| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr X/178/2011 Rady Miejskiej w Gliwicach

z dnia 30 czerwca 2011r.

w sprawie zmiany uchwały nr V/64/2003 z dnia 27 lutego 2003 r. w sprawie nadania statutu Osiedlu Trynek

Działając na podstawie art. 35 ust. 1, art. 40 ust. 2 pkt 1, art. 42 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2001 r. nr 142, poz. 1591 z późn. zmianami), po przeprowadzeniu konsultacji z mieszkańcami, na wniosek Komisji Statutowej

Rada Miejska w Gliwicach

uchwala:

§ 1.

Dokonać następujących zmian w Statucie Osiedla Trynek, stanowiącym załącznik do uchwały nr V/64/2003 z dnia 27 lutego 2003 r. w sprawie nadania statutu Osiedlu Trynek (Dz. Urz. Woj. Śląskiego z 2003 r. nr 32, poz. 872 z późn. zmianami):

1) § 2 ust. 1 otrzymuje brzmienie: „Terytorium Osiedla obejmuje obszar w granicach przebiegających: od strony północnej - ulicą Bojkowską, Lotników, Żwirki i Wigury, Asnyka, Fornalskiej i drogą polną biegnącą do ulicy Rybnickiej, od strony północno-wschodniej – ulicą Pszczyńską od skrzyżowania z ulicą Bojkowską, a następnie równolegle do ulicy Pszczyńskiej z wyłączeniem ulic Dojazdowej, Pocztowej i Okrężnej, aż do autostrady A4, od strony południowej – autostradą A4, od strony zachodniej – ulicą Rybnicką.”

2) § 7 ust. 2 otrzymuje brzmienie: „Po upływie kadencji Rady Osiedlowej Zarząd Osiedla działa do dnia wyborów nowego Zarządu Osiedla, ale nie dłużej niż rok”

3) § 17 ust. 2 pkt a) otrzymuje brzmienie: „wydatki biurowo-administracyjne związane z bieżącym funkcjonowaniem Osiedla, w szczególności na: czynsz za lokal, energię elektryczną, usługi pocztowe, telefoniczne, zakup materiałów biurowych, środków spożywczych, druk i kolportaż materiałów informacyjnych, zakup materiałów związanych z promocją Osiedla, zakup materiałów do odnowienia oraz wyposażenia lokalu”

4) § 20 ust. 2 otrzymuje brzmienie "Kolejne wybory do Rady Osiedlowej odbywają się w ciągu 1 roku od dnia wyborów do Rady Miejskiej. Termin wyborów ustala Rada Miejska".

5) W § 20 wykreślić ust. 2a

6) W § 20 wykreślić ust. 5.

7) § 23 ust. 4 otrzymuje brzmienie: „Warunkiem przeprowadzenia wyborów jest zgłoszenie liczby kandydatów co najmniej o 20% większej od liczby mandatów”.

8) W § 23 dodać ust. 5 w brzmieniu: „W przypadku niedokonania wyborów Rady Osiedlowej z powodu zbyt małej liczby kandydatów zgodnie z § 23 ust. 4 kolejne wybory mogą odbyć się na wniosek co najmniej 1% mieszkańców Osiedla uprawnionych do głosowania, ale nie mniej niż liczba kandydatów określona w § 23 ust. 4. Wniosek o przeprowadzenie wyborów w tym trybie można złożyć po 6 miesiącach, jednak nie później niż po upływie 12 miesięcy od dnia wyborów przeprowadzonych zgodnie z § 20 ust. 2. Kadencja tak wybranej Rady Osiedlowej trwa zgodnie z § 20 ust. 4”.

9) § 26a ust. 1 otrzymuje brzmienie: „Pierwsze posiedzenie nowo wybranej Rady Osiedlowej zwołuje Przewodniczący Miejskiej Komisji Wyborczej w ciągu 14 dni od dnia wręczenia zaświadczeń o wyborze członkom Rady Osiedlowej”.

10) § 26a ust. 2 otrzymuje brzmienie: „Zaświadczenia o wyborze wręcza się członkom Rady Osiedlowej w ciągu 30 dni od dnia wyborów do Rady Osiedlowej”

11) Załącznik nr 1 do Statutu Osiedla Trynek otrzymuje brzmienie:

„Wykaz ulic wchodzących w skład Osiedla Trynek:

Asnyka od nr 2 do nr 34 parzyste, od 1 do 19 nieparzyste

Bardowskiego

Bojkowska od nr 1 do nr 51 nieparzyste, od nr 22 do nr 50 parzyste

Dzierżona od nr 31 do końca wszystkie

Fornalskiej nr parzyste

Hibnera

Jasińskiego

Kilińskiego

Kniewskiego

Kopalniana

Krasickiego

Kunickiego

Liliowa

Lotników od nr 1 do nr 70 wszystkie

Nowa

Ossowskiego

Piastowska

Pietrusińskiego

Pszczyńska od nr 73 do nr 131 nieparzyste i od nr 88 do nr 198 parzyste

Ratowników Górniczych

Równa

Rutkowskiego

Rybnicka od nr 69 do skrzyżowania z autostradą A4 nieparzyste

Rydygiera

Sawickiej

Toruńska

Żwirki i Wigury od skrzyżowania z ul. Asnyka do skrzyżowania z ul. Lotników parzyste”.


12) Załącznik nr 2

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

widoczni.com

Agencja marketingu internetowego

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »