Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała nr VIII/109/15 Rady Miejskiej w Bytomiu

z dnia 27 kwietnia 2015r.

w sprawie ustalenia planu sieci oraz granic obwodów publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Bytom

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 i art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jedn.: Dz. U. z 2013 r. poz. 594 z późn. zm.) oraz art. 17 ust. 4 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (tekst jedn.: Dz. U. z 2004 r. nr 256, poz. 2572 z późn. zm.),
art. 4 ust. 1, art. 8 i art. 13 pkt 2 ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (tekst jedn.: Dz.U. z 2011 r. nr 197, poz.1172 z późn. zm.)

Rada Miejska uchwala, co następuje:

§ 1. Ustala się plan sieci oraz granic obwodów publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Bytom, zgodnie z załącznikiem będącym integralną częścią uchwały.

§ 2. Traci moc uchwała nr XIII/179/13 Rady Miejskiej w Bytomiu z dnia 22 kwietnia 2013 r. w sprawie ustalenia planu sieci oraz granic obwodów publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Bytom.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego, z mocą obowiązującą od 1 września 2015 r.

Przewodniczący Rady Miejskiej


Andrzej Wężyk


Załącznik do Uchwały Nr VIII/109/15
Rady Miejskiej w Bytomiu
z dnia 27 kwietnia 2015 r.

WYKAZ OBWODÓW
PUBLICZNYCH SZKÓŁ PODSTAWOWYCH
NA TERENIE MIASTA BYTOMIA

OBWÓD
Szkoły Podstawowej nr 3 im. Władysława Broniewskiego
w Bytomiu, ul. Strażacka 3
obowiązujący od 1 września 2015 roku

1. ul. Browarniana - numery wszystkie

2. ul. Dojazd - numery wszystkie

3. ul. Dworcowa - numery wszystkie

4. ul. Gliwicka - numery wszystkie

5. ul. Jagiellońska - numery wszystkie

6. ul. Józefa Jainty - numery wszystkie

7. ul. Antoniego Józefczaka - numery wszystkie

8. ul. Katowicka - numery nieparzyste od 1 do 31

9. ul. Katowicka - numery parzyste od 2 do 28

10. pl. Klasztorny - numery wszystkie

11. ul. Kościelna - numery wszystkie

12. pl. Tadeusza Kościuszki - numery wszystkie

13. ul. Księdza Karola Koziołka - numery wszystkie

14. ul. Krakowska - numery nieparzyste od 1 do 13

15. ul. Krakowska - numery parzyste od 2 do 6

16. ul. Krawiecka - numery wszystkie

17. ul. Józefa Kwietniewskiego - numery wszystkie

18. ul. Lwowskich Dzieci - numery wszystkie

19. ul. Mariacka - numery wszystkie

20. ul. Karola Miarki - numery nieparzyste od 1 do 15

21. ul. Karola Miarki - numery parzyste od 2 do 14

22. ul. Stanisława Moniuszki - numery wszystkie

23. ul. Murarska - numery wszystkie

24. ul. Piastów Bytomskich - numery wszystkie

25. ul. Piekarska - numery nieparzyste od 1 do 29

26. ul. Piekarska - numery parzyste od 6 do 18

27. ul. Marszałka Józefa Piłsudskiego - numery parzyste od 6 do 68

28. ul. Podgórna - numery parzyste od 2 do 18

29. ul. Powstańców Warszawskich - numery nieparzyste od 1 do 31

30. ul. Powstańców Warszawskich - numery parzyste od 2 do 32

31. ul. Przechodnia - numery wszystkie

32. ul. Doktora Józefa Rostka - numery wszystkie

33. ul. Rycerska - numery wszystkie

34. Rynek - numery wszystkie

35. ul. Rzeźnicza - numery wszystkie

36. ul. Sądowa - numery wszystkie

37. pl. Generała Władysława Sikorskiego - numery wszystkie

38. pl. Jana III Sobieskiego - numery wszystkie

39. ul. Strażacka - numery wszystkie

40. ul. Karola Szymanowskiego - numery wszystkie

41. ul. Targowa - numery wszystkie

42. ul. Wałowa - numery wszystkie

43. ul. Stanisława Webera - numery wszystkie

44. pl. Michała Wolskiego - numery wszystkie

45. ul. Zaułek - numery wszystkie

46. Skwer Ojca Rocha Szajcy - numery wszystkie


OBWÓD
Szkoły Podstawowej nr 4 im. Mikołaja Kopernika
w Bytomiu, ul. Chrobrego 9
obowiązujący od 1 września 2015 roku

1. pl. Akademicki - numery nieparzyste

2. ul. Bolesława Chrobrego - numery wszystkie

3. ul. Józefa Chełmońskiego - numery nieparzyste od 1 do 11

4. ul. Józefa Chełmońskiego - numery parzyste od 2 do 16

5. ul. Orląt Lwowskich - numery nieparzyste od 17 do 27

6. ul. Orląt Lwowskich - numery parzyste od 14 do końca

7. ul. Piekarska - numery nieparzyste od 35 do końca

8. ul. Piekarska - numery parzyste od 24 do końca

9. ul. Marszałka Józefa Piłsudskiego - numery nieparzyste od 13 do 69a

10. ul. Bolesława Prusa - numery parzyste od 28 do końca

11. ul. Bolesława Prusa - numery nieparzyste od 17 do 35

12. pl. Słowiański - numery wszystkie

13. ul. Jana Smolenia - numery wszystkie

14. ul. Stefana Żeromskiego - numery nieparzyste od 1 do 27

15. ul. Stefana Żeromskiego - numery parzyste od 2 do 40

16. ul. Żołnierza Polskiego - numery wszystkie


OBWÓD
Szkoły Podstawowej nr 5 im. Poli Maciejowskiej
w Bytomiu, Aleja Legionów 6
obowiązujący od 1 września 2015 roku

1. ul. Akacjowa - numery wszystkie

2. Aleja Legionów - numery wszystkie

3. Alejka Marka Sienickiego - numery wszystkie

4. ul. Teodora Axentowicza - numery wszystkie

5. ul. Cegielniana - numery wszystkie

6. ul. Ignacego Chrzanowskiego - numery nieparzyste 1, 1a, 1b

7. ul. Michała Drzymały - numery wszystkie

8. ul. Dworska - numery wszystkie

9. ul. Juliana Fałata - numery wszystkie

10. ul. Grabowa - numery wszystkie

11. ul. Jaworowa - numery wszystkie

12. ul. Jana Kasperka - numery wszystkie

13. ul. Klonowa - numery wszystkie

14. ul. Kolejowa - numery wszystkie

15. ul. Józefa Ignacego Kraszewskiego - numery wszystkie

16. pl. Kazimierza Kruczkowskiego - numery wszystkie

17. ul. Juliusza Ligonia - numery wszystkie

18. ul. Gustawa Morcinka - numery wszystkie

19. ul. Księdza Franciszka Nawrota - numery wszystkie

20. ul. Odrzańska - numery wszystkie

21. ul. Parkowa - numery wszystkie

22. ul. Marszałka Józefa Piłsudskiego - numery parzyste od 2a do 4b

23. ul. Marszałka Józefa Piłsudskiego - numery nieparzyste od 1 do 11

24. ul. Powstańców Warszawskich - numery nieparzyste od 33 do końca

25. ul. Powstańców Warszawskich - numery parzyste od 34 do końca

26. pl. Rodła - numery wszystkie

27. ul. Strzelców Bytomskich - numery parzyste od 2 do 46

28. ul. Strzelców Bytomskich - numery nieparzyste od 1 do 51

29. pl. Władysława Targalskiego - numery wszystkie

30. ul. Piotra Woźniaka - numery wszystkie

31. ul. Wrocławska - numery nieparzyste od 1 do 13

32. ul. Bożenny Odlanickiej-Poczobutt - numery wszystkie

33. Plac Georga Bruninga - numery wszystkie

34. Skwer Błogosławionej Matki Teresy z Kalkuty - numery wszystkie

35. Skwer podkomisarza Tadeusza Bartosika - numery wszystkie

36. Skwer Leopolda Kobierskiego - numery wszystkie

37. Skwer Ojca Ryszarda Ślebody - numery wszystkie


OBWÓD
Szkoły Podstawowej nr 6 im. Księdza Grzegorza Gerwazego Gorczyckiego
w Bytomiu, ul. Królowej Jadwigi 2
obowiązujący od 1 września 2015 roku

1. al. Jana Pawła II - numery wszystkie

2. ul. Alojzjanów - numery wszystkie

3. pl. Świętej Barbary - numery wszystkie

4. ul. Brzezińska - numery wszystkie

5. ul. Chorzowska - numery nieparzyste od 1 do 13

6. ul. Chorzowska - numery parzyste od 2 do 8

7. ul. Floriańska - numery wszystkie

8. ul. Głęboka - numery wszystkie

9. ul. Jana Nikodema Jaronia - numery wszystkie

10. ul. Świętej Kingi - numery wszystkie

11. ul. Jana Kochanowskiego - numery wszystkie

12. ul. Marii Konopnickiej - numery wszystkie

13. ul. Kopalniana - numery wszystkie

14. ul. Królowej Jadwigi - numery wszystkie

15. ul. Piotra Miętkiewicza - numery wszystkie

16. ul. Feliksa Musialika - numery wszystkie

17. ul. Pszczyńska - numery wszystkie

18. ul. Władysława Reymonta - numery wszystkie

19. ul. Marii Rodziewiczówny - numery wszystkie

20. ul. Siemianowicka - numery wszystkie

21. ul. Sienna - numery wszystkie

22. ul. Szczęść Boże - numery wszystkie

23. ul. Stanisława Witczaka - numery parzyste od 4 do końca


OBWÓD
Szkoły Podstawowej nr 9 im. Adama Mickiewicza
w Bytomiu, ul. Matejki 15
obowiązujący od 1 września 2015 roku

1. pl. Akademicki - numery parzyste

2. pl. Andrzeja Hiolskiego - numery wszystkie

3. pl. Grunwaldzki - numery wszystkie

4. ul. Katowicka - numery nieparzyste od 33 do końca

5. ul. Katowicka - numery parzyste od 30 do końca

6. ul. Wojciecha Korfantego - numery wszystkie

7. ul. Juliusza Kossaka - numery nieparzyste od 1 do 11

8. ul. Juliusza Kossaka - numery parzyste od 2 do 16

9. ul. Krakowska - numery nieparzyste od 27 do 31

10. ul. Krakowska - numery parzyste od 8 do końca

11. ul. Teofila Aleksandra Lenartowicza - numery wszystkie

12. ul. Jana Matejki - numery wszystkie

13. ul. Karola Miarki - numery nieparzyste od 19 do końca

14. ul. Karola Miarki - numery parzyste od 16 do końca

15. ul. Marszałka Józefa Piłsudskiego - numery nieparzyste od 71 do końca

16. ul. Marszałka Józefa Piłsudskiego - numery parzyste od 70 do końca

17. ul. Podgórna - numery nieparzyste od 1 do 9

18. ul. Sokoła - numery wszystkie

19. ul. Staromiejska - numery wszystkie

20. ul. Szkolna - numery wszystkie

21. ul. Stanisława Witczaka - numery nieparzyste od 5 do 73

22. ul. Ludwika Zamenhofa - numery wszystkie

23. ul. Stefana Żeromskiego - numery nieparzyste od 29 do końca

24. ul. Stefana Żeromskiego - numery parzyste od 42 do końca


OBWÓD
Szkoły Podstawowej nr 16 im. Marii Konopnickiej
w Bytomiu, ul. Rataja 3
obowiązujący od 1 września 2015 roku

1. ul. Krzysztofa Kamila Baczyńskiego - numery wszystkie

2. ul. Tadeusza Czackiego - numery wszystkie

3. ul. Piotra Czajkowskiego - numery wszystkie

4. pl. Wojciecha Drzymały - numery wszystkie

5. ul. Michała Glinki - numery wszystkie

6. ul. Karola Jochymczyka - numery wszystkie

7. ul. Kolonia Rubież - numery wszystkie

8. ul. Konstytucji - numery nieparzyste od 1 do 65

9. ul. Konstytucji - numery parzyste od 2 do 72

10. ul. Bolesława Krzywoustego - numery wszystkie

11. pl. Na Bobrku - numery wszystkie

12. ul. Juliana Ursyna Niemcewicza - numery wszystkie

13. ul. Zygmunta Noskowskiego - numery wszystkie

14. ul. Karola Olszewskiego - numery wszystkie

15. ul. Ludwika Pasteura - numery wszystkie

16. ul. Konrada Piecucha - numery wszystkie

17. ul. Pod Brzozami - numery wszystkie

18. ul. Macieja Rataja - numery wszystkie

19. ul. Pawła Stalmacha - numery wszystkie

20. ul. Stalowa - numery wszystkie

21. ul. Stara Cynkownia - numery wszystkie

22. ul. Ustronie - numery wszystkie

23. ul. Wytrwałych - numery wszystkie

24. ul. Zabrzańska - numery parzyste od 112a do końca

25. ul. Zabrzańska - numery nieparzyste od 133a do końca

26. ul. Żwirowa - numery wszystkie

27. ul. Księdza Pawła Krafczyka - numery wszystkie


OBWÓD
Szkoły Podstawowej nr 21 im. Józefa Lompy
w Bytomiu, ul. Racławicka 17
obowiązujący od 1 września 2015 roku

1. ul. Bobrecka - numery wszystkie

2. ul. Borowa - numery wszystkie

3. ul. Braci Śniadeckich - numery wszystkie

4. ul. Celna - numery wszystkie

5. ul. Świętej Elżbiety - numery wszystkie

6. ul. Falista - numery wszystkie

7. al. Jana Nowaka Jeziorańskiego - numery wszystkie

8. ul. Karlika - numery wszystkie

9. ul. Kolonia Azotów - numery wszystkie

10. ul. Kolonia Okrzei - numery wszystkie

11. ul. Hugona Kołłątaja - numery wszystkie

12. ul. Konstytucji - numery nieparzyste od 69 do końca

13. ul. Konstytucji - numery parzyste od 74 do końca

14. ul. Krańcowa - numery wszystkie

15. ul. Księdza Jerzego Popiełuszki - numery wszystkie

16. ul. Łanowa - numery wszystkie

17. ul. Mała - numery wszystkie

18. ul. Świętego Marka - numery wszystkie

19. ul. Miechowicka - numery wszystkie

20. ul. Młodzieżowa - numery wszystkie

21. ul. Władysława Orkana - numery wszystkie

22. ul. Pocztowa - numery wszystkie

23. ul. Racławicka - numery wszystkie

24. ul. Szyb Pilgera - numery wszystkie

25. ul. Techniczna - numery wszystkie

26. ul. Tomasza - numery wszystkie

27. ul. Worpie - numery wszystkie

28. ul. Zachodnia - numery wszystkie


OBWÓD
Szkoły Podstawowej nr 23
w Bytomiu, ul. Wojciechowskiego 6
obowiązujący od 1 września 2015 roku

1. ul. Komisji Edukacji Narodowej - numery wszystkie

2. ul. Legnicka - numery wszystkie

3. ul. Władysława Łokietka - numery nieparzyste od 1 do 11

4. Skwer Heleny Modrzejewskiej - numery wszystkie

5. ul. Myśliwska - numery wszystkie

6. Skwer Na Stroszku - numery wszystkie

7. ul. Okólna - numery wszystkie

8. Skwer Osiedlowy - numery wszystkie

9. pl. Pokoju - numery wszystkie

10. pl. Powstańców Śląskich - numery wszystkie

11. ul. Kazimierza Przerwy-Tetmajera - numery wszystkie

12. ul. Marszałka Edwarda Rydza-Śmigłego - numery wszystkie

13. ul. Spółdzielców - numery wszystkie

14. ul. Tysiąclecia - numery wszystkie

15. Skwer Aleksandra Zelwerowicza - numery wszystkie


OBWÓD
Szkoły Podstawowej nr 28 im. Królowej Jadwigi
w Bytomiu, ul. Armii Krajowej 40
obowiązujący od 1 września 2015 roku

1. ul. Mikołaja Adamka - numery wszystkie

2. ul. Apteczna - numery wszystkie

3. ul. Armii Krajowej - numery wszystkie

4. ul. Astrów - numery wszystkie

5. ul. Bernardyńska - numery wszystkie

6. ul. Bratków - numery wszystkie

7. ul. Świętych Cyryla i Metodego - numery wszystkie

8. ul. Fabryczna - numery wszystkie

9. ul. Górnośląska - numery wszystkie

10. ul. Jałowcowa - numery wszystkie

11. ul. Jodłowa - numery wszystkie

12. ul. Kolonia Zygmunt - numery wszystkie

13. ul. Konwalii - numery wszystkie

14. ul. Krótka - numery wszystkie

15. ul. Krzyżowa - numery wszystkie

16. ul. Joachima Lelewela - numery wszystkie

17. ul. Ludowa - numery wszystkie

18. ul. Łagiewnicka - numery wszystkie

19. ul. Ostatnia - numery wszystkie

20. ul. Palińskiego - numery wszystkie

21. ul. Świętego Piotra - numery wszystkie

22. ul. Prosta - numery wszystkie

23. ul. Pszczelna - numery wszystkie

24. ul. Mieczysława Romanowskiego - numery wszystkie

25. ul. Różana - numery wszystkie

26. ul. Rudna - numery wszystkie

27. ul. Spacerowa - numery wszystkie

28. ul. Stokrotek - numery wszystkie

29. pl. Witolda Szalonka - numery wszystkie

30. ul. Szyby Rycerskie - numery wszystkie

31. ul. Księdza Piotra Ściegiennego - numery wszystkie

32. ul. Świętochłowicka - numery wszystkie

33. ul. Świętojańska - numery wszystkie

34. ul. Tulipanów - numery wszystkie

35. ul. Warzywna - numery wszystkie

36. ul. Gabrieli Zapolskiej - numery wszystkie

37. ul. Księdza Feliksa Zielińskiego - numery wszystkie

38. ul. Stanisława Żółkiewskiego - numery wszystkie


OBWÓD
Szkoły Podstawowej nr 32 im. Generała Jerzego Ziętka
w Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 11,
w Bytomiu ul. Szymały 124
obowiązujący od 1 września 2015 roku

1. ul. Graniczna - numery wszystkie

2. ul. Księdza Prymasa Augusta Hlonda - numery wszystkie

3. ul. Księdza Antoniego Leszczyka - numery wszystkie

4. ul. Modrzewiowa - numery wszystkie

5. ul. Podmiejska - numery wszystkie

6. ul. Generała Władysława Sikorskiego - numery nieparzyste od 9 do końca

7. ul. Spokojna - numery wszystkie

8. ul. Strzelców Bytomskich - numery parzyste od 234 do 270b

9. ul. Szymały - numery nieparzyste od 111a do końca

10. ul. Szymały - numery parzyste od 120 do końca


OBWÓD
Szkoły Podstawowej nr 33
w Bytomiu, ul. Matki Ewy 9
obowiązujący od 1 września 2015 roku

1. ul. 8 Marca - numery wszystkie

2. ul. Generała Władysława Andersa - numery nieparzyste od 11 do końca

3. ul. Generała Władysława Andersa - numery parzyste od 2b do końca

4. ul. Alberta - numery wszystkie

5. ul. Adama Asnyka - numery wszystkie

6. ul. Bluszczowa - numery wszystkie

7. ul. Wojciecha Bogusławskiego - numery wszystkie

8. ul. Księdza Norberta Bończyka - numery wszystkie

9. ul. Bukowa - numery wszystkie

10. ul. Cisowa - numery wszystkie

11. ul. Ludwika Chroboka - numery wszystkie

12. ul. Daleka - numery wszystkie

13. ul. Generała Henryka Dąbrowskiego - numery wszystkie

14. ul. Edwarda Dembowskiego - numery wszystkie

15. ul. Dębowa - numery wszystkie

16. ul. Jana Długosza - numery wszystkie

17. ul. Dolna - numery wszystkie

18. ul. Emanuela Drobczyka - numery wszystkie

19. ul. Jana Dzierżonia - numery wszystkie

20. ul. Elektrownia - numery wszystkie

21. ul. Józefa Elsnera - numery wszystkie

22. ul. Energetyki - numery wszystkie

23. ul. Feliksa - numery wszystkie

24. ul. Francuska - numery wszystkie

25. ul. Księdza Jana Frenzla - numery wszystkie

26. ul. Pawła Gołąbka - numery wszystkie

27. ul. Hutnicza - numery wszystkie

28. ul. Jaskółcza - numery wszystkie

29. ul. Jaśminowa - numery wszystkie

30. ul. Jesionowa - numery wszystkie

31. ul. Józefa Nickla - numery wszystkie

32. ul. Karbowska - numery wszystkie

33. ul. Leszczynowa - numery wszystkie

34. ul. Leśnictwo - numery wszystkie

35. ul. Józefa Łaszczyka - numery wszystkie

36. ul. Matki Ewy - numery wszystkie

37. ul. Niska - numery wszystkie

38. pl. Niepodległości - numery wszystkie

39. ul. Ogrodowa - numery wszystkie

40. ul. Olchowa - numery wszystkie

41. ul. Pogodna - numery wszystkie

42. ul. Przelotowa - numery wszystkie

43. ul. Racjonalizatorów - numery wszystkie

44. ul. Relaksowa - numery wszystkie

45. ul. Reptowska - numery parzyste od 2 do 16a

46. ul. Reptowska - numery nieparzyste od 1 do 19

47. ul. Rolna - numery wszystkie

48. ul. Skośna - numery wszystkie

49. pl. Słoneczny - numery wszystkie

50. ul. Stara - numery wszystkie

51. ul. Stolarzowicka - numery od 2a do 15

52. ul. Stroma - numery wszystkie

53. ul. Wincentego Styczyńskiego - numery wszystkie

54. pl. Szpitalny - numery wszystkie

55. ul. Szyb Zachodni - numery wszystkie

56. ul. Świerkowa - numery wszystkie

57. ul. Warszawska - numery wszystkie

58. ul. Wąska - numery wszystkie

59. ul. Wiązowa - numery wszystkie

60. ul. Henryka Wieniawskiego - numery wszystkie

61. ul. Wierzbowa - numery wszystkie

62. ul. Wiosny Ludów - numery wszystkie

63. ul. Wiśniowa - numery wszystkie

64. ul. Włodarska - numery wszystkie

65. ul. Wodna - numery wszystkie

66. ul. Antoniego Wolnego - numery wszystkie

67. ul. Wysoka - numery wszystkie

68. ul. Zamkowa - numery wszystkie

69. ul. Zgody - numery wszystkie


OBWÓD
Szkoły Podstawowej nr 36
w Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 7,
w Bytomiu ul. Siemiradzkiego 9
obowiązujący od 1 września 2015 roku

1. ul. Stefana Batorego - numery wszystkie

2. ul. Chłodna - numery wszystkie

3. ul. Fryderyka Chopina - numery wszystkie

4. ul. Ignacego Chrzanowskiego - numery nieparzyste od 1c do końca

5. ul. Ignacego Chrzanowskiego - numery parzyste od 2 do końca

6. ul. Adama Didura - numery wszystkie

7. ul. Karola Estreichera - numery wszystkie

8. ul. Wincentego Janasa - numery wszystkie

9. ul. Jana Kasprowicza - numery wszystkie

10. ul. Kazimierza Wielkiego - numery wszystkie

11. ul. Józefa Ligęzy - numery wszystkie

12. ul. Jacka Malczewskiego - numery wszystkie

13. ul. Porucznika Serafina Myśliwca - numery wszystkie

14. ul. Generała Niedźwiadka-Okulickiego - numery wszystkie

15. ul. Obozowa - numery wszystkie

16. ul. Stanisława Olejniczaka - numery wszystkie

17. ul. Elizy Orzeszkowej - numery wszystkie

18. ul. Pilotów - numery wszystkie

19. ul. Pionierów - numery wszystkie

20. ul. Przemysłowa - numery wszystkie

21. ul. Kazimierza Pułaskiego - numery wszystkie

22. ul. Rajska - numery wszystkie

23. ul. Mikołaja Reja - numery wszystkie

24. ul. Tadeusza Rejtana - numery wszystkie

25. ul. Robotnicza - numery wszystkie

26. ul. Ireny Sendlerowej - numery wszystkie

27. ul. Henryka Siemiradzkiego - numery wszystkie

28. ul. Składowa - numery wszystkie

29. ul. Marii Skłodowskiej - Curie - numery wszystkie

30. ul. Ludwika Solskiego - numery wszystkie

31. ul. Towarowa - numery wszystkie

32. ul. Łukasza Wallisa - numery wszystkie

33. ul. Wrocławska - numery parzyste od 4 do 62

34. ul. Leona Wyczółkowskiego - numery wszystkie

35. ul. Stanisława Wyspiańskiego - numery wszystkie

36. ul. Zygmunta Starego - numery wszystkie

37. ul. Żwirki i Wigury - numery wszystkie

38. Skwer Ojca Adama Wiktora - numery wszystkie


OBWÓD
Szkoły Podstawowej nr 37
w Bytomiu ul. Narutowicza 9
obowiązujący od 1 września 2015 roku

1. ul. 11-go Listopada - numery wszystkie

2. ul. Dąbrowa Miejska - numery wszystkie

3. ul. Gwarków Tarnogórskich - numery wszystkie

4. ul. Wawrzyńca Hajdy - numery wszystkie

5. ul. Leśna - numery wszystkie

6. ul. Magdaleny - numery wszystkie

7. ul. Gabriela Narutowicza - numery wszystkie

8. ul. Nowy Dwór - numery wszystkie

9. ul. Owocowa - numery wszystkie

10. pl. Stefana Żeromskiego - numery wszystkie

11. ul. Przy Kopalni Bytom - numery wszystkie

12. ul. Sosnowa - numery wszystkie

13. ul. Strzelców Bytomskich - numery parzyste od 50e do 232

14. ul. Strzelców Bytomskich - numery nieparzyste od 55a do 273

15. ul. Topolowa - numery wszystkie

16. ul. Węglowa - numery wszystkie

17. ul. Stanisława Wojciechowskiego - numery wszystkie


OBWÓD
Szkoły Podstawowej nr 38 im. Jana III Sobieskiego
w Bytomiu, ul. Korczaka 1
obowiązujący od 1 września 2015 roku

1. ul. 9-go Maja - numery wszystkie

2. ul. Blachówka - numery wszystkie

3. ul. Długa - numery wszystkie

4. ul. Dolomitowa - numery wszystkie

5. ul. Drzewna - numery wszystkie

6. ul. Galmanowa - numery wszystkie

7. ul. Górnicza - numery wszystkie

8. ul. Edmunda Herdy - numery wszystkie

9. ul. Franciszka i Wawrzyńca Holeczków - numery wszystkie

10. ul. Jagodowa - numery wszystkie

11. ul. Księdza Pawła Jaskółki - numery wszystkie

12. ul. Wincentego Kadłubka - numery wszystkie

13. ul. Kawki - numery wszystkie

14. ul. Edmunda Kokota - numery wszystkie

15. ul. Janusza Korczaka - numery wszystkie

16. ul. Lazarówka - numery wszystkie

17. ul. Letnia - numery wszystkie

18. ul. Władysława Łokietka - numery parzyste od 2 do końca

19. ul. Władysława Łokietka - numery nieparzyste od 13 do końca

20. ul. Łukowa - numery wszystkie

21. ul. Malinowa - numery wszystkie

22. ul. Miła - numery wszystkie

23. ul. Niepodległości - numery wszystkie

24. ul. Obrońców Westerplatte - numery wszystkie

25. ul. Partyzantów - numery wszystkie

26. ul. Polna - numery wszystkie

27. ul. Księcia Józefa Poniatowskiego - numery wszystkie

28. ul. Prywatna - numery wszystkie

29. ul. Segiet - numery wszystkie

30. ul. Księdza Piotra Skargi - numery wszystkie

31. ul. Strzelców Bytomskich - numery parzyste od 272 do końca

32. ul. Strzelców Bytomskich - numery nieparzyste od 275 do końca

33. ul. Wiejska - numery wszystkie

34. ul. Wodczaka - numery wszystkie

35. ul. Księdza Prymasa Stefana Wyszyńskiego - numery wszystkie


OBWÓD
Szkoły Podstawowej nr 42 im. Ziemi Bytomskiej
w Bytomiu, ul. Chorzowska 28 H
obowiązujący od 1 września 2015 roku

1. ul. Arki Bożka - numery wszystkie

2. ul. Józefa Bema - numery wszystkie

3. ul. Chorzowska - numery parzyste od 12 do końca

4. ul. Chorzowska - numery nieparzyste od 17a do końca

5. ul. Cicha - numery wszystkie

6. ul. Bartosza Głowackiego - numery wszystkie

7. ul. Kołobrzeska - numery wszystkie

8. ul. Łączna - numery wszystkie

9. ul. Mikołaja - numery wszystkie

10. ul. Miodowa - numery wszystkie

11. ul. Wilhelma Prokopa - numery wszystkie

12. ul. Księdza Wacława Schenka - numery wszystkie

13. ul. Franciszka Smółki - numery wszystkie

14. ul. Juliana Tuwima - numery wszystkie

15. ul. Wojciecha Kilara - numery wszystkie


OBWÓD
Szkoły Podstawowej nr 43
w Bytomiu, ul. Suchogórska 98
obowiązujący od 1 września 2015 roku

1. ul. Batalionów Chłopskich - numery wszystkie

2. ul. Boczna - numery wszystkie

3. ul. Bolesława Śmiałego - numery wszystkie

4. ul. Bytomska - numery wszystkie

5. ul. Bronisława Czecha - numery wszystkie

6. ul. Konstantego Damrota - numery wszystkie

7. ul. Dąbrówki - numery wszystkie

8. ul. Ksawerego Dunikowskiego - numery wszystkie

9. ul. Gajowa - numery wszystkie

10. ul. Głogowska - numery wszystkie

11. ul. Witolda Gombrowicza - numery wszystkie

12. ul. Jana Gutenberga - numery wszystkie

13. ul. Jagodnik - numery wszystkie

14. pl. Jana - numery wszystkie

15. ul. Jasna - numery wszystkie

16. ul. Kaczmarczyków - numery wszystkie

17. ul. Jonasza Kofty - numery wszystkie

18. ul. Koksowa - numery wszystkie

19. ul. Tadeusza Kościuszki - numery wszystkie

20. ul. Krzemienia - numery wszystkie

21. ul. Krzyżowa Góra - numery wszystkie

22. ul. Ku Duklom - numery wszystkie

23. ul. Mieszka I - numery wszystkie

24. ul. Musioła - numery wszystkie

25. ul. Nadziei - numery wszystkie

26. ul. Osikowa - numery wszystkie

27. ul. Jerzego Ossolińskiego - numery wszystkie

28. ul. Paczyńska - numery wszystkie

29. ul. Ignacego Paderewskiego - numery wszystkie

30. ul. PCK - numery wszystkie

31. ul. Piastów Śląskich - numery wszystkie

32. ul. Planeta - numery wszystkie

33. ul. Pochyła - numery wszystkie

34. ul. Podleśna - numery wszystkie

35. ul. Pokoju - numery wszystkie

36. ul. Powstańców - numery wszystkie

37. ul. Przyjemna - numery wszystkie

38. ul. Ptakowicka - numery wszystkie

39. ul. Radosna - numery wszystkie

40. ul. Rokitnika - numery wszystkie

41. ul. Sportowa - numery wszystkie

42. ul. Stolarzowicka - numery od 171 do końca

43. ul. Suchogórska - numery wszystkie

44. ul. Edwarda Szymkowiaka - numery wszystkie

45. ul. Tęczowa - numery wszystkie

46. pl. Stanisława Witkiewicza - numery wszystkie

47. ul. Jana Wróbla - numery wszystkie

48. ul. Wrzosowa - numery wszystkie

49. ul. Alfonsa Zgrzebnioka - numery wszystkie

50. ul. Tadeusza Boya-Żeleńskiego - numery wszystkie

51. ul. Żołnierska - numery wszystkie


OBWÓD
Szkoły Podstawowej nr 44 im. UNICEF
w Bytomiu, ul. Generała Grota-Roweckiego 6
obowiązujący od 1 września 2015 roku

1. ul. Władysława Broniewskiego - numery wszystkie

2. ul. Grzegorza Fitelberga - numery wszystkie

3. ul. Andrzeja Frycza-Modrzewskiego - numery wszystkie

4. ul. Godulska - numery wszystkie

5. ul. Generała Grota- Roweckiego - numery wszystkie

6. ul. Generała Józefa Hallera - numery wszystkie

7. ul. Harcerska - numery wszystkie

8. ul. Kolonia Zgorzelec - numery wszystkie

9. ul. Bolesława Krupińskiego - numery wszystkie

10. ul. Obywatelska - numery wszystkie

11. ul. Orzegowska - numery wszystkie

12. ul. Adolfa Piątka - numery wszystkie

13. ul. Skromna - numery wszystkie

14. ul. Wincentego Witosa - numery wszystkie

15. ul. Biskupa Adriana Włodarskiego - numery wszystkie

16. ul. Zabrzańska - numery nieparzyste od 1 do 129a

17. Skwer Józefa Larischa - numery wszystkie


OBWÓD
Szkoły Podstawowej nr 45
w Bytomiu, ul. Zakątek 20
obowiązujący od 1 września 2015 roku

1. ul. Bałtycka - numery wszystkie

2. ul. Dywizji Kościuszkowskiej - numery wszystkie

3. ul. Karpacka - numery wszystkie

4. ul. Kosynierów - numery wszystkie

5. ul. Stanisława Małachowskiego - numery wszystkie

6. ul. Małgorzatki - numery wszystkie

7. ul. Mazurska - numery wszystkie

8. ul. Ludwika Mierosławskiego - numery wszystkie

9. ul. Młyńska - numery wszystkie

10. ul. Maurycego Mochnackiego - numery wszystkie

11. ul. Michała Nowakowskiego- numery wszystkie

12. ul. Osiedle Hutnicze - numery wszystkie

13. ul. Podhalańska - numery wszystkie

14. ul. Pomorska - numery wszystkie

15. ul. Aleksandra Puszkina - numery wszystkie

16. ul. Zygmunta Rostkowskiego - numery wszystkie

17. ul. Skrajna - numery wszystkie

18. ul. Tatrzańska - numery wszystkie

19. ul. Generała Zygmunta Wróblewskiego - numery wszystkie

20. ul. Wyzwolenia - numery wszystkie

21. ul. Zabrzańska - numery parzyste od 6 do 110

22. ul. Zakątek - numery wszystkie

23. ul. Zielna - numery wszystkie

24. ul. Golfowa - numery wszystkie

25. ul. Srebrna - numery wszystkie

26. ul. Kamienna - numery wszystkie

27. ul. Łabędzia - numery wszystkie


OBWÓD
Szkoły Podstawowej nr 46 im. Leona Kruczkowskiego
w Bytomiu, ul. Prusa 10
obowiązujący od 1 września 2015 roku

1. ul. Józefa Chełmońskiego - numery nieparzyste od 13 do 37

2. ul. Józefa Chełmońskiego - numery parzyste od 18 do 22

3. ul. Jana Cybisa - numery wszystkie

4. ul. Stefana Czarnieckiego - numery wszystkie

5. ul. Pułkownika Jana Białego - numery wszystkie

6. ul. Józefa Gallusa - numery wszystkie

7. ul. Artura Grottgera - numery wszystkie

8. ul. Gwarecka - numery wszystkie

9. ul. Kamieńska - numery wszystkie

10. ul. Kędzierzyńska - numery wszystkie

11. ul. Juliusza Kossaka - numery parzyste od 18 do 28

12. ul. Juliusza Kossaka - numery nieparzyste od 13 do 25

13. ul. Krucza - numery wszystkie

14. ul. Kruszcowa - numery wszystkie

15. ul. Kwiatowa - numery wszystkie

16. ul. Adama Mickiewicza - numery wszystkie

17. ul. Orląt Lwowskich - numery nieparzyste od 1 do 15

18. ul. Orląt Lwowskich - numery parzyste od 2 do 12 b

19. ul. Oświęcimska - numery wszystkie

20. ul. Powstańców Śląskich - numery wszystkie

21. ul. Północna - numery wszystkie

22. ul. Bolesława Prusa - numery parzyste od 2 do 26

23. ul. Bolesława Prusa - numery nieparzyste od 1 do 15

24. ul. Józefa Rudzkiego - numery wszystkie

25. ul. Sandomierska - numery wszystkie

26. ul. Słoneczna - numery wszystkie

27. ul. Leopolda Staffa - numery wszystkie

28. pl. Karin Stanek - numery wszystkie

29. ul. Stawowa - numery wszystkie

30. ul. Księdza Józefa Szafranka - numery wszystkie

31. ul. Towarzyska - numery wszystkie

32. ul. Tramwajarzy - numery wszystkie

33. ul. Ułańska - numery wszystkie

34. ul. Wesoła - numery wszystkie

35. ul. Stanisława Witczaka - numery nieparzyste od 79 do końca

36. pl. Wojska Polskiego - numery wszystkie

37. ul. Zielona - numery wszystkie


OBWÓD
Szkoły Podstawowej nr 51
w Bytomiu, ul. Łużycka 12
obowiązujący od 1 września 2015 roku

1. ul. Łużycka - numery wszystkie

2. ul. Olimpijska - numery wszystkie

3. ul. Piłkarska - numery wszystkie

4. ul. Tarnogórska - numery wszystkie

5. ul. Wrocławska - numery nieparzyste od 39 do końca

6. ul. Wrocławska - numery parzyste od 68 do końca

7. Aleja tenisistów - numery wszystkie


OBWÓD
Szkoły Podstawowej nr 54 im. Wacława Kuchara
w Bytomiu, ul. Reptowska 86
obowiązujący od 1 września 2015 roku

1. ul. Norberta Barlickiego - numery wszystkie

2. ul. Bławatkowa - numery wszystkie

3. ul. Brzask - numery wszystkie

4. ul. Chłopska - numery wszystkie

5. ul. Droga Tomasza - numery wszystkie

6. ul. Droga Ewy - numery wszystkie

7. ul. Alojzego Felińskiego - numery wszystkie

8. ul. Gruntowa - numery wszystkie

9. ul. Kasztanowa - numery wszystkie

10. ul. Lipowa - numery wszystkie

11. ul. Michaloka - numery wszystkie

12. ul. Nowa - numery wszystkie

13. ul. Opolska - numery wszystkie

14. ul. Reptowska - numer 18 i numery od 21 do 86

15. ul. Samotna - numery wszystkie

16. ul. Stolarzowicka - numery od 19 do 108

17. ul. Zjednoczenia - numery wszystkie

18. Skwer Józefa Bonczola - numery wszystkie


Uzasadnienie do Uchwały Nr VIII/109/15
Rady Miejskiej w Bytomiu
z dnia 27 kwietnia 2015 r.

Uzasadnienie do Uchwały Nr VIII/109/15
Rady Miejskiej w Bytomiu
z dnia 27 kwietnia 2015 r.

Na podstawie art.17 ust. 4 ustawy o systemie oświaty, rada gminy ustala plan sieci publicznych szkół podstawowych i gimnazjów prowadzonych przez gminę, a także określa granice ich obwodów.

W związku z uchwałami Rady Miejskiej w Bytomiu w sprawach zmian nazw istniejących lub nadania nazw nowym placom, ulicom i skwerom w Bytomiu, podjętymi w latach 2013-2014, a także zmianą nazwy Szkoły Podstawowej nr 42 w związku z nadaniem jej imienia Ziemi Bytomskiej, w celu zachowania przejrzystości i spójności w akcie prawnym ustalającym plan sieci oraz granic obwodów publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Bytom, zasadnym jest uchylenie uchwały nr XIII/179/13 z 22 kwietnia 2013 roku, obowiązującej od 1 września 2013 roku i zastąpienie jej niniejszym projektem uchwały.

Załącznik do proponowanej uchwały zawierający wykaz obwodów publicznych szkół podstawowych na terenie miasta Bytomia został zweryfikowany w oparciu o aktualny wykaz ulic, zawiadomienia Wydziału Geodezji w sprawie numeracji porządkowej nieruchomości, a także zasady racjonalnego wykorzystania miejsc uczniowskich w szkołach, z uwzględnieniem ustawowego wymogu w zakresie dopuszczalnej odległości, jaką może przebyć dziecko w drodze do i ze szkoły.

Proponowane zmiany dotyczą obwodów następujących szkół podstawowych:

1. Szkoła Podstawowa nr 3 im. Władysława Broniewskiego w Bytomiu, ul Strażacka 3

dodano:pkt 46. Skwer Ojca Rocha Szajcy - numery wszystkie.

2. Szkoła Podstawowa nr 5 im. Poli Maciejowskiej w Bytomiu, Aleja Legionów 6

dodano:pkt 32. ul. Bożenny Odlanickiej-Poczobutt - numery wszystkie,

pkt 33. Plac Georga Bruninga - numery wszystkie,

pkt 34. Skwer Błogosławionej Matki Teresy z Kalkuty - numery wszystkie,

pkt 35. Skwer Tadeusza Bartosika - numery wszystkie,

pkt 36. Skwer Leopolda Kobierskiego - numery wszystkie,

pkt 37. Skwer Ojca Ryszarda Ślebody,

zmieniono:pkt 3.było: Alejka Marka - numery wszystkie,

jest: Alejka Marka Sienickiego - numery wszystkie.

3. Szkoła Podstawowa nr 16 im. Marii Konopnickiej w Bytomiu, ul. Rataja 3

dodano:pkt 27. ul. Księdza Pawła Krafczyka,

zmieniono:pkt 25.było: ul. Zabrzańska - numery nieparzyste od 135 do końca,

jest: ul. Zabrzańska - numery nieparzyste od 133a do końca.

4. Szkoła Podstawowa nr 36 w Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 7 w Bytomiu,

ul. Siemiradzkiego 9

dodano:pkt 38. Skwer Ojca Adama Wiktora - numery wszystkie.

5. Szkoła Podstawowa nr 42 im. Ziemi Bytomskiej w Bytomiu, ul. Chorzowska 28 H

dodano:w nazwie szkoły imię Ziemi Bytomskiej,

pkt 15. ul. Wojciecha Kilara - numery wszystkie.

6. Szkoła Podstawowa nr 43 w Bytomiu, ul. Suchogórska 98

zmieniono:pkt 42.było: ul. Stolarzowicka - numery od 177 do końca,

jest: ul. Stolarzowicka - numery od 171 do końca.

7. Szkoła Podstawowa nr 44 im. UNICEF w Bytomiu, ul. Generała Grota-Roweckiego 6

dodano:pkt 17. Skwer Józefa Larischa - numery wszystkie,

zmieniono:pkt 16. było: ul. Zabrzańska - numery nieparzyste od 1 do 129,

jest: ul. Zabrzańska - numery nieparzyste od 1 do 129a.

8. Szkoła Podstawowa nr 45 w Bytomiu, ul. Zakątek 20

dodano:pkt 24. ul. Golfowa - numery wszystkie,

pkt 25. ul. Srebrna - numery wszystkie,

pkt 26. ul. Kamienna - numery wszystkie,

pkt 27. ul. Łabędzia - numery wszystkie.

9. Szkoła Podstawowa nr 46 im. Leona Kruczkowskiego w Bytomiu, ul. Prusa 10

zmieniono:pkt. 5.było ul. Aleksandra Fredry - numery wszystkie,

jest ul. Pułkownika Jana Białego - numery wszystkie.

10. Szkoła Podstawowa nr 51 w Bytomiu, ul. Łużycka 12

dodano:pkt 7.Aleja tenisistów - numery wszystkie.

11. Szkoła Podstawowa nr 54 im. Wacława Kuchara w Bytomiu, ul. Reptowska 86

dodano:pkt 18.Skwer Józefa Bonczola - numery wszystkie,

zmieniono:pkt 14.było: ul. Reptowska - numery od 21 do 86,

jest: ul. Reptowska - numer 18 oraz numery od 21 do 86.

Projekt uchwały zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa podlega konsultacjom społecznym.

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2015-05-06
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe