| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XLII/220/2013 Rady Gminy Rajcza

z dnia 28 marca 2013r.

w sprawie określenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Na podstawie art. 6l Ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t.j. Dz.U. z 2012 r., poz. 391 ze zm.) oraz art. 18 ust. 2 pkt. 15, art. 40 ust. 1 i art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 ze zm.) Rada Gminy Rajcza uchwala, co następuje:

§ 1.

1. Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi wnoszona będzie przez właścicieli nieruchomości bez wezwania, wg poniższych terminów:

1) do 10-tego dnia trzeciego miesiąca danego kwartału w wysokości należności kwartalnej,

2) do 10-tego dnia danego miesiąca w wysokości przypadającej miesięcznie.

2. Opłata za gospodarowanie odpadami rozliczana będzie w okresach kwartalnych.

3. Wysokość stawki opłaty, o której mowa w ust. 1 określa odrębna uchwała.

4. Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi uiszczana będzie w kasie Urzędu Gminy  Rajcza w godzinach jego pracy lub przelewem na rachunek bankowy Urzędu Gminy Rajcza nr    84 8125 0008 0000 0202 2000 0010.

§ 2.

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Rajcza

§ 3.

Traci moc uchwała nr XXXVIII/184/2012 z dnia 28 grudnia 2012r. w sprawie określenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi

§ 4.

Uchwała podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego i wchodzi w życie 1 lipca 2013r.

Przewodniczący Rady


Dariusz Płoskonka

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

KANCELARIA PRAWNA radca prawny Adam Sobota

Ekspert z zakresu prawa cywilnego i gospodarczego

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »