| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XII/99/11 Rady Miasta w Myszkowie

z dnia 4 października 2011r.

w sprawie zasad rozliczania tygodniowego, obowiązkowego wymiaru godzin nauczycieli realizujących w ramach stosunku pracy obowiązki określone dla stanowisk o różnym tygodniowym, obowiązkowym wymiarze godzin oraz określenia tygodniowego, obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dla niektórych stanowisk nauczycieli zatrudnionych w szkołach, dla których organem prowadzącym jest Gmina Myszków

Na podstawie art. 18 ust.2 pkt.15 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym ( tekst jednolity Dz.U. Nr 142 poz.1591 z 2001r. z późn. zm.) oraz art.42 ust.7 w związkuz art. 91 d pkt.1 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 roku Karta Nauczyciela ( tekst jednolityDz.U. Nr 97 poz.674 z 2006 r. z późn.zm. )

Rada Miasta w Myszkowie uchwala co następuje:

§ 1. Dla nauczycieli realizujących obowiązki określone dla stanowisk o różnym tygodniowym obowiązkowym wymiarze godzin ustala się tzw. uśredniony tygodniowy obowiązkowy wymiar godzin zajęć dzieląc sumę przydzielonych nauczycielowi godzin przez sumę przydzielonych mu części etatów z poszczególnych wymiarów i zaokrąglając uzyskany wynik do liczby całkowitej. Wszystkie godziny ponad tak ustalony wymiar stanowią dla nauczyciela godziny ponadwymiarowe.

§ 2. Łączenie w ramach etatu zajęć o różnym tygodniowym obowiązkowym wymiarze może występować tylko w przypadku, gdy nie ma możliwości zastosowania innych rozwiązań przewidzianych przepisami ustawy z dnia 26 stycznia 1982 roku Karta Nauczyciela i wyłącznie pod warunkiem posiadania przez nauczyciela wymaganych kwalifikacji do prowadzenia zajęć.

§ 3. Ustala się tygodniowy obowiązkowy wymiar godzin zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych prowadzonych bezpośrednio z uczniami lub wychowankami albo na ich rzecz dla:

1) pedagoga – 20 godzin

2) doradcy metodycznego – 9 godzin

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Myszkowa.

§ 5. Uchwała podlega publikacji w dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego i wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

Przewodnicząca Rady Miasta


Halina Skorek-Kawka

POLECANE

Artykuł partnerski

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Paweł Barnik

Ekspert podatkowy

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »