| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XLVI/682/13 Rady Miasta Zabrze

z dnia 16 grudnia 2013r.

w sprawie zmiany Uchwały Nr XLV/607/09 Rady Miejskiej w Zabrzu z dnia 16 listopada 2009r. w sprawie zwolnienia od podatku od nieruchomości budynków mieszkalnych wielorodzinnych lub ich części położonych na terenie miasta Zabrze, w których wykonano remont elewacji

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8, art. 40 ust. 1 i art. 42 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t. j. - Dz. U. z 2013r., poz. 594 ze zm.), art. 7 ust. 3 i art. 20 b ustawy z dnia 12 stycznia 1991 roku o podatkach i opłatach lokalnych (t. j. - Dz. U. z 2010r. Nr 95, poz. 613 ze zm.) w związku z art. 2 pkt 7 i pkt 10, art. 3, art. 5 i art. 7 ust. 3, art. 37 ust. 1 i 2a ustawy z dnia 30 kwietnia 2004r. o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej (t. j. - Dz. U. z 2007r. Nr 59, poz. 404 ze zm.) oraz Rozporządzeniem Komisji (WE) Nr 1998/2006 z dnia 15 grudnia 2006r. w sprawie stosowania art. 87 i 88 Traktatu o pomocy de minimis, oraz Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 29 marca 2010 roku w sprawie zakresu informacji przedstawianych przez podmiot ubiegający się o pomoc de minimis (Dz. U. z 2010r. Nr 53, poz. 311 ze zm.) na wniosek Prezydenta Miasta Zabrze

Rada Miasta Zabrze

uchwala:

§ 1. W Uchwale Nr XLV/607/09 Rady Miejskiej w Zabrzu z dnia 16 listopada 2009r. w sprawie zwolnienia
od podatku od nieruchomości budynków mieszkalnych wielorodzinnych lub ich części położonych na terenie miasta Zabrze, w których wykonano remont elewacji, dokonuje się następujących zmian:

- § 3 w ust. 1 otrzymuje nowe brzmienie: Zwolnienie przysługuje pod warunkiem ukończenia remontu
do dnia 30 czerwca 2014 roku.

- w § 4 w ust. 1 dopisuje się: - w przypadku zakończenia remontu w 2014r. do 2021r.

- dokonuje się przenumerowania, załącznik Nr 2 zostaje załącznikiem Nr 1

§ 2. Pozostałe zapisy uchwały pozostają bez zmian.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Zabrze.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia opublikowania w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

Przewodniczący Rady Miasta Zabrze


Marian Czochara

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Sławomir Janiak

Ekspert podatkowy

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »