| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XI/91/11 Rady Miejskiej w Wilamowicach

z dnia 21 września 2011r.

w sprawie wprowadzenia zmian do Uchwały Nr VI/35/11 Rady Miejskiej w Wilamowicach z dnia 16 marca 2011r. w sprawie ustalenia wysokości opłat za świadczenia udzielane przez przedszkola publiczne, dla których organem prowadzącym jest Gmina Wilamowice

Na podstawie art. 6 ust. 1 pkt. 2 oraz art. 14 ust. 5 ustawy z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty /t.j. Dz. U. z 2004r. Nr 256, poz. 2572 z późn. zm./ oraz 18 ust. 2 pkt. 15, art. 40 ust. 1, art. 41 ust. 1 oraz art. 42 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym /t.j. Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm./ , po przeprowadzeniu konsultacji na podstawie Uchwały Nr XXXX/384/10 Rady Miejskiej w Wilamowicach z dnia 30 września 2010 roku w sprawie określenia sposobu przeprowadzania konsultacji z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących ich działalności Rada Miejska w Wilamowicach, uchwala:

§ 1.

W Uchwale Nr VI/35/11 Rady Miejskiej w Wilamowicach z dnia 16 marca 2011r. w sprawie ustalania wysokości opłat za świadczenia udzielane przez przedszkola publiczne, dla których organem prowadzącym jest Gmina Wilamowice dotychczasowy § 3 ust. 2. otrzymuje nastepujące brzmienie: " 2. W przypadku nieodbierania dziecka z przedszkola przez rodzica (opiekuna prawnego) w godzinach określonych w umowie, o której mowa w ust. 3, przedszkole zobowiazane jest zapewnić zajęcia, o których mowa w § 2 na zasadach w nim określonych."

§ 2.

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Wilamowic.

§ 3.

Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego oraz poprzez rozplakatowanie na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy w Wilamowicach i w miejscach publicznych na terenie Gminy Wilamowice.

§ 4.

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

Przewodniczący Rady Miejskiej w Wilamowicach


Stanisław Nycz

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Kacper Sołoniewicz

Doradca podatkowy

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »