| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XXXV/327/13 Rady Miejskiej w Wilamowicach

z dnia 26 lipca 2013r.

w sprawie wprowadzenie zmian w planie dochodów i wydatków budżetowych na rok 2013

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2001 r. Nr 142 z późn. zm.) oraz art. 211 i 220 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. - o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157 poz. 1240 z późn. zm.)

Rada Miejska w Wilamowicach uchwala, co następuje:

§ 1.

1) Zwiększa się dochody budżetowe o kwotę336.506,20 zł

- załącznik nr 1.

2) Zwiększa się wydatki budżetowe o kwotę336.506,20 zł

- załącznik nr 2.

§ 2.

Dokonuje się przeniesienia środków na wydatkach

- załącznik nr 2.

§ 3.

Dokonuje się zmian w „Przychodach i rozchodach Budżetu Gminy ” i nadaje się treść jak wzałączniku nr 3.

§ 4.

Wykaz „Wydatki majątkowe Budżetu Gminy w 2013 roku ” przyjmuje brzmienie jak w              załączniku nr 4.

§ 5.

Zadania realizowane w drodze umów-porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego przedstawiazałącznik nr 5.

§ 6.

Wykaz „Dotacje z Budżetu Gminy na rok 2013 ” przyjmuje brzmienie jak wzałączniku nr 6.

§ 7.

Dokonuje się zmian w „Planie przychodów i wydatków zakładu budżetowego - Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Wilamowicach na rok 2013

PRZYCHODY

Dział

400

710

Rozdział

40002

71095

• wpływy z usług
• pozostałe przychody

- 5.000,00
+ 5.000,00

- 5.000,00
+ 5.000,00


WYDATKI

Dział

400

710

900

Rozdział

40002

71095

90001

• wydatki bieżące

- 9.123,00

- 35.926,00

+ 45.049,00

w tym:
wynagrodzenia
i pochodne


-9.123,00


- 35.926,00


+ 45.049,00

Plan przyjmuje brzmienie jak wzałączniku nr 7.

§ 8.

Po wprowadzeniu zmian objętych niniejszą uchwałą budżet Gminy Wilamowice wynosi:

po stronie dochodów

-

47.167.919,04 zł

po stronie wydatków

-

50.928.398,95 zł

planowany deficyt

-

3.760.479,91 zł

§ 9.

Planowany deficyt w kwocie 3.760.479,91 zł zostanie pokryty z :

a)

zaciągniętych na rynku krajowym pożyczek

-

167.018,00 zł

b)

zaciągniętych na rynku krajowym kredytów

-

1.300.000,00 zł

c)

wolnych środków

-

1.450.633,91 zł

d)

zaciągniętych pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej


-

842.828,00 zł

§ 10.

Kwoty wykazane w §1, §2  wprowadzają zmiany do załączników:

-

nr 1

-

dochody budżetu Gminy na rok 2013,

-

nr 2

-

wydatki budżetu Gminy na rok 2013,

-

nr 2a

-

wydatki majątkowe budżetu Gminy na rok 2013,

-

nr 3

-

przychody i rozchody budżetu Gminy,

-

nr 7

-

zadania realizowane w drodze umów-porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego,

-

nr 9

-

dotacje z budżetu Gminy na rok 2013,

-

nr 11

-

plan przychodów i wydatków zakładu budżetowego - Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Wilamowicach na rok 2013.

§ 11.

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Wilamowic.

§ 12.

Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego oraz poprzez rozplakatowanie na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy w Wilamowicach i w miejscach publicznych na terenie Gminy.

§ 13.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Miejskiej


Stanisław Nycz


Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXXV/327/13
Rady Miejskiej w Wilamowicach
z dnia 26 lipca 2013 r.
Zalacznik1.pdf


Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXXV/327/13
Rady Miejskiej w Wilamowicach
z dnia 26 lipca 2013 r.
Zalacznik2.pdf


Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XXXV/327/13
Rady Miejskiej w Wilamowicach
z dnia 26 lipca 2013 r.
Zalacznik3.pdf


Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XXXV/327/13
Rady Miejskiej w Wilamowicach
z dnia 26 lipca 2013 r.
Zalacznik4.pdf


Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr XXXV/327/13
Rady Miejskiej w Wilamowicach
z dnia 26 lipca 2013 r.
Zalacznik5.pdf


Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr XXXV/327/13
Rady Miejskiej w Wilamowicach
z dnia 26 lipca 2013 r.
Zalacznik6.pdf


Załącznik Nr 7 do Uchwały Nr XXXV/327/13
Rady Miejskiej w Wilamowicach
z dnia 26 lipca 2013 r.
Zalacznik7.pdf

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Comarch

Producent i dostawca nowoczesnych systemów informatycznych

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »