| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XXXV/656/12 Rady Miasta Mysłowice

z dnia 29 listopada 2012r.

w sprawie zmiany Uchwały Nr XX/308/11 Rady Miasta Mysłowice z dnia 24 listopada 2011 r. w sprawie określenia wzorów formularzy na podatek od nieruchomości

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 i pkt 15, art. 40 ust. 1, art. 42 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jedn. Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn zm.) oraz art. 6 ust. 13 - 16 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (tekst jedn. Dz.U. z 2010 r.
Nr 95, poz. 613 z późn. zm.)

Rada Miasta Mysłowice
uchwala

§ 1. W Uchwale Nr XX/308/11 Rady Miasta Mysłowice z dnia 24 listopada 2011 r. w sprawie określenia wzorów formularzy na podatek od nieruchomości dotychczasowa treść § 1 Uchwały zostaje oznaczona jako § 1 ust. 1 oraz dodaje się w § 1 ust. 2-7 w następującym brzmieniu:

"2. Wprowadzić możliwość składania formularzy określonych w ust. 1 za pomocą środków komunikacji elektronicznej oraz określić format elektroniczny tych formularzy a także układ informacji i powiązań między danymi:

1) w "Informacji w sprawie podatku od nieruchomości" IN-1 w formacie danych XML wraz załącznikami: "Dane o nieruchomościach" ZN-1/A w formacie danych XML, "Dane o zwolnieniach od podatku od nieruchomości" ZN-1/B w formacie danych XML, "Dane o współwłaścicielach/współposiadaczach" ZN-1/C w formacie danych XML – stanowiące załącznik nr 6 do Uchwały;

2) w "Deklaracji na podatek od nieruchomości" DN-1 w formacie danych XML wraz z załącznikami: "Dane o nieruchomościach" ZN-1/A w formacie danych XML, "Dane o zwolnieniach od podatku od nieruchomości" ZN-1/B w formacie danych XML, "Dane o współwłaścicielach/współposiadaczach" ZN-1/C w formacie danych XML – stanowiące załącznik nr 7 do Uchwały.

3. Formularze podatkowe o których mowa w ust. 2 powinny zostać przesłane z wykorzystaniem interfejsu dostępnego poprzez System Elektronicznej Komunikacji Administracji Publicznej SEKAP (www.sekap.pl).

4. Formularze podatkowe, o których mowa w ust. 2 muszą być opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym za pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu w rozumieniu ustawy z dnia 18 września 2001r. o podpisie elektronicznym (Dz.U. Nr 130, poz. 1450 z późn. zm.) lub podpisem weryfikowanym za pomocą certyfikatu wystawionego przez Centrum Certyfikacji SEKAP.

5. Formularze podatkowe przesyłane za pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej nie muszą być znakowane czasem przez wysyłającego. Serwer Urzędu Miasta Mysłowice w momencie otrzymania formularza podatkowego o którym mowa w ust. 2 automatycznie generuje urzędowe poświadczenie odbioru.

6. Przekazywanie za pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej formularzy określonych w ust. 2, musi odbywać się w sposób zapewniający bezpieczeństwo, wiarygodność i niezaprzeczalność danych w nich zawartych, oraz w sposób zapewniający ich ochronę przed nieuprawnionym dostępem.

7. Limit wysokości zobowiązania podatkowego, kwoty nadpłaty lub zwrotu podatku wynikający z deklaracji na podatek od nieruchomości składanej za pomocą środków komunikacji elektronicznej określa się do kwoty 500.000,00 zł. ".

§ 2. Formularze o których mowa w § 1 niniejszej uchwały stanowią załączniki nr 1 i nr 2 do niniejszej Uchwały.

§ 3. Wykonanie Uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Mysłowice.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego, z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2013 r.

                                                                                                                             

Przewodniczący Rady Miasta Mysłowice


Grzegorz Łukaszek


Informacja w sprawie podatku od nieruchomości IN-1 wraz z załącznikami ZN-1/A, ZN-1/B, ZN-1/C
Zalacznik1.pdf

Informacja w sprawie podatku od nieruchomości IN-1 wraz z załącznikami ZN-1/A, ZN-1/B, ZN-1/C

Deklaracja na podatek od nieruchomości DN-1 wraz z załącznikami ZN-1/A, ZN-1/B, ZN-1/C
Zalacznik2.pdf

Deklaracja na podatek od nieruchomości DN-1 wraz z załącznikami ZN-1/A, ZN-1/B, ZN-1/C

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Finesia Consulting Sp. z o.o.

Usługi księgowe i kadrowo-płacowe

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »