Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Sprawozdanie Prezydenta Miasta Rybnika

z dnia 21 maja 2015r.

z wykonania budżetu miasta Rybnika za 2014 rok

Tekst pierwotny

Prezydent Miasta


Piotr Kuczera


Załącznik do Sprawozdania Nr ....................
Prezydenta Miasta Rybnika
z dnia 21 maja 2015 r.
Zalacznik1.pdf

Sprawozdanie z wykonania budżetu za 2014 rok

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2015-05-26
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe