Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Sprawozdanie Burmistrza Toszka

z dnia 28 marca 2014r.

sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Gminy Toszek za rok 2013

Tekst pierwotny
Metryka
  • Data ogłoszenia: 2014-07-10
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe