Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Sprawozdanie Wójta Gminy Chybie

z dnia 31 marca 2014r.

sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Gminy Chybie za 2013 rok

Tekst pierwotny
Metryka
  • Data ogłoszenia: 2014-07-29
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe