Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała nr XXXVIII/495/14 Rady Gminy Bobrowniki

z dnia 27 marca 2014r.

w sprawie Regulaminu korzystania z kompleksu boisk sportowych „Moje boisko - Orlik 2012”

Tekst pierwotny
Metryka
  • Data ogłoszenia: 2014-04-07
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe