| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr 233/XXXI/2013 Rady Gminy Kroczyce

z dnia 31 października 2013r.

w sprawie podatku od środków transportowych

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 8, art. 42 ustawy z dnia 08 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r, poz. 594) art. 10 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (tekst jednolity Dz. U. Nr 95 z 2010 r., poz. 613 z późn. zm.), Obwieszczenia Ministra Finansów z dnia 7 sierpnia 2013 r. w sprawie wysokości górnych stawek kwotowych w podatkach i opłatach lokalnych (M.P. z 2013 poz.724) oraz Obwieszczenia Ministra Finansów z dnia 7 października 2013 r. w sprawie stawek podatku od środków transportowych obowiązujących w 2014 (M.P. z 2013 poz.812)

Rada Gminy Kroczyce
- u c h w a l a -

§ 1. Określa się wysokość rocznych stawek od środków transportowych:

1. Od samochodów ciężarowych o dopuszczalnej masie całkowitej:

a) powyżej 3,5 tony i poniżej 12 ton

Dopuszczalna masa całkowita w tonach

powyżej 3,5 do 5,5 włącznie

Powyżej 5,5 do 9 włącznie

Powyżej 9 i mniej niż 12


632,00 zł.


1012,00 zł.


1.510,00 zł.

b) równej lub wyższej niż 12 ton

Dopuszczalna masa całkowita

Dwie osie

Nie mniej niż

Mniej niż

Zawieszenie osi pneumatyczne lub równoważne

Inny system zawieszenia osi

Stawka podatku w zł.

12

13

1.576

1.638

13

14

1.638

1.764

14

15

1.718

1.850

15

1.850

1.980

Trzy osie

Stawka podatku w zł.

12

17

1.856

1.980

17

19

1.886

1.980

19

21

1.964

1.992

21

23

1.980

2.020

23

25

2.006

2.036

25

2.036

2.060

Cztery osie i więcej

Stawki podatku w zł.

12

25

2.082

2.098

25

27

2.112

2.140

27

29

2.140

2.158

29

31

2.158

3.086

31

2.702

3.086

2. Od ciągnika siodłowego lub balastowego przystosowanego do używania łącznie z naczepą lub przyczepą o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów:

a) od 3,5 tony i poniżej 12 ton

Ciągniki

stawka podatku
w zł.

ciągniki o dopuszczalnej masie całkowitej do 7 ton

980

ciągniki o dopuszczalnej masie powyżej 7 ton i poniżej
12 ton


1.464

b) równej lub wyższej niż 12 ton

Dopuszczalna masa całkowita

Dwie osie

Nie mniej niż

Mniej niż

Zawieszenie osi pneumatyczne lub równoważne

Inny system zawieszenia osi

Stawka podatku w zł.

12

18

1.736

1.842

18

25

1.842

1.902

25

31

1.902

1.980

31

1.980

2.414

Trzy osie

Stawka podatku w zł.

12

40

2.006

2.264

40

2.264

3.124

3. Przyczepy lub naczepy, które łącznie z pojazdem silnikowym posiadają dopuszczalną masę całkowitą od 7 ton i poniżej 12 ton, z wyjątkiem związanych z działalnością rolniczą prowadzoną przez podatnika podatku rolnego                            -              zł. 512

4. Przyczepy lub naczepy, które łącznie z pojazdem silnikowym posiadają dopuszczalną masę całkowitą równą lub wyższą niż 12 ton, z wyjątkiem związanych wyłącznie z działalnością rolniczą prowadzoną przez podatnika podatku rolnego.

Dopuszczalna masa całkowita

Jedna oś

Nie mniej niż

Mniej niż

Zawieszenie osi pneumatyczne lub równoważne

Inny system zawieszenia osi

Stawka podatku w zł.

12

18

514

528

18

25

514

544

25

544

710

Dwie osie

Stawka podatku w zł.

12

28

544

784

28

33

784

1.086

33

38

1.086

1.644

38

1.644

2.174

Trzy osie

Stawka podatku w zł.

12

38

1.086

1.510

38

1.510

1.886

5. Autobusy

Mniej niż 30 miejsc

Równej lub wyższej niż 30 miejsc

Stawka podatku w zł.


876


1.886

§ 2. Zwalnia się z podatku od środków transportowych autobusy wykorzystywane dla potrzeb oświaty i wychowania.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 4. Traci moc uchwała nr 78/XI/2011 Rady Gminy Kroczyce z dnia 28 listopada 2011r. w sprawie podatku

od środków transportowych.

§ 5. 1. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego z mocą obowiązującą od dnia 01 stycznia 2014 roku.

2. Uchwała podlega ogłoszeniu w sposób zwyczajowo przyjęty na terenie gminy.

Przewodniczący Rady Gminy Kroczyce


Wanda Karoń

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Dorota Jaszczak

Prawnik

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »