| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Aneks nr 6 Prezydenta Miasta Gliwice; Zarządu Powiatu Gliwickiego

z dnia 21 lutego 2012r.

do Porozumienia z dnia 16 czerwca 2009 r

do Porozumienia w   sprawie objęcia działaniem Miejskiego Zespołu do Spraw Orzekania o   Niepełnosprawności w   Gliwicach Powiatu Gliwickiego z   dnia 16 czerwca 2009 r., zawarty w   dniu 21.02.2012 pomiędzy Miastem Gliwice, reprezentowanym przez Prezydenta Miasta Gliwice, z   upoważnienia którego działa:  

Pan Krystian Tomala – Zastępca Prezydenta Miasta Gliwice  

a  

Powiatem Gliwickim reprezentowanym przez Zarząd Powiatu Gliwickiego, w   imieniu którego działają:  

Pan Michał Nieszporek - Starosta Powiatu  

Pan Waldemar Dombek - Wicestarosta Powiatu  

Strony Porozumienia postanawiają dokonać następujących zmian w   Porozumieniu:  

I.   § 4   otrzymuje brzmienie:  

1.   Powiat Gliwicki zobowiązuje się dofinansować koszty działania Miejskiego Zespołu do Spraw Orzekania o   Niepełnosprawności w   Gliwicach w   2012 r. w   kwocie 106.860,00 zł (słownie: stosześćtysięcyosiemsetsześćdziesiątzłotych 00/100), wynikającej z   przemnożenia liczby 1370 orzeczeń i   dofinansowania do jednego orzeczenia w   wysokości 78,00 zł.  

2.   Dofinansowanie nastąpi poprzez przekazanie dotacji na rzecz budżetu Miasta Gliwice na rachunek bankowy ING Bank Śląski S.A. nr 22 1050 1230 1000 0022 7691 4252 w   czterech transzach w   następujących terminach:  

a)   w wysokości 26.715,00 zł w   terminie 14 dni od daty podpisania niniejszego aneksu,  

b)   w wysokości 26.715,00 zł w   terminie do dnia 20 kwietnia 2012 r.,  

c)   w wysokości 26.715,00 zł w   terminie do dnia 20 lipca 2012 r.,  

d)   w wysokości 26.715,00 zł w   terminie do dnia 20 października 2012 r.  

3.   W przypadku zmiany liczby orzeczeń wielkość dofinansowania, określonego niniejszym aneksem zostanie skorygowana w   następujący sposób:  

a)   w przypadku zmniejszenia liczby orzeczeń, w   terminie do 31 stycznia 2013r. na rachunek bankowy Starostwa Powiatowego w   Gliwicach wskazany w   § 5   ust. 2   Porozumienia, Miasto Gliwice zwróci nadpłatę środków powstałą w   wyniku zmniejszonej liczby orzeczeń wydanych w   roku 2012,  

b)   w przypadku zwiększenia liczby orzeczeń, Powiat Gliwicki przekaże dopłatę środków powstałą w   wyniku zwiększonej liczby orzeczeń wydanych w   2012 roku w   terminie 14 dni od podpisania stosownego aneksu, określającego kwotę dofinansowania.  

II.   Aneks wchodzi w   życie z   dniem podpisania i   podlega ogłoszeniu w   Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.  

III.   Niniejszy aneks sporządzono w   2 jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron.  

Zastępca Prezydenta Miasta  


Krystian   Tomala


Skarbnik Miasta Gliwice  


Ryszard   Reszke

Wicestarosta  


Waldemar   Dombek


wz. Skarbnika  


Ewa   Żółkiewicz


Starosta  


Michał   Nieszporek

 

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Ireneusz Szczęsny

Ireneusz Szczęsny, Kierownik Zespołu Wsparcia Operacyjnego w Link4

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »