| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XLVII/445/2014 Rady Gminy Tworóg

z dnia 27 października 2014r.

w sprawie wysokości stawek podatku od środków transportowych oraz zwolnień od tego podatku

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8, art. 40 ust. 1 i art. 41 ust 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz.U. z 2013 r. poz. 594) i art. 10 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (tekst jednolity: Dz.U. z 2014 r. poz. 849) zgodnie z Obwieszczeniem Ministra Finansów z dnia 7 sierpnia 2014 w sprawie górnych granic stawek kwotowych podatków i opłat lokalnych w 2015 r. (M.P. z 2014 r. poz. 718) i Obwieszczeniem Ministra Finansów z dnia 10 października 2014 r. w sprawie stawek podatków od środków transportowych obowiązujących w 2015 r. (M.P. z 2014 r. poz. 895)

Rada Gminy Tworóg uchwala:

§ 1.

Określa się następujące stawki podatku od środków transportowych:

I. Od samochodów ciężarowych o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 3,5 tony i poniżej 12 ton:

1) Wyprodukowanych po roku 1995 posiadających dokument potwierdzający, że pojazd spełnia warunki normy czystości spalin EURO, o dopuszczalnej masie całkowitej:

a) powyżej 3,5 tony do 5,5 ton włącznie: 700,00 zł

b) powyżej 5,5 ton do 9 ton włącznie: 1.270,00 zł

c) powyżej 9 ton i mniej niż 12 ton: 1.500,00 zł

2) Wyprodukowanych w roku 1995 lub wcześniej, posiadających dokument potwierdzający, że pojazd spełnia warunki normy czystości spalin EURO, o dopuszczalnej masie całkowitej:

a) powyżej 3,5 tony do 5,5 ton włącznie: 740,00 zł

b) powyżej 5,5 ton do 9 ton włącznie: 1.270,00 zł

c) powyżej 9 ton i mniej niż 12 ton: 1.520,00 zł

3) Wyprodukowanych po roku 1995, nie posiadających dokumentu potwierdzającego, że pojazd spełnia warunki normy czystości spalin EURO, o dopuszczalnej masie całkowitej:

a) powyżej 3,5 tony do 5,5 ton włącznie: 810,00 zł

b) powyżej 5,5 ton do 9 ton włącznie: 1.340,00 zł

c) powyżej 9 ton i mniej niż 12 ton: 1.580,00 zł

4) Wyprodukowanych w roku 1995 lub wcześniej, nie posiadających dokumentu potwierdzającego, że pojazd spełnia warunki normy czystości spalin EURO, o dopuszczalnej masie całkowitej:

a) powyżej 3,5 tony do 5,5 ton włącznie: 810,00 zł

b) powyżej 5,5 ton do 9 ton włącznie: 1.360,00 zł

c) powyżej 9 ton i mniej niż 12 ton: 1.630,00 zł

II. Od samochodów ciężarowych o dopuszczalnej masie całkowitej równej lub wyższej niż 12 t:

1) O dwóch osiach jezdnych z zawieszeniem pneumatycznym lub zawieszeniem uznanym za równoważne, o dopuszczalnej masie całkowitej:

a) od 12 ton do mniej niż 15 ton: 2.310,00 zł

b) od nie mniej niż 15 ton: 2.400,00 zł

2) O dwóch osiach jezdnych z innym systemem zawieszania, o dopuszczalnej masie całkowitej:

a) od 12 ton do mniej niż 15 ton: 2.400,00 zł

b) od nie mniej niż 15 ton: 2.550,00 zł

3) O trzech osiach jezdnych z zawieszeniem pneumatycznym lub zawieszeniem uznanym za równoważne, o dopuszczalnej masie całkowitej:

a) od 12 ton do mniej niż 19 ton: 2.470,00 zł

b) od nie mniej niż 19 ton do mniej niż 23 ton: 2.550,00 zł

c) od nie mniej niż 23 ton: 2.700,00 zł

4) O trzech osiach jezdnych z innym systemem zawieszenia, o dopuszczalnej masie całkowitej:

a) od 12 ton do mniej niż 19 ton: 2.640,00 zł

b) od nie mniej niż19 ton do mniej niż 23 ton: 2.700,00 zł

c) od nie mniej niż 23 ton: 2.780,00 zł

5) O czterech osiach i więcej z zawieszeniem pneumatycznym lub zawieszeniem uznanym za równoważne, o dopuszczalnej masie całkowitej:

a) od 12 ton do mniej niż 27 ton: 2.470,00 zł

b) od nie mniej niż 27 ton do mniej niż 29 ton: 2.600,00 zł

c) od nie mniej niż 29 ton: 2.950,00 zł

6) O czterech osiach i więcej z innym systemem zawieszenia, o dopuszczalnej masie całkowitej:

a) od 12 ton do mniej niż 27 ton: 2.470,00 zł

b) od nie mniej niż 27 ton do mniej niż 29 ton: 3.080,00 zł

c) od nie mniej niż 29 ton: 3.120,00 zł

III. Od ciągników siodłowych lub balastowych przystosowanych do używania łącznie z naczepą lub przyczepą o dopuszczalnej masie całkowitej od 3,5 tony i poniżej 12 ton:

1) Wyprodukowanych w 1995 r. lub wcześniej, nie posiadających dokumentu potwierdzającego, że pojazd spełnia warunki normy czystości spalin EURO o dopuszczalnej masie całkowitej:

a) od 3,5 tony do 7 ton włącznie: 980,00 zł

b) powyżej 7 ton i poniżej 12 ton: 1.370,00 zł

2) Wyprodukowanych po 1995 r. nie posiadających dokumentu potwierdzającego, że pojazd spełnia warunki normy czystości spalin EURO, o dopuszczalnej masie całkowitej:

a) od 3,5 ton do 7 ton włącznie: 700,00 zł

b) powyżej 7 ton i poniżej 12 ton: 1.230,00 zł

3) Wyprodukowanych w 1995 roku lub wcześniej, posiadających dokument potwierdzający że pojazd spełnia warunki normy czystości spalin EURO, o dopuszczalnej masie całkowitej:

a) od 3,5 tony do 7 ton włącznie: 830,00 zł

b) powyżej 7 ton i poniżej 12 ton: 1.230,00 zł

4) Wyprodukowanych po 1995 r. posiadających dokument potwierdzający, że pojazd spełnia warunki normy czystości spalin EURO, o dopuszczalnej masie całkowitej:

a) od 3,5 tony do 7 ton włącznie: 550,00 zł

b) powyżej 7 ton i poniżej 12 ton: 1.090,00 zł

IV. Od ciągników siodłowych lub balastowych przystosowanych do używania łącznie z naczepą lub przyczepą o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów równej lub wyższej niż 12 ton:

1) O dwóch osiach jezdnych z zawieszeniem pneumatycznym lub zawieszeniem uznanym za równoważne o dopuszczalnej masie całkowitej:

a) od 12 ton do mniej niż 25 ton: 1.520,00 zł

b) od nie mniej niż 25 ton do mniej niż 31 ton: 1.790,00 zł

c) od nie mniej niż 31 ton: 2.050,00 zł

2) O dwóch osiach jezdnych z innym systemem zawieszenia osi jezdnych o dopuszczalnej masie całkowitej:

a) od 12 ton do mniej niż 25 ton: 1.660,00 zł

b) od nie mniej niż 25 ton do mniej niż 31 ton: 1.920,00 zł

c) od nie mniej niż 31 ton: 2.410,00 zł

3) O trzech osiach jezdnych i więcej z zawieszeniem pneumatycznym lub zawieszeniem uznanym za równoważne o dopuszczalnej masie całkowitej:

a) od 12 ton do mniej niż 40 ton: 2.190,00 zł

b) nie mniej niż 40 ton: 2.340,00 zł

4) O trzech osiach jezdnych i więcej z innym systemem zawieszenia osi jezdnych o dopuszczalnej masie całkowitej:

a) od 12 ton do mniej niż 40 ton: 2.340,00 zł

b) nie mniej niż 40 ton: 3.120,00 zł

V. Od przyczep lub naczep, które łącznie z pojazdem silnikowym posiadają dopuszczalną masę całkowitą od 7 ton i poniżej 12 ton, z wyjątkiem związanych wyłącznie z działalnością rolniczą prowadzoną przez podatnika podatku rolnego:

1) Przyczepy lub naczepy wyprodukowane w roku 1995 lub wcześniej: 1.640,00 zł

2) Przyczepy i naczepy wyprodukowane po roku 1995: 1.370,00 zł

VI. Od przyczep i naczep, które łącznie z pojazdem silnikowym posiadają dopuszczalną masę całkowitą równą lub wyższą niż 12 ton, z wyjątkiem związanych wyłącznie z działalnością rolniczą prowadzoną przez podatnika podatku rolnego:

