reklama
| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr 103/XIII/2012 Rady Gminy Kłomnice

z dnia 8 lutego 2012r.

w sprawie zmiany uchwały Nr 175/XXV/09 Rady Gminy Kłomnice z dnia 26.03.2009r w sprawie ustalenia regulaminu określającego niektóre zasady wynagrodzenia za pracę oraz zasady przyznawania nauczycielom zatrudnionym w oświatowych jednostkach organizacyjnych na terenie gminy Kłomnice dodatków do wynagrodzenia , nagród i dodatków socjalnych

Na podstawie: art.30 ust. 6, art.49 ust. 2   i art. 54 ust.7 ustawy z   dnia 26 stycznia 1982 roku – Karta Nauczyciela /Dz.U. z   2006r. Nr 97 poz. 674 z   późniejszymi zmianami/ w   związku z   art. 18 ust. 2   pkt 15 i   art. 40 ust.1 ustawy z   dnia 8   marca 1990r. o   samorządzie gminnym /Dz.U. z   2001r. Nr 142, poz. 1591 z   późniejszymi zmianami/, po uzgodnieniu w   dniu 1.02.2012r. ze związkami zawodowymi zrzeszającymi nauczycieli,  

Rada Gminy Kłomnice,  

uchwala co następuje:  

§   1.   Dokonuje się zmian w   Regulaminie określającym niektóre zasady wynagrodzenia za pracę oraz zasady przyznawania nauczycielom zatrudnionym w   oświatowych jednostkach organizacyjnych na terenie gminy Kłomnice dodatków do wynagrodzenia, nagród i   dodatków socjalnych, i   tak:  

1)   § 7   otrzymuje brzmienie:  

1.   Nauczycielom, którym powierzono stanowiska lub funkcje określone w   rozporządzeniu przysługuje dodatek funkcyjny w   wysokości określonej w   ust. 2   i § 8   regulaminu.  

2.   Nauczycielowi, któremu powierzono stanowisko kierownicze przysługuje miesięcznie dodatek funkcyjny w   wysokości:  

a)   dyrektorowi szkoły liczącej do 6   oddziałów od 300zł do 600zł  

b)   dyrektorowi szkoły liczącej od 7   i więcej oddziałów od 350zł do 800zł  

c)   dyrektorowi przedszkola czynnego ponad 5   godzin dziennie od 300zł do 500zł  

d)   dyrektorowi przedszkola czynnego ponad 5   godzin dziennie z   oddziałami zamiejscowymi od 400zł do 700zł  

e)   wicedyrektorowi – od 10% do 50% stawki dodatku funkcyjnego dyrektora danej szkoły. ;

2)   § 8   otrzymuje brzmienie:  

Nauczycielowi przysługuje również dodatek funkcyjny z   tytułu wykonywania zadań:  

1)   opiekuna stażu – w   wysokości 50zł miesięcznie za każdego nauczyciela stażystę powierzonego opiece,  

2)   wychowawcy w   szkołach i   przedszkolach – w   wysokości:  

a)   50zł miesięcznie - w   oddziałach do 10 uczniów/przedszkolaków  

b)   70zł miesięcznie – w   oddziałach od 11 do 20 uczniów/przedszkolaków  

c)   100zł miesięcznie – w   oddziałach powyżej 20 uczniów/przedszkolaków. ;

3)   § 11 ust. 1   otrzymuje brzmienie:  

Nauczycielowi zatrudnionemu w   wymiarze nie niższym niż połowa tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin w   szkołach gminy Kłomnice i   posiadającemu kwalifikacje wymagane do zajmowanego stanowiska przysługuje nauczycielski dodatek mieszkaniowy, w   wysokości uzależnionej od liczby członków rodziny, wypłacany co miesiąc w   wysokości:  

a)   przy jednej osobie w   rodzinie – 1zł  

b)   przy dwóch osobach w   rodzinie – 2zł  

c)   przy trzech osobach w   rodzinie – 3zł,  

d)   przy czterech i   więcej osobach w   rodzinie – 4zł .

§   2.   Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Kłomnice.  

§   3.   Uchwała wchodzi w   życie po upływie 14 dni od jej ogłoszenia w   Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.  

 

 

 

Przewodniczący Rady Gminy Kłomnice  


mgr inż.   Jarosław   Łapeta

 

reklama
reklama

POLECANE

reklama

Artykuł Sponsorowany

reklama

Ostatnio na forum

reklama
reklama

Eksperci portalu infor.pl

Łukasz Poczyński

radca prawny

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
reklama
reklama
reklama