reklama
| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Zarządzenie nr 147/13 Wojewody Śląskiego

z dnia 26 czerwca 2013r.

w sprawie przeprowadzenia wyborów uzupełniających do Rady Gminy Wielowieś w okręgu wyborczym nr 3

Na podstawie art. 192 ustawy z dnia 16 lipca 1998 r. – Ordynacja wyborcza do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw (Dz. U. z 2010 r. Nr 176, poz. 1190 oraz z 2011 r. Nr 34, poz. 172) i art. 16 ust. 2a i ust. 3 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. Przepisy wprowadzające ustawę - Kodeks wyborczy (Dz.U.Nr 21, poz. 113, Nr 102, poz. 588, Nr 147, poz. 881 i Nr 149, poz. 889 oraz z 2012 r. poz. 1399), w związku z uchwałą Nr XXIV/241/2013 Rady Gminy Wielowieś z dnia 6 czerwca 2013 r. w sprawie stwierdzenia wygaśnięcia mandatu radnej Pani Marii Pyka, zarządza się, co następuje:

§ 1. W związku z wygaśnięciem mandatu radnej Pani Marii Pyka przeprowadzone zostaną  wybory uzupełniające do Rady Gminy Wielowieś w jednomandatowym okręgu wyborczym nr 3.

§ 2. W okręgu, o którym mowa w § 1, wybierany będzie 1 radny.

§ 3. Wybory przeprowadzone zostaną w dniu 1 września 2013 r.

§ 4. Czynności wyborcze realizowane będą  zgodnie z Kalendarzem wyborczym, stanowiącym załącznik do niniejszego zarządzenia.

§ 5. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

Wojewoda Śląski


Zygmunt Łukaszczyk


Załącznik do Zarządzenia Nr 147/13
Wojewody Śląskiego
z dnia 26 czerwca 2013 r.

KALENDARZ WYBORCZY

do wyborów uzupełniających do Rady Gminy Wielowieś

Termin wykonania czynności wybor- czej[1])

Treść czynności

do 29 czerwca 2013 r.

- podanie do publicznej wiadomości i ogłoszenie w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego zarządzenia Wojewody Śląskiego w sprawie przeprowadzenia wyborów uzupełniających do Rady Gminy Wielowieś w okręgu wyborczym nr 3

do 13 lipca 2013 r.

- podanie do publicznej wiadomości, w formie obwieszczenia Wójta Gminy Wielowieś, informacji o okręgu wyborczym, jego granicach, numerze i liczbie radnych wybieranych w okręgu wyborczym oraz o wyznaczonej siedzibie Gminnej Komisji Wyborczej w Wielowsi dla wyborów uzupełniających do Rady Gminy

- zawiadomienie Komisarza Wyborczego w Katowicach o utworzeniu komitetu wyborczego oraz o zamiarze zgłaszania kandydata na radnego do Rady Gminy w okręgu wyborczym nr 3

do 15 lipca 2013 r.

- zgłaszanie Komisarzowi Wyborczemu w Katowicach kandydatów na członków Gminnej Komisji Wyborczej w Wielowsi

do 18 lipca 2013 r.

- powołanie przez Komisarza Wyborczego w Katowicach Gminnej Komisji Wyborczej w Wielowsi

do 2 sierpnia 2013 r. do godz. 24.00

- zgłaszanie Gminnej Komisji Wyborczej w Wielowsi list kandydatów na radnego wybieranego w okręgu wyborczym

do 9 sierpnia 2013 r.

- zgłaszanie Wójtowi Gminy Wielowieś kandydatów na członków Obwodowej Komisji Wyborczej

do 11 sierpnia 2013 r.

- podanie do publicznej wiadomości, w formie obwieszczenia Wójta Gminy Wielowieś informacji o numerze i granicach obwodu głosowania oraz o wyznaczonej siedzibie Obwodowej Komisji Wyborczej

- przyznanie przez Gminną Komisję Wyborczą w Wielowsi  numerów zarejestrowanym listom kandydatów na radnego

do 17 sierpnia 2013 r.

- rozplakatowanie obwieszczenia Gminnej Komisji Wyborczej w Wielowsi o zarejestrowanych listach kandydatów na radnego, zawierającego numery list, skróty nazw komitetów, dane o kandydatach umieszczone w zgłoszeniach list wraz z ewentualnymi oznaczeniami kandydatów i list oraz treść oświadczeń lustracyjnych stwierdzających fakt pracy lub służby w organach bezpieczeństwa państwa lub współpracy z nimi

do 18 sierpnia 2013 r.

- powołanie przez Gminną Komisję Wyborczą w Wielowsi Obwodowej Komisji Wyborczej

- sporządzenie spisu wyborców w Urzędzie Gminy Wielowieś

do 22 sierpnia 2013 r.

- składanie wniosków o sporządzenie aktu pełnomocnictwa do głosowania

30 sierpnia 2013 r. o godz. 24.00

- zakończenie kampanii wyborczej

31 sierpnia 2013 r.

- przekazanie Przewodniczącemu Obwodowej Komisji Wyborczej spisu wyborców

1 września 2013 r. godz. 8.00 - 22.00

- głosowanie


[1]) Zgodnie z art. 205 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 16 lipca 1998 r. Ordynacja wyborcza do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw (Dz. U. z 2010r. Nr 176, poz. 1190 oraz z 2011r. nr 34, poz. 172) - jeżeli koniec terminu wykonania czynności określonej w ustawie przypada na sobotę lub na dzień ustawowo wolny od pracy, termin upływa pierwszego dnia roboczego po tym dniu. Jeżeli ustawa nie stanowi inaczej, czynności wyborcze okreslone kalendarzem wyborczym są dokonywane w godzinach urzędowania sądów, organów wyborczych lub urzędów gmin.

reklama
reklama

POLECANE

reklama

Artykuł sponsorowany

reklama

Ostatnio na forum

reklama

Artykuł Partnerski

Artykuł partnerski

reklama

Eksperci portalu infor.pl

Paweł Wiśniewski

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »

reklama
reklama
reklama