:00


- głosowanie

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Sembox

Agencja search engine marketing

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »