| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XXIV/220/2013 Rady Gminy Węgierska Górka

z dnia 29 października 2013r.

w sprawie podatku od środków transportowych na rok 2014

Działając na podstawie art. 10 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatku i opłatach lokalnych (t.j. Dz.U. z 2010 r. Nr 95, poz. 613 z późn. zm.), Obwieszczenia Ministra Finansów z dnia 7 sierpnia 2013 r. w sprawie górnych granic stawek kwotowych podatków i opłat lokalnych w 2014 r. (M.P. z dnia 9 września 2013 r., poz. 724) oraz Obwieszczenie Ministra Finansów z dnia 7 października 2013 r. w sprawie stawek podatku od środków transportowych obowiązujących w 2014 r. (M. P. z dnia 11 października 2013 r., poz. 812) w związku z art. 18 ust.2 pkt 8, art. 40 ust. 1 i art. 41 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t. j. Dz.U. z 2013 r., poz. 594 ze zm.) oraz art. 4 ust.1 i art.13 pkt 2 ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłoszeniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (t.j. Dz.U. z 2011r. Nr 197 poz. 1172 z późn. zm.)

Rada Gminy Węgierska Górka, uchwala co następuje:

§ 1.

Określa się wysokość rocznych stawek podatku od środków transportowych na rok 2014:

1) od samochodów ciężarowych o dopuszczalnej masie całkowitej:

a) powyżej 3,5 tony i poniżej 12 ton

powyżej 3,5 do 5,5 włącznie

powyżej 5,5 do 9,0 włącznie

powyżej 9,0 i poniżej 12,0


780,00 zł


1 326,00 zł


1 596,00 zł

b) równej lub wyższej niż 12 ton

Dopuszczalna masa całkowita

nie mniej niż

mniej niż

zawieszenie osi pneumatyczne lub równoważne

inny system zawieszenia osi

2 osie

stawka podatku w złotych

12

13

1 804,00

1 940,00

13

14

1 805,00

1 943,00

14

15

2 287,00

2 565,00

15

2 288,00

2 567,00

3 osie

stawka podatku w złotych

12

17

2 147,00

2 287,00

17

19

2 357,00

2 495,00

19

21

2 358,00

2 496,00

21

23

2 359,00

2 497,00

23

25

2 565,00

2 635,00

25

2 567,00

2 636,00

4 osie i więcej

stawka podatku w złotych

12

25

2 426,00

2 565,00

25

27

2 565,00

2 703,00

27

29

2 567,00

2 705,00

29

31

2635,00

3 067,00

31

2 944,00

3 068,00

2) od ciągnika siodłowego lub balastowego przystosowanego do używania łącznie z naczepą lub przyczepą o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów:

a) od 3,5 tony i poniżej 12 ton

Ciągniki o dopuszczalnej masie całkowitej do 7, 00 ton
włącznie


1 594,00 zł

Ciągniki o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 7, 00 ton i poniżej 12 ton włącznie


1 837,00 zł

b) równej lub wyższej niż 12 ton

Dopuszczalna masa całkowita

nie mniej niż

mniej niż

zawieszenie osi pneumatyczne lub równoważne

inny system zawieszenia osi

2 osie

stawka podatku w złotych

12

18

1 940,00

2 080,00

18

25

1 941,00

2 219,00

25

31

2 080,00

2 220,00

31

2 357,00

2 386,00

3 osie i więcej

stawka podatku w złotych

12

40

2 080,00

2 219,00

40

2 495,00

3 086,00

3) przyczepy i naczepy, które łącznie z pojazdem silnikowym posiadają dopuszczalną masę całkowitą od 7 ton i poniżej 12 ton, z wyjątkiem związanych z działalnością rolniczą prowadzoną przez podatnika podatku rolnego - 1 110,00 zł,

4) przyczepy i naczepy, które łącznie z pojazdem silnikowym posiadają dopuszczalną masę całkowitą równą lub wyższą niż 12 ton, z wyjątkiem związanych wyłącznie z działalnością rolniczą prowadzoną przez podatnika podatku rolnego

Dopuszczalna masa całkowita

nie mniej niż

mniej niż

zawieszenie osi pneumatyczne lub równoważne

inny system zawieszenia osi

1 oś

stawka podatku w złotych

12

18

970,00

1 110,00

18

25

971,00

1 111,00

25

1 247,00

1 387,00

2 osie

stawka podatku w złotych

12

28

1 178,00

1 318,00

28

33

1 318,00

1 387,00

33

38

1 526,00

1 671,00

38

1 664,00

1 934,00

3 osie i więcej

stawka podatku w złotych

12

38

1 664,00

1 870,00

38

1 665,00

2 081,00

5) od autobusu w zależności od liczby miejsc siedzących:

mniej niż 30 miejsc

równej lub więcej niż 30 miejsc


1 172,00


1 436,00

§ 2.

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 3.

1. Niniejsza uchwała podlega podaniu do publicznej wiadomości przez rozplakatowanie na tablicy ogłoszeń w sołectwach wchodzących w skład gminy oraz na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy.

2. Uchwała wchodzi w życie 14 dni po ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego z mocą obowiązującą od dnia 1 stycznia 2014 roku.

Przewodniczący Rady Gminy


Zofia Barcik

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Józef Edmund Nowicki

CONEXIS Kancelaria Zamówień Publicznych

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »