| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | IDEORIA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XII/72/11 Rady Miejskiej w Koniecpolu

z dnia 10 listopada 2011r.

w sprawie poboru podatku od nieruchomości, podatku rolnego, podatku leśnego i wyznaczenia inkasentów oraz wysokości wynagrodzenia za inkaso

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz.1591 ze zm.), w związku z art. 6 pkt 12, art. 19 pkt 2 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 roku o podatkach i opłatach lokalnych (Dz.U. Nr 95 z 2010 r. poz. 613 ze zm.), z art. 6 b ustawy z dnia 15 listopada 1984 r. o podatku rolnym ( tekst jednolity Dz.U. z 2006 roku Nr 136 poz. 969 ze zm.) oraz z art. 6 pkt 8 ustawy z dnia 30 października 2002 roku o podatku leśnym (Dz U. z 2002 r. Nr 200 poz.1682 ze zm. )

Rada Miejska w Koniecpolu
uchwala co następuje:

§ 1.

Zarządza się pobór należności pieniężnych z podatku od nieruchomości, podatku rolnego oraz podatku leśnego na terenie Gminy Koniecpol w drodze inkasa.

§ 2.

Podatki z terenu Miasta Koniecpol wpłacane będą przez podatników bezpośrednio w kasie Urzędu Miasta i Gminy lub na właściwy rachunek bankowy.

§ 3.

Na inkasentów wyznacza się sołtysów poszczególnych sołectw:

1. Pan Artur Cegieła - Piaski - Pękowiec

2. Pan Andrzej Kozak - Wólka

3. Pan Stefan Falana - Wąsosz

4. Pan Roman Klimasiński - Stanisławice

5. Pani Ewa Gutka - Kuźnica Grodziska

6. Pan Stanisław Kondracki - Kolonia Rudniki

7. Pan Marek Kalinowski - Łysiny

8. Pan Krzysztof Koza - Oblasy

9. Pani Joanna Nowak - Zagacie

10. Pan Włodzimierz Płatek - Łabędź

11. Pani Krystyna Pośpiech - Dąbrowa

12. Pan Janusz Pośpiech - Łysaków

13. Pani Krystyna Wawrzak - Rudniki

14. Pan Zbigniew Gorączka - Teresów

15. Pan Marian Skiba - Załęże

16. Pan Marcin Starczewski - Kuźnica Wąsowska

17. Pan Tadeusz Szymala - Okołowice

18. Pani Alina Wawszczak - Koniecpol Stary

19. Pan Stefan Wypart - Luborcza

20. Pan Leszek Wyżykowski - Zaróg

21. Pan Robert Koba - Teodorów

22. Pan Dariusz Śnioszek - Radoszewnica

23. Pani Beata Lubczyńska - Aleksandrów – Michałów

§ 4.

Ustala się wynagrodzenie za inkaso w wysokości 15 % od zainkasowanych kwot.

§ 5.

Zarządzenie poboru podatków i opłat w drodze inkasa nie wyklucza możliwości uiszczania należności przez podatników bezpośrednio w kasie Urzędu Miasta i Gminy lub na właściwy rachunek bankowy.

§ 6.

Inkasenci zobowiązani są do rozliczania się z zainkasowanych kwot najpóźniej następnego dnia po ostatnim dniu, w którym zgodnie z przepisami prawa podatkowego wpłata powinna nastąpić, nie później jednak niż do 31 grudnia każdego roku podatkowego.

§ 7.

Inkasenci odpowiedzialni są za pobrane druki ścisłego zarachowania i zobowiązani są do ich zwrotu w stanie niezniszczonym.

§ 8.

Wykonanie Uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy.

§ 9.

Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego i wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia.

Przewodniczący Rady Miejskiej w Koniecpolu


Pan Mieczysław Duda

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

Eksperci portalu infor.pl

Autotesto

Autotesto to pierwsza w Polsce Sieć Niezależnych Ekspertów Samochodowych

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »