| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XXVII/206/2013 Rady Miejskiej w Krzanowicach

z dnia 19 listopada 2013r.

w sprawie stawek podatku od nieruchomości oraz zwolnień w podatku od nieruchomości na 2014 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8, art. 40 ust. 1, art. 41 ust. 1, art. 42 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2013r., poz. 594 z późn. zm.) art. 5 art. 7 ust. 3 ustawy z dnia 12 stycznia 1991r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2010r. Nr 95 poz. 613 z późn. zm.) w związku z obwieszczeniem Ministra Finansów z dnia 7 sierpnia 2013r. w sprawie górnych granic stawek kwotowych podatków i opłat lokalnych w 2014r. (M.P. z dnia 9 września 2013r., poz. 724) Rada Miejska w Krzanowicach uchwala :

§ 1. Określa się roczne stawki podatku od nieruchomości na terenie Gminy Krzanowice w wysokości:

1. Za 1m² powierzchni użytkowej od budynków lub ich części:

1) mieszkalnych:0,72zł,

2) związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej oraz od budynków mieszkalnych lub ich części zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej:21,20zł,

3) związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej w zakresie poboru, uzdatniania i dostawy wody wraz z odprowadzaniem i oczyszczaniem ścieków na potrzeby ludności: 21,20zł,

4) zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie obrotu kwalifikowanym materiałem siewnym: 10,70zł,

5) związanych z prowadzenim działalności gospodarczej w zakresie udzielania świadczeń zdrowotnych, zajętych przez podmioty udzielające tych świadczeń:4,65zł,

6) pozostałych:6,55zł,

7) zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego:5,00zł,

8) pomieszczenia wykorzystane na garaż:7,40zł.

2. Od budowli:

1) 2%ich wartości określonej na podstawie art. 4 ust. 1 pkt 3 i ust. 3-7 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych;

2) Od budowli związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej w zakresie poboru, uzdatniania i dostawy wody wraz z odprowadzaniem i oczyszczaniem ścieków na potrzeby ludności - 2%ich wartości określonej na podstawie art. 4 ust. 1 pkt 3 i ust. 3-7 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych.

3. Od powierzchni gruntów:

1) związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej bez względu na sposób zakwalifikowania w ewidencji gruntów i budynków od 1m² powierzchni: 0,86zł,

2) związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej bez względu na sposób zakwalifikowania w ewidencji gruntów i budynków, w zakresie poboru, uzdatniania i dostawy wody wraz z odprowadzaniem i oczyszczaniem ścieków na potrzeby ludności od 1m² powierzchni: 0,86zł,

3) pod jeziorami, zajętych na zbiorniki wodne retencyjne lub elektrowni wodnych od 1 ha powierzchni: 4,25zł,

4) pozostałych od 1m² powierzchni:0,44zł,

5) zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego od 1m² powierzchni:0,41zł.

§ 2. Zwalnia się z podatku od nieruchomości: budynki, budowle, grunty wykorzystane na potrzeby: kultury fizycznej, sportu, oświaty i wychowania , kultury, opieki społecznej, działalności na rzecz propagowania kultury i dziedzictwa narodowego innych narodowości niż polska, aktywizacji osób chorych i niepełnosprawnych, ochrony przeciwpożarowej, oraz stanowiące mienie komunalne nie oddane w posiadanie zależne - przy czym w każdym z wymienionych przypadków o ile budynki, budowle i grunty nie są związane z prowadzeniem działalności gospodarczej.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Krzanowic.

§ 4. Zobowiązać Burmistrza do ogłoszenia treści uchwały przez rozplakatowanie w sposób przyjęty na terenie gminy.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie 14 dni po ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2014roku.

Przewodniczący Rady Miejskiej


Henryk Tumulka

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Krajowy Rejestr Wierzytelności

Windykuj dłużnika online. Sprzedawaj i kupuj wierzytelności!

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »