| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XXII/250/2012 Rady Miejskiej w Kuźni Raciborskiej

z dnia 30 października 2012r.

w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości tej opłaty

Na podstawie art. 18 ust. 2   pkt 15 ustawy z   8 marca 1990   r. o   samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z   2001   r. Nr 142, poz. 1591 z   późn. zm.) w   związku z   art. 6k ust. 1   pkt 1   i   2, ust. 3   ustawy z   13 września 1996   r. o   utrzymaniu czystości i   porządku w   gminach (tj. Dz.U. z   2012   r. poz. 391 z   późn. zm.), art. 4   ust. 1   i art. 13 pkt 2   ustawy z   dnia 20 lipca 2000 r. o   ogłaszaniu aktów normatywnych i   niektórych innych aktów prawnych (tj. z   2011r. Dz. U. Nr 197 poz. 1172 z   późn. zm.) po przeprowadzeniu konsultacji  

Rada Miejska w   Kuźni Raciborskiej  
uchwala, co następuje:  

§   1.   1.                 W przypadku odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy, dokonuje się wyboru opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, określonej w   art. 6j ust. 1   pkt 1   ustawy z   13 września 1996   r. o   utrzymaniu czystości i   porządku w   gminach.  

2.                 Ustala się stawkę opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, o   której mowa     w   ust. 1   w   wysokości 15,00 zł miesięcznie.  

3.                 Ustala się niższą stawkę opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, o   której mowa w   § 1, jeżeli odpady komunalne zbierane i   odbierane są w   sposób selektywny, w   wysokości 9,00 zł miesięcznie.  

§   2.   1.   Miesięczna opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi od właścicieli nieruchomości zamieszkałych stanowić będzie iloczyn sumy mieszkańców zamieszkujących daną nieruchomość oraz stawki określonej w   § 1   ust.2 lub 3.  

2.   Ilość osób zamieszkujących daną nieruchomość ustalana będzie na podstawie deklaracji o   wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy.  

§   3.   Wzór deklaracji, o   których mowa w   § 2   ust. 2   określa odrębna uchwała.  

§   4.   Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Kuźnia Raciborska.  

§   5.   Uchwała wchodzi w   życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w   Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego z   mocą obowiązującą od 1   lipca 2013r.  

 

 

 

Przewodniczący Rady Miejskiej  


mgr.inż   Manfred   Wrona

 

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

inFakt

inFakt to firma oferująca nowoczesne usługi księgowe i fakturowe

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »