reklama
| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XI/185/11 Rady Miejskiej w Dąbrowie Górniczej

z dnia 26 października 2011r.

w sprawie zmiany Uchwały Nr LVII/1007/10 Rady Miejskiej w Dąbrowie Górniczej z dnia 27 października 2010r. w sprawie: określenia warunków oraz trybu udzielania dotacji w zakresie rozwoju sportu podmiotom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych

Na podstawie art. 7 ust. 1 pkt 10, art.18 ust. 2 pkt 15, art. 40 ust. 1, art. 41 ust. 1 i art. 42 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.), art. 27 ust. 2 ustawy z dnia 25 czerwca 2010r. o sporcie (Dz. U. z 2010r. Nr 127, poz. 857 z późn. zm.) oraz art. 221 ust.1 i 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2009r. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.) po przeprowadzeniu konsultacji z organizacjami pozarządowymi i podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (tj. Dz.U.10.234.1536 z późn. zm.) na wniosek Prezydenta Miasta Rada Miejska w Dąbrowie Górniczej

uchwala:

§ 1. Wprowadza się zmianę w § 2 ust. 2 Uchwały Nr LVII/1007/10 Rady Miejskiej w Dąbrowie Górniczej z dnia 27 października 2010r. w sprawie: określenia warunków oraz trybu udzielania dotacji w zakresie rozwoju sportu podmiotom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych, poprzez zastąpienie słów „otwartego konkursu ofert” nowymi w brzmieniu „naboru wniosków”.

§ 2. Zmienia się dotychczasowy zapis § 4 uchwały na nowy w następującym brzmieniu: "Kluby i stowarzyszenia mogą otrzymać dotację celową na:

- pokrycie kosztów organizacji obozów i zgrupowań sportowych mających na celu przygotowanie zawodników do udziału w rozgrywkach ligowych, zawodach i turniejach,

- pokrycie kosztów organizacji zawodów sportowych oraz udział zawodników klubu/stowarzyszenia w organizowanych przez polskie i światowe związki sportowe rozgrywkach ligowych, zawodach i turniejach,

- realizację programów i procesów szkolenia sportowego z udziałem w nim zawodników klubu/stowarzyszenia".

§ 3. 1. Wprowadza się zmianę w § 7 ust. 2 uchwały poprzez zastąpienia słów „który stanowi załącznik nr 1 do niniejszej uchwały” nowymi w brzmieniu „który określi zarządzeniem Prezydent Miasta”.

2. Wprowadza się zmianę w § 7 ust. 4 uchwały poprzez zastąpienie słów „miejskim serwisie internetowym” nowymi w brzmieniu „stronie internetowej www.dabrowa-gornicza.pl”.

§ 4. 1. Wprowadza się zmianę w § 8 ust.1 lit. „d” poprzez zastąpienie słów: „właściwy związek sportowy lub klub go reprezentujący” nowymi w brzmieniu „właściwy polski związek sportowy lub podmiot go reprezentujący”.

2. Zmienia się zapis § 8 ust. 1 lit. „g” na nowy w brzmieniu „numer rachunku bankowego klubu/stowarzyszenia”.

3. Zmienia się zapis § 8 ust. 1 lit. „h” na nowy w brzmieniu „osoby upoważnione do zawierania umów i reprezentowania klubu”.

§ 5. Zmienia się w całości zapis § 8 ust. 2 na nowy w brzmieniu: „Wykaz załączników do wniosku określi zarządzeniem Prezydent Miasta w druku wniosku.

§ 6. 1. Wprowadza się zmianę w § 9 ust. 5 uchwały poprzez zastąpienie słów „danych i załączników określonych w § 8 ust. 1 i 2” nowymi w brzmieniu „danych określonych w § 8 ust.1 oraz załączników wymienionych w druku wniosku”.

2. Zmienia się zapis w § 9 ust. 8 lit „b” na nowy w brzmieniu „Protokół uzgodnień, którego wzór określi zarządzeniem Prezydent Miasta merytorycznie sporządza pracownik Wydziału właściwego ds. sportu. Protokół uzgodnień zatwierdza Naczelnik w/w Wydziału”.

§ 7. Wprowadza się zmianę w § 10 umowy poprzez zastąpienie słów „miejskim serwisie internetowym” nowymi w brzmieniu „stronie internetowej www.dabrowa-gornicza.pl”.

§ 8. 1. Wprowadza się zmianę w § 12 ust.1 uchwały poprzez zastąpienie słów „który stanowi załącznik Nr 2 do niniejszej uchwały” nowymi w brzmieniu „którego wzór określi zarządzeniem Prezydent Miasta”.

2. Wprowadza się zmianę w § 12 ust. 4, który otrzymuje brzmienie: "Przypadki i zasady zwrotu dotacji określone są w przepisach ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2009r. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.)".

§ 9. Pozostałe § Uchwały Nr LVII/1007/10 Rady Miejskiej w Dąbrowie Górniczej z dnia 27 października 2010r. pozostają bez zmian.

§ 10. Tracą moc "Załącznik nr 1 Wniosek o dotację w zakresie rozwoju sportu" oraz "Załącznik Nr 2 Sprawozdanie częściowe/końcowe z realizacji dotowanego zadania w zakresie rozwoju sportu" do Uchwały Nr LVII/1007/10 Rady Miejskiej w Dąbrowie Górniczej z dnia 27 października 2010r. w sprawie: określenia warunków oraz trybu udzielania dotacji w zakresie rozwoju sportu podmiotom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych

§ 11. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta.

§ 12. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

Przewodnicząca Rady Miejskiej w Dąbrowie Górniczej


Agnieszka Pasternak

reklama
reklama

POLECANE

reklama
reklama

Ostatnio na forum

reklama

Artykuł Partnerski

reklama

Eksperci portalu infor.pl

dr Radek Rafał Wasilewski

doktor nauk prawnych, radca prawny prowadzący w Szczecinie kancelarię prawną Kancelaria Radcy Prawnego dr Radek Rafał Wasilewski (www.radcawasilewski.pl)

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
reklama
reklama
reklama