| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XIV/141/2011 Rady Miejskiej w Toszku

z dnia 23 listopada 2011r.

w sprawie zarządzenia poboru w drodze inkasa podatku rolnego, podatku od nieruchomości i podatku leśnego od osób fizycznych oraz zasad wynagradzania za inkaso na terenie sołectw

Na podstawie art.6 ust.12 ustawy z dnia 12 stycznia 1991r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U.z 2010r. Nr 95 poz. 613 z późn. zm.) oraz art. 6 b ustawy z dnia 15 listopada 1984r. o podatku rolnym ( Dz. U z 2006r. Nr 136 poz.969 ze zm.) , art.6 ust.8 ustawy z dnia 30 października 2002r. o podatku leśnym (Dz.U Nr 200 poz.1682 ze zm.) oraz art. 28§ 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. ordynacja podatkowa ( Dz. U. z 2005r. Nr 8 poz. 60 ze zm.)

Rada Miejska w Toszku

u c h w a l a

§ 1.

Zarządzić na terenie sołectw pobór w drodze inkasa podatku od nieruchomości , podatku rolnego i podatku leśnego

§ 2.

Pobór podatków wymienionych w pkt.1 powierza się inkasentom w osobach sołtysów w następujących sołectwach:

- sołectwo Boguszyce

- sołectwo Ciochowice

- sołectwo Kotliszowice

- sołectwo Kotulin

- sołectwo Ligota Toszecka

- sołectwo Paczyna

- sołectwo Paczynka

- solectwo Pawłowice

- solectwo Pisarzowice

- sołectwo Płużniczka

- sołectwo Pniów

- sołectwo Proboszczowice

- sołectwo Sarnów

- sołectwo Wilkowiczki

§ 3.

Inkasenci pobierają należności bezpośrednio u zobowiązanego do zapłaty podatku w miejscu jego zamieszkania lub prowadzenia działalności zarobkowej

§ 4.

Określić wynagrodzenie za inkaso w wysokości 8 % sumy należności pobranych w drodze inkasa na terenie sołectwa.

§ 5.

1. Podstawę obliczenia wynagrodzenia procentowego za inkaso stanowią sumy wpłat z kwitariuszy przydzielonych inkasentom.

2. Obliczenie i wypłata wynagrodzenia nastąpi w ciągu 14 dni po upływie miesiąca , za który wypłata jest należna.

§ 6.

Traci moc uchwała Nr. VII/63/2007 Rady Miejskiej w Toszku z dnia 29 maja 2007r. w sprawie zarządzenia poboru w drodze inkasa podatku rolnego i podatku od nieruchomości od osób fizycznych oraz zasad wynagradzania za inkaso na terenie sołectw, z późn. zm.

§ 7.

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Toszka.

§ 8.

Uchwała podlega ogłoszeniu w sposób zwyczajowo przyjęty na terenie Gminy Toszek oraz w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

§ 9.

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia jej w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

Przewodniczący Rady Miejskiej w Toszku


Ireneusz Kokoszka

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

24ivalue.pl - to firma udostępniająca w Polsce system ekspercki 24ivalue

Jest to pierwszy tego rodzaju system w Polsce i na Świecie, który kompleksowo obejmuje trudne obszary księgowe.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »