| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XXXIII.255.2013 Rady Gminy Kornowac

z dnia 28 listopada 2013r.

w sprawie podatku od nieruchomości na rok 2014

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8, art. 40 ust. 1, art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2013 roku, poz. 594 z późniejszymi zmianami), art. 5, art. 7 ust. 3 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 roku o podatkach i opłatach lokalnych (tekst jednolity Dz. U. z 2010 roku Nr 95, poz. 613 z późniejszymi zmianami) oraz art. 4 ust. 1 ustawy z dnia 20 lipca 2000 roku o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych aktów prawnych (tekst jednolity Dz. U. z 2011 roku Nr 197, poz. 1172 z późniejszymi zmianami)

Rada Gminy Kornowac uchwala:

§ 1. Określa się następujące wysokości rocznych stawek podatku od nieruchomości:

1) od gruntów:

a) związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej bez względu na sposób zakwalifikowania w ewidencji gruntów i budynków - od 1m2powierzchni 0,80 zł,

b) pod jeziorami, zajętych na zbiorniki wodne, retencyjne lub elektrowni wodnych - od 1 ha powierzchni 4,56 zł,

c) pozostałych - od 1m2powierzchni 0,36 zł.

2) od budynków lub ich części:

a) mieszkalnych - od 1m2powierzchni użytkowej 0,70 zł,

b) związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej oraz od części budynków mieszkalnych zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej - od 1m2powierzchni użytkowej 20,40 zł,

c) zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie obrotu kwalifikowanym materiałem siewnym - od 1m2powierzchni użytkowej 10,75 zł,

d) związanych z udzieleniem świadczeń zdrowotnych, zajętych przez podmioty udzielejące tych świadczeń - od 1m2powierzchni użytkowej 4,40 zł,

e) garaże - od 1m2powierzchni użytkowej 6,86 zł,

f) pozostałych -  od 1m2powierzchni użytkowej 6,26 zł.

3) od budowli lub ich części związanych z prowadzeniem działalności gospdarczej 2% ich wartości.

§ 2. Zwalnia się z podatku od nieruchomości grunty, budynki lub ich części oraz budowle wykorzystywane na potrzeby kultury fizycznej, sportu, oświaty i wychowania, kultury, opieki społecznej, służące ochronie przeciwpożarowej.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Kornowac.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2014 roku.

Przewodniczący Rady Gminy Kornowac


Mirosław Małek

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

AYMING POLSKA

Konsulting strategiczny i operacyjny

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »