| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Aneks nr 3 Burmistrza Miasta i Gminy Woźniki; Zarządu Powiatu w Lublińcu

z dnia 24 lutego 2012r.

do Porozumienia 2009 - 2012 z dnia 2 lipca 2009 r

pomiędzy:

Powiatem Lublinieckim reprezentowanym przez Zarząd Powiatu w osobach:

1. mgr inż. Joachim Smyła – Starosta Lubliniecki

2. mgr Tadeusz Konina – Wicestarosta Lubliniecki

zwanym dalej „Przekazującym”

a Gminą Woźniki reprezentowaną przez:

Burmistrza – Alojzego Cichowskiego

zwanym dalej „Przejmującym” o następującej treści:

§ 1.

Strony zgodnie postanawiają dokonać zmiany określonego powyżej Porozumienia polegającej na wprowadzeniu do § 3 dodatkowego punktu „4c” o następującym brzmieniu: „W I półroczu 2012 roku przyjmuje się wskaźnik n=12 613 zł/km, w związku z czym dotacja przyznana na realizację zadań objętych porozumieniem w okresie od 01.01.2012 r. do 30.06.2012 r. wynosi 290.099 zł (w zaokrągleniu do złotych).”

§ 2.

Pozostałe zapisy porozumienia pozostają bez zmian.

§ 3.

Niniejszy aneks stanowi integralną część porozumienia.

§ 4.

Aneks podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

§ 5.

Aneks został sporządzony w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron.


Strona Przekazująca                                                                                     Strona Przejmująca

Starosta Lubliniecki


mgr inż. Joachim Smyła


Wicestarosta Lubliniecki


mgr Tadeusz Konina

Burmistrz


Alojzy Cichowski

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Stowarzyszenie Agencji Zatrudnienia

branżowa organizacja pracodawców

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »