Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Obwieszczenie Starosty Rybnickiego

z dnia 10 marca 2015r.

w sprawie średnich miesięcznych wydatków przeznaczonych na utrzymanie dziecka w Powiatowej Placówce Opiekuńczo-Wychowawczej w Czerwionce - Leszczynach w 2015 roku

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 196 ust. 3 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (j. t. Dz. U. z 2013 r., poz. 135 ze zm.) ustalam średnie miesięczne wydatki przeznaczone na utrzymanie dziecka w Powiatowej Placówce Opiekuńczo-Wychowawczej w Czerwionce - Leszczynach przy ul. 3 Maja 42 w 2015 r. na kwotę 3.948,44 zł.

Starosta


Damian Mrowiec

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2015-03-16
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe