| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XXXIX/427/14 Rady Miejskiej w Łaziskach Górnych

z dnia 18 lutego 2014r.

w sprawie dostosowania opisu granic okręgów wyborczych w Mieście Łaziska Górne do stanu faktycznego

Na podstawie art. 421 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. Kodeks wyborczy (Dz. U. Nr 21, poz. 112 z późn. zm.) na wniosek Burmistrza Miasta

Rada Miejska w Łaziskach Górnych
uchwala:

§ 1.

W związku z utworzeniem nowej ulicy o nazwie „Piękna” dostosowuje się do stanu faktycznego opis granic okręgów wyborczych przyjętych Uchwałą nr XXIII/236/12 Rady Miejskiej w Łaziskach Górnych z dnia 11 września 2012 r. w sprawie podziału Miasta Łaziska Górne na okręgi wyborcze bez dokonywania zmian w granicach okręgów, w następujący sposób:

1) w załączniku nr 1 do uchwały nr XXIII/236/12 Rady Miejskiej w Łaziskach Górnych z dnia 11 września 2012 r. w sprawie podziału Miasta Łaziska Górne na okręgi wyborcze w okręgu nr 11 opis granic okręgu uzupełnia się poprzez dodanie po słowie „Paprotna” słowa „Piękna”.

§ 2.

Podział miasta Łaziska Górne na okręgi wyborcze, uwzględniający zmiany określone w § 1, określa załącznik do niniejszej uchwały.

§ 3.

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Łaziska Górne.

§ 4.

Uchwała podlega przekazaniu Wojewodzie Śląskiemu i Komisarzowi Wyborczemu w Katowicach.

§ 5.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego i podaniu do publicznej wiadomości poprzez wywieszenie w budynku Urzędu Miejskiego w Łaziskach Górnych oraz zamieszczenie w Biuletynie Informacji Publicznej.

Przewodniczący Rady Miejskiej


Tadeusz Król


Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXXIX/427/14
Rady Miejskiej w Łaziskach Górnych
z dnia 18 lutego 2014 r.

Numery okręgów, ich granice oraz liczba radnych wybieranych
w poszczególnych okręgach wyborczych utworzonych w Mieście Łaziska Górne

Numer okręgu

Granice okręgu

Liczba
radnych wybieranych
w okręgu

1

Ulice:

GÓRNICZA, KAMIENNA, MOKIERSKA, PIASKOWA, POLNA, POPRZECZNA, SPORTOWA, STROMA, SZKOLNA, WODNA

1

2

Ulice:

CICHA, KAŁUŻE, KOPALNIANA 1-33, 35-55 nieparzyste, KRÓTKA, LIGONIA, MARTA WALESKA, MIKOŁOWSKA, PAWŁA WYRY, POGODNA, STARA DROGA, ŚWIĘTEGO JANA, WIDOKOWA, WIERZYSKO, WIEŻOWA, WODOCIĄGOWA, WSPÓLNA, WYNIOSŁA

1

3

Ulice:

KOPALNIANA 34-56 parzyste, od 57 do końca, STASZICA, ZWYCIĘSTWA

1

4

Ulice:

KARDYNAŁA WYSZYŃSKIEGO, KSIĘDZA GŁOWIŃSKIEGO, LIPOWA, TUWIMA

1

5

Ulice:

BOJOWNIKÓW, MORCINKA, WYRSKA

1

6

Ulice:

OSIEDLE KOŚCIUSZKI 106-113, od 115A do końca

1

7

Ulice:

NOWA, OSIEDLE KOŚCIUSZKI 1-105, 114

1

8

Ulice:

DŁUGA, GENERAŁA SIKORSKIEGO od 10 do końca, ŁĄKOWA, POWSTAŃCÓW, PSTROWSKIEGO, WAPIENNA, ZWAŁOWA, ŹRÓDLANA

1

9

Ulice:

22 LIPCA, BOCZNA, GAJOWA, GENERAŁA SIKORSKIEGO 1-8, GRANICZNA, KONOPNICKIEJ, LASOKI, MIŁA, POKOJU, POŁUDNIOWA, PROMIENNA, SŁONECZNA, SŁOWACKIEGO, STAWOWA

1

10

Ulice:

CEGIELNIANA, CIESZYŃSKA od 3 do końca, GOSTYŃSKA, HUTNICZA, KĄTY, ŁAZY, MŁYŃSKA, WYZWOLENIA, ZAKĄTEK

1

11

Ulice:

AKACJOWA, BRADA, GŁOGOWA, KOLEJOWA, KSIĘDZA SZWEDY, MALINOWA, MIODOWA, ORZESKA, PAPROTNA, PIĘKNA, PRĄDNA, PRZYSIÓŁKI, PSZCZELNA, ROLNA, SALAMANDER, TOROWA

1

12

Ulice:

BRZOZOWA, DĘBOWA, GRABOWA, JAWOROWA, JAŚMINOWA, JESIONOWA, JODŁOWA, KASZTANOWA, LEŚNA, MODRZEWIOWA, OLCHOWA, RYBNICKA, SOSNOWA, ŚWIERKOWA, TOPOLOWA, WIERZBOWA, ZACISZE

1

13

Ulice:

DZIAŁKOWCÓW, ENERGETYKÓW od 2A do końca numery parzyste, FORNALSKIEJ, KRASICKIEGO, MARCHLEWSKIEGO, MIARKI, SAWICKIEJ, WARYŃSKIEGO, WRÓBLEWSKIEGO, ZAWADZKIEGO

1

14

Ulice:

CICIERZ, JANA III SOBIESKIEGO, KIESZKI, KOŚCIELNA, ŁĄCZNA, MONIUSZKI, PLAC RATUSZOWY, SPOKOJNA, WIOSENNA, ZIELONA

1

15

Ulice:

CHOPINA, ENERGETYKÓW od 1A do końca numery nieparzyste

1

16

Ulice:

1 MAJA, ASTRÓW, BRATKÓW, FIOŁKOWA, GOŹDZIKÓW, IRYSÓW, KLONOWA, KONWALII, KROKUSÓW, KWIATOWA, NARCYZÓW, RADOSNA, RÓŻANA, SIENKIEWICZA, STARA, STOKROTEK, TULIPANÓW, WIŚNIOWA

1

17

Ulice:

BARLICKIEGO, CIESZYŃSKA 2-2B parzyste, GÓRNA, OKRĘŻNA, OSIEDLE CENTRUM, STAROWIEJSKA, SZYBOWA, WĄSKA, WIEJSKA

1

18

Ulice:

BUKOWA, GENERAŁA ŚWIERCZEWSKIEGO, PARKOWA, POCZTOWA, PORĘBA

1

19

Ulice:

OGRODOWA, PRUSA

1

20

Ulice:

DWORCOWA 4-22 parzyste, MICKIEWICZA

1

21

Ulice:

DWORCOWA 5-25 nieparzyste, od 26 do końca, SZAROTKI

1


Uzasadnienie do Uchwały Nr XXXIX/427/14
Rady Miejskiej w Łaziskach Górnych
z dnia 18 lutego 2014 r.

Przedmiotowa uchwała ma na celu dostosowanie istniejącego opisu granic okręgów wyborczych w Mieście Łaziska Górne (ustalonego w dniu 11 września 2012 r. uchwałą Rady Miejskiej w Łaziskach Górnych nr XXIII/236/12) do stanu faktycznego.

W dniu 10 września 2013 r. Rada Miejska w Łaziskach Górnych uchwałą nr XXXIV/363/13 nadała drodze wewnętrznej znajdującej się w graniach okręgu wyborczego nr 11 nazwę - ulica Piękna, a co za tym idzie istniejący dotychczas opis granic okręgu stał się niepełny.

Niniejsza uchwała nie zmienia granic okręgów, nie ma też wpływu na zmianę liczby mieszkańców w poszczególnych okręgach – uzupełnia jedynie opis granic okręgu nr 11 o nazwę nowo utworzonej ulicy.

Projekt uchwały został przekazany do zaopiniowania do Delegatury Krajowego Biura Wyborczego w Katowicach - w dniu 10 lutego 2014 Dyrektor DelegaturyKrajowego Biura Wyborczego w Katowicach poinformował, iż nie wnosi do niego uwag.

Projekt uchwały został poddany konsultacjom z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie - nie wpłynęły uwagi.

W dniu 17 lutego 2014 r. Dyrektor Delegatury Krajowego Biura Wyborczego w Katowicach przesłał do tut. Urzędu Miejskiego wzory uchwał regulujące przedmiotową materię zawierające sugestie Wydziału Nadzoru Prawnego Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego - Burmistrz Miasta uznał za stosowne uwzględnienie zmian proponowanych przez Wydział Nadzoru - zmiany te zostały uwzględnione w niniejszym projekcie uchwały.

Wobec powyższego podjęcie przedmiotowej uchwały jest zasadne.

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Monika Białobrzewska

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »