| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr 426/XXVIII/2012 Rady Miejskiej w Sosnowcu

z dnia 30 sierpnia 2012r.

w sprawie podziału miasta Sosnowiec na okręgi wyborcze

Na podstawie art. 18 ust. 2   pkt. 15 ustawy z   dnia 8   marca 1990 roku o   samorządzie gminnym (tekst jednolity  
Dz. U. z   2001 roku, Nr 142, poz. 1591 z   późniejszymi zmianami), art. 419 § 2   i 4   oraz art. 420 § 1   ustawy z   dnia 5   stycznia 2011 roku - Kodeks wyborczy (Dz. U. z   2011 roku, Nr 21, poz.112 z   późniejszymi zmianami) w   związku z   art. 13 ustawy z   dnia 5   stycznia 2011 roku – Przepisy wprowadzające ustawę – Kodeks wyborczy (Dz. U. z   2011 roku, Nr 21, poz.113 z   późniejszymi zmianami), na wniosek Prezydenta Miasta Sosnowiec Rada Miejska w   Sosnowcu uchwala co następuje:  

§   1.   1.   Dla wyboru Rady Miejskiej w   Sosnowcu dokonuje się podziału miasta Sosnowiec na 5   okręgów wyborczych, ustalając ich numery, granice oraz liczbę radnych wybieranych w   poszczególnych okręgach wyborczych w   sposób określony w   załączniku nr 1   do niniejszej uchwały.  

2.   Mapę Sosnowca z   zaznaczonymi granicami okręgów wyborczych zawiera załącznik nr 2   do niniejszej uchwały.  

§   2.   Uchwała podlega przekazaniu Wojewodzie Śląskiemu oraz Komisarzowi Wyborczemu w   Katowicach.  

§   3.   Na ustalenia Rady Miejskiej w   Sosnowcu w   sprawie okręgów wyborczych wyborcom, w   liczbie co najmniej 15, przysługuje prawo wniesienia skargi do Komisarza Wyborczego w   Katowicach, w   terminie 5   dni od daty podania uchwały do publicznej wiadomości.  

§   4.   Traci moc Uchwała nr 871/XLVII/02 Rady Miejskiej w   Sosnowcu z   dnia 27 czerwca 2002 roku w   sprawie ustalenia granic i   numerów okręgów oraz liczby radnych wybieranych w   każdym okręgu.  

§   5.   Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Sosnowiec.  

§   6.   Uchwała podlega ogłoszeniu w   Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego, w   Biuletynie Informacji Publicznej sosnowieckiego urzędu oraz podaniu do publicznej wiadomości poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń w   budynkach Urzędu Miejskiego w   Sosnowcu, wchodzi w   życie z   dniem 1   listopada 2012 roku i   ma zastosowanie od kadencji następującej po kadencji, w   czasie której weszła w   życie.  

 

 

 

Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej w   Sosnowcu  


Wilhelm   Zych

 


Załącznik Nr 1   do Uchwały Nr 426/XXVIII/2012    
Rady Miejskiej w   Sosnowcu    
z dnia 30 sierpnia 2012 r.  

 

Nr okręgu wyborczego  

Granice okręgu wyborczego  

Liczba radnych wybieranych  
w okręgu wyborczym  

1  

2  

3  

I  

Milowice, Pogoń -   to obszar   :  
od północy wzdłuż granicy administracyjnej miasta Sosnowiec z   miastami Czeladź i   Będzin,  
od wschodu wzdłuż koryta rzeki Czarna Przemsza do ul. 3   Maja i   dalej wzdłuż ul. 3   Maja do ul. Stefana Żeromskiego,  
od południa wzdłuż toru kolejowego, ul. ks. Włodzimierza Sedlaka i   ul. Wiązowej do drogi krajowej S86 i   dalej wzdłuż drogi krajowej S86 do granicy administracyjnej z   miastem Katowice,  
od zachodu wzdłuż granicy administracyjnej z   miastem Katowice  

5  

II  

Śródmieście, Stary Sosnowiec -   to obszar   :  
od północy wzdłuż drogi krajowej S86 do ul. Wiązowej i   dalej wzdłuż ul. Wiązowej, ul. ks. Włodzimierza Sedlaka i   toru kolejowego do ul. Stefana Żeromskiego i   dalej wzdłuż ul. 3   Maja,  
od wschodu wzdłuż ul. Zamkowej i   ul. Legionów do ul. Wawel i   dalej wzdłuż ul. Wawel do ul. Gabriela Narutowicza, a   następnie wzdłuż ul. Gabriela Narutowicza i   ul. Stanisława Mikołajczyka do wiaduktu nad torem kolejowym,  
od południa od wiaduktu kolejowego wzdłuż toru do koryta Czarnej Przemszy i   dalej wzdłuż koryta Czarnej Przemszy do granicy administracyjnej z   miastem Mysłowice,  
od zachodu wzdłuż granicy administracyjnej z   miastem Mysłowice i   Katowice  

7  

III  

Środula, Sielec, Dębowa Góra, Ludmiła, Dańdówka, cz. Klimontowa -   to obszar   :  
od północy wzdłuż granicy administracyjnej z   miastem Będzin i   dalej wzdłuż ul. Sokolskiej do drogi krajowej 94,  
od wschodu wzdłuż drogi krajowej 94 do wiaduktu z   ul. 3   Maja i   dalej do ul. gen. Tadeusza Bora - Komorowskiego, a   następnie wzdłuż ul. gen. Tadeusza Bora - Komorowskiego do ul. Stefana Kisielewskiego i   dalej wzdłuż ul. Stefana Kisielewskiego do ul. Braci Mieroszewskich, następnie wzdłuż ul. Braci Mieroszewskich do ul. 11 Listopada i   dalej wzdłuż ulicy 11 Listopada do ul. Kornela Makuszyńskiego, następnie wzdłuż ul. Kornela Makuszyńskiego, ul. Batalionów Chłopskich i   ul. Józefa Ignacego Kraszewskiego do Obwodnicy Wschodniej S1, E75 i   dalej w   kierunku południowo – zachodnim wzdłuż Obwodnicy Wschodniej do torów kolejowych,  
od południa wzdłuż torów kolejowych następnie w   kierunku południowo – zachodnim przecinając ul. Romualda Traugutta do ul. Jodłowej i   dalej przecinając ul. Kalinową w   kierunku cmentarza komunalnego przy ul. Wojska Polskiego, a   następnie linią prostą, w   kierunku południowo – zachodnim, przecinając ulice Jamesa Watta i   Stanisława Mikołajczyka omijając od północy Ośrodek Rekreacyjny „Rybaczówka”, aż do granicy administracyjnej z   miastem Mysłowice,  
od zachodu wzdłuż granicy administracyjnej z   miastem Mysłowice do rzeki Czarna Przemsza, a   następnie wzdłuż koryta Czarnej Przemszy do toru kolejowego, potem wzdłuż toru kolejowego do wiaduktu kolejowego i   w kierunku północnym wzdłuż ul. Stanisława Mikołajczyka i   ul. Gabriela Narutowicza do ul. Wawel, dalej wzdłuż ul. Wawel do ul. Legionów, a   następnie w   kierunku północnym wzdłuż ul. Zamkowej do ul. 3   Maja i   dalej do koryta Czarnej Przemszy, następnie wzdłuż koryta rzeki do granicy administracyjnej z   miastem Będzin  

5  

IV  

Zagórze, cz. Klimontowa -   to obszar   :  
od północy wzdłuż granic administracyjnych z   miastami Będzin i   Dąbrowa Górnicza,  
od wschodu wzdłuż Obwodnicy Wschodniej S1, E75 do ul. Teofila Lenartowicza i   dalej linią prostą w   kierunku zachodnim do al. Ignacego Paderewskiego, a   następnie w   kierunku południowym wzdłuż al. Ignacego Paderewskiego, al. Wolności, Batalionów Chłopskich do ul. Kornela Makuszyńskiego,  
od południa wzdłuż ul. Kornela Makuszyńskiego do ul. 11 Listopada,  
od zachodu w   kierunku północnym wzdłuż ulic: 11 Listopada, Stefana Kisielewskiego, gen. Tadeusza Bora - Komorowskiego do ul. 3   Maja, a   następnie wzdłuż ul. 3   Maja do drogi krajowej 94 i   wzdłuż drogi krajowej 94 i   ul. Sokolskiej do granicy administracyjnej z   miastem Będzin  

6  

V  

Porąbka, Kazimierz, Ostrowy Górnicze, Cieśle, Maczki, Juliusz, Bór, Jęzor, Niwka, Modrzejów, cz. Klimontowa -   to obszar:  
od północy wzdłuż granicy administracyjnej z   miastem Dąbrowa Górnicza,  
od wschodu wzdłuż granicy administracyjnej z   miastem Sławków,  
od południa wzdłuż granicy administracyjnej z   miastem Jaworzno,  
od zachodu wzdłuż granicy administracyjnej z   miastem Mysłowice i   od granicy miasta, linią prostą w   kierunku północno – wschodnim, omijając od północy Ośrodek Rekreacyjny „Rybaczówka”, przecinając ulice Stanisława Mikołajczyka i   Jamesa Watta do ul. Wojska Polskiego, następnie w   kierunku północno - wschodnim przecinając ul. Kalinową do ul. Jodłowej, a   następnie przecinają ul. Romualda Traugutta do torów i   dalej wzdłuż torów kolejowych do Obwodnicy Wschodniej S1, E75, a   następnie wzdłuż Obwodnicy Wschodniej S1, E75 do ul. Józefa Ignacego Kraszewskiego i   dalej ulicami Józefa Ignacego Kraszewskiego, al. Wolności i   al. Ignacego Paderewskiego do ul. Teofila Lenartowicza, następnie w   kierunku wschodnim wzdłuż ul. Teofila Lenartowicza do Obwodnicy Wschodniej S1, E75 i   wzdłuż obwodnicy do granicy administracyjnej z   miastem Dąbrowa Górnicza  

5  

 


Załącznik Nr 2   do Uchwały Nr 426/XXVIII/2012    
Rady Miejskiej w   Sosnowcu    
z dnia 30 sierpnia 2012 r.  
 

infoRgrafika

 

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

DEFIDE Beata Naróg

Usługi i Doradztwo Kadrowe. Szkolenia

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »