| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr IV/21/2015 Rady Miasta Imielin

z dnia 25 lutego 2015r.

w sprawie określenia kryteriów drugiego etapu postępowania rekrutacyjnego dzieci do przedszkola publicznego prowadzonego przez Miasto Imielin

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15, art. 40 ust. 1 i art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 08 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz.U.z 2013 roku, poz. 594 z późn.zm.) oraz art. 20c ust. 4 i 6 i art. 20 zf pkt 1 ustawy z dnia 7 września 1991 roku o systemie oświaty ( j.t. Dz.U. z 2004 roku Nr 256, poz. 2572 z późn.zm.)

Rada Miasta Imielin
uchwala:

§ 1.

Określić kryteria drugiego etapu postępowania rekrutacyjnego dzieci do przedszkola prowadzonego przez Miasto Imielin, dokumenty potwierdzające spełnienie tych kryteriów oraz liczbę punktów możliwych do uzyskania:

L.p.

Nazwa kryterium

Sposób udokumentowania

Liczba punktów

1.

Rodzice/opiekunowie prawni kandydata pracują w pełnym wymiarze czasu pracy lub studiują w systemie dziennym.

Zaświadczenie z zakładu pracy

o zatrudnieniu, a w przypadku

samozatrudnienia aktualna informacja

z Centralnej Ewidencji i Informacji

o Działalności Gospodarczej lub

zaświadczenie z uczelni zawierające

informacje o systemie studiów

i planowanym terminie ich ukończenia.

16

2.

Jeden z rodziców/opiekunów prawnych pracuje w pełnym wymiarze czasu pracy lub studiuje w systemie dziennym.

8

3.

Do przedszkola uczęszcza już rodzeństwo kandydata.

Oświadczenie rodziców/opiekunów

prawnych.

4

4.

Kandydat będący pod opieką Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej, za wyjątkiem świadczeń jednorazowych.

Zaświadczenie Miejskiego Ośrodka

Pomocy Społecznej.

2

§ 2.

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Imielin.

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

Wiceprzewodniczący Rady Miasta Imielin


Krzysztof Hajduczek

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Kacper Sołoniewicz

Doradca podatkowy

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »