reklama
| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr VI/21/11 Rady Miejskiej w Miasteczku Śląskim

z dnia 22 lutego 2011r.

w sprawie zmiany Uchwały Rady Miejskiej w Miasteczku Śląskim dotyczącej określenia zasad, sposobu i trybu umarzania, odraczania lub rozkładania na raty należności pieniężnych o charakterze cywilnoprawnym Gminy Miasteczko Śląskiej i jej jednostek podległych

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 oraz art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) w związku z art. 59 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych:

Rada Miejska w Miasteczku Śląskim

uchwala:

§ 1.

Dokonać zmiany § 7 ust. 5 Uchwały Nr XLIX/383/10 Rady Miejskiej w Miasteczku Śląskim z dnia 24 czerwca 2010 r. w sprawie określenia zasad, sposobu i trybu umarzania, odraczania lub rozkładania na raty należności pieniężnych o charakterze cywilnoprawnym Gminy Miasteczko Śląskie oraz jej jednostek podległych, który otrzymuje brzmienie: „5. Jeżeli dłużnik nie spłaci w terminie albo w pełnej wysokości trzech kolejnych rat, pozostała do spłaty wierzytelność staje się natychmiast wymagalna wraz z należnymi odsetkami za zwłokę, w tym również z odsetkami, o których mowa w ust. 4.”

§ 2.

Uzupełnić treść § 7 powyższej uchwały poprzez dodanie ust. 7, który otrzymuje brzmienie: „7. Odsetek za zwłokę nie nalicza się jeżeli wysokość odsetek nie przekraczałaby trzykrotności wartości opłaty pobieranej przez Pocztę Polską Spółkę Akcyjną za polecenie przesyłki listowej z potwierdzeniem odbioru.”

§ 3.

Postanowienia niniejszej uchwały mają zastosowanie do wniosków złożonych po dniu wejścia w życie uchwały.

§ 4.

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Miasteczko Śląskie.

§ 5.

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

PRZEWODNICZĄCY RADY


mgr inż. Józef Myśliwczyk

reklama
reklama

POLECANE

reklama

Artykuł Sponsorowany

reklama

Ostatnio na forum

reklama
reklama

Eksperci portalu infor.pl

Clever Investment

Księgowość Bliska Tobie

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
reklama
reklama
reklama