reklama
| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XVI/173/11 Rady Miejskiej w Czerwionce-Leszczynach

z dnia 16 grudnia 2011r.

w sprawie ustalenia zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w mieszkaniach chronionych

Na podstawie art. 18 ust. 2   pkt 15, art. 40 ust. 1, art. 41 ust. 1, art. 42 ustawy z   dnia  
8 marca 1990 r. o   samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. z   2001r. Nr 142, poz.1591  
z późn. zm.), w   związku z   art. 17 ust. 1   pkt. 12, art. 97 ust. 5   ustawy z   dnia 12 marca 2004 r. o   pomocy społecznej   ( t. j. z   2009 r. Nr 175, poz 1362 z   późn. zm.),  

Rada Miejska w   Czerwionce-Leszczynach  
uchwala:  

§   1.  

Użytkownicy mieszkania chronionego ponoszą odpłatność za pobyt w   mieszkaniu chronionym.  

§   2.  

Opłatę za pobyt w   mieszkaniu chronionym ustala Ośrodek Pomocy Społecznej  
w Czerwionce-Leszczynach w   uzgodnieniu z   osobą kierowaną, uwzględniając zakres przyznanej jej pomocy oraz zasady ponoszenia odpłatności określone w   niniejszej uchwale.  

§   3.  

Wysokość opłaty za pobyt w   mieszkaniu chronionym ustala się w   decyzji administracyjnej na podstawie skierowania do mieszkania chronionego, wydanej przez Dyrektora Ośrodka Pomocy Społecznej w   Czerwionce-Leszczynach.  

§   4.  

Wysokość odpłatności za pobyt w   mieszkaniu chronionym jest zależna od dochodu osoby, ustalonego na podstawie ustawy o   pomocy społecznej. Zasady ponoszenia odpłatności za pobyt w   mieszkaniu chronionym określa załącznik do niniejszej uchwały.  

§   5.  

Pobyt w   mieszkaniu chronionym jest nieodpłatny, jeżeli dochód osoby kierowanej nie przekracza kryterium dochodowego określonego w   ustawie o   pomocy społecznej.  

§   6.  

W szczególnie uzasadnionych przypadkach osoba zobowiązana do ponoszenia opłaty za pobyt w   mieszkaniu chronionym może zostać zwolniona z   części lub całości opłaty. Zwolnienie następuje na wniosek osoby zamieszkującej mieszkanie chronione.  

§   7.  

Regulamin pobytu w   mieszkaniu chronionym wydaje Dyrektor Ośrodka Pomocy Społecznej w   Czerwionce-Leszczynach.  

§   8.  

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Gminy i   Miasta Czerwionka- Leszczyny oraz Dyrektorowi Ośrodka Pomocy Społecznej w     Czerwionce-Leszczynach.  


§   9.  

Uchwała wchodzi w   życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w   Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.  

 

 

 

Przewodniczący Rady Miejskiej  


dr inż.   Marek   Profaska

 


Załącznik   do Uchwały Nr XVI/173/11    
Rady Miejskiej w   Czerwionce-Leszczynach    
z dnia 16 grudnia 2011 r.  

 

Procent dochodu w   rodzinie lub dla osoby samotnie gospodarującej ustalony na podstawie kryterium dochodowego  

Wysokość opłaty jako procent kryterium dochodowego osoby samotnie gospodarującej  

Powyżej 100% do 150% kryterium dochodowego  

10%  

Powyżej 150% do 200% kryterium dochodowego  

15%  

Powyżej 200% do 250% kryterium dochodowego  

20%  

Powyżej 250% do 300% kryterium dochodowego  

30%  

Powyżej 300% do 350% kryterium dochodowego  

50%  

Powyżej 400% kryterium dochodowego  

100%  

 

reklama
reklama

POLECANE

reklama
reklama

Ostatnio na forum

reklama
reklama

Eksperci portalu infor.pl

Ogólnopolskie Centrum Rozliczania Kierowców (OCRK)

Ogólnopolskie Centrum Rozliczania Kierowców to nowoczesna firma outsourcingowa, która świadczy kompleksowe usługi dla firm z branży TSL.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
reklama
reklama
reklama