1) O jednej osi jezdnej z zawieszeniem pneumatycznym lub zawieszeniem uznanym za równoważne o dopuszczalnej masie całkowitej:

a) od 12 ton do mniej niż 25 ton: 1.090,00 zł

b) nie mniej niż 25 ton: 1.230,00 zł

2) O jednej osi jezdnej z innym systemem zawieszenia osi jezdnych o dopuszczalnej masie całkowitej:

a) od 12 ton do mniej niż 25 ton: 1.230,00 zł

b) nie mniej niż 25 ton: 1.370,00 zł

3) O dwóch osiach jezdnych z zawieszeniem pneumatycznym, lub zawieszeniem uznanym za równoważne o dopuszczalnej masie całkowitej:

a) od 12 ton do mniej niż 28 ton: 1.370,00 zł

b) od nie mniej niż 28 ton do mniej niż 33 t: 1.520,00 zł

c) od nie mniej niż 33 ton do mniej niż 38 ton: 1.640,00 zł

d) od nie mniej niż 38 ton: 2.050,00 zł

4) O dwóch osiach jezdnych z innym systemem zawieszenia osi jezdnych, o dopuszczalnej masie całkowitej:

a) od 12 ton do mniej niż 28 ton: 1.520,00 zł

b) od nie mniej niż 28 ton do mniej niż 33 ton: 1.640,00 zł

c) od nie mniej niż 33 ton do mniej niż 38 ton: 1.790,00 zł

d) od nie mniej 38 ton: 2.270,00 zł

5) O trzech osiach jezdnych i więcej z zawieszeniem pneumatycznym lub zawieszeniem uznanym za równoważne o dopuszczalnej masie całkowitej:

a) równej lub wyższej niż 12 ton: 1.370,00 zł

6) O trzech osiach jezdnych i więcej z innym systemem zawieszenia osi jezdnych o dopuszczalnej masie całkowitej:

a) równej lub wyższej niż 12 ton: 1.700,00 zł

VII. Od autobusów, w zależności od liczby miejsc do siedzenia:

1) Wyprodukowanych w roku 1995 lub wcześniej, nie posiadających dokumentu potwierdzającego, że pojazd spełnia warunki normy czystości spalin EURO, o liczbie miejsc do siedzenia:

a) mniej niż 30 miejsc: 1.090,00 zł

b) równej lub wyższej niż 30 miejsc: 1.230,00 zł

2) Wyprodukowanych po roku 1995, nie posiadających dokumentu potwierdzającego, że pojazd spełnia warunki normy czystości spalin EURO, o liczbie miejsc do siedzenia:

a) mniej niż 30 miejsc: 1.230,00 zł

b) równej lub wyższej niż 30 miejsc: 1.370,00 zł

3) Wyprodukowanych w roku 1995 lub wcześniej, posiadających dokument potwierdzający, że pojazd spełnia warunki normy czystości spalin EURO, o liczbie miejsc do siedzenia:

a) mniej niż 30 miejsc: 980,00 zł

b) równej lub wyższej niż 30 miejsc: 1.090,00 zł

4) Wyprodukowanych po roku 1995, posiadających dokument potwierdzający, że pojazd spełnia warunki normy czystości spalin EURO, o liczbie miejsc do siedzenia:

a) mniej niż 30 miejsc: 1.090,00 zł

b) równej lub wyższej niż 30 miejsc: 1.230,00 zł

§ 2.

Zwalnia się od podatku od środków transportowych pojazdy służące do ochrony przeciwpożarowej, z wyjątkiem zwolnień dotyczących pojazdów o których mowa w art.8 pkt 2,4,6 ustawy z dnia 12 stycznia 1991r. o podatkach i opłatach lokalnych Dz.U. z 2010r. Nr 95, poz.613 ze zmianami.

§ 3.

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Tworóg.

§ 4.

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego, z mocą obowiązującą od dnia 1 stycznia 2015 roku.

§ 5.

Z dniem 1 stycznia 2015 r. traci moc Uchwała Nr XXXVIII/358/2013 Rady Gminy Tworóg z dnia 4 listopada 2013 r. w sprawie wysokości stawek podatku od środków transportowych oraz zwolnień od tego podatku na rok 2014.

Przewodnicząca Rady Gminy Tworóg


Maria Łukoszek

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

ŻAKIEWICZ ADWOKACI Kancelaria Prawa Karnego i Gospodarczego Sp. k.

Ekspert prawa karnego, karno-skarbowego oraz procedury karnej

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